آثار معماری گروپيوس

گروپيوس استاد معماری

معرفی آثار معماری گروپيوس گروپيوس بين سال هاي ۱۹۵۳ و ۱۹۶۴ دير زماني است كه قدرمعماري گروپيوس شناخته شده است . وقتي هفتاد ساله بود از كمي كار شكايت داشت و ده سال بعد به سن هشتادسالگي انواع افتخارات و جوائز به وي داده شد و كارش به قدري زياد…

مطالعه بیشتر