تفاوت نظر آمريكاييان و اروپائيان در تدريس معماري

تدريس معماري

تفاوت نظر آمريكاييان و اروپائيان در تدريس معماري براي معماران اروپايي تعجب آور است كه در آمريكا تقريبا تمام كارهاي بزرگ معماري به دفاتري سپرده مي شود كه صدها معمار و مهندس در آن كار مي كنند و دفاتر كوچك شبيه آنچه كه در اروپا معمول است براي يافتن كار…

مطالعه بیشتر