What to Look For in a House if You Love to Entertain

[ad_1]

۹٫ عرشه، ایوان و یا پاسیو. وسیع چمن زرق و برق دار نگاه دارد اما عرشه یا پاسیو هست که دوستان تمایل به جمع آوری. به دنبال یکی هست که در خانه با فضای کافی برای راه اندازی ۱ فضای زندگی در فضای باز و یا محل غذاخوری. ایوان تحت پوشش می تواند تجمع خود را از خورشید روشن و آب و هوای نامساعد محافظت می. حفظ حریم خصوصی از همسایگان صورت هجز یا نرده، منطقه می کنند جذاب تر به استفاده از. و اگر پشه ها هستند نگرانی، به نمایش در ایوان می کند این امکان برای شما و مهمانان خود را به خارج از منزل بدون خورده گرفتن زنده لذت ببرید.

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید