مدیریت شهری

مدیریت شهری

مدیریت شهری

هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافته ای که اهداف و ابزارهای رسیدن به آن را مشخص کندو فعالیت ها را هماهنگ سازد، از هم می پاشد و به بی نظمی می گراید، پس شهرها نیز به عنوان یک سیستک نیازمند مدیریت می باشند که به تعیین اهداف و برنامه ها پرداخته و فعالیت عناصر مختلف شهری را هماهنگ نماید.

 • مدیریت، روش دستیابی به اهدافی می باشد که برای سازمان در نظر گرفته شده است.
 • وظایف مدیر: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش
 • مسائلی وجود دارد که در شهر برای حل آنها وجود مدیریت شهری الزامی است مثل :
 • مدیریت شهری : اگر شهر همانند یک سازمان در نظر گرفته شود، لازم است که در راس آن عنصری برای برنامه ریزی آینده و اداره امور کنونی آن قرار گیردکه این عنصر را می توان مدیریت شهر نامید.
 • چگونگی گسترش آینده شهر
 • تامین خدمات عمومی ( آب، برق و…)
 • ساختن خیابان ها و کوچه ها و….
 • در کنار مدیریت شهری ( برای مدیریت شهر) مفاهیم مشابه دیگری مانند مدیریت شهرداری و یا حکومتی نیز مطرح است←معمولا مدیریت شهری به عنوان زیر مجموعه ای از حکومت محلی تعریف شده و به آن شهرداری گفته می شود.

حکومت محلی : سازمان عمومی است که به موجب قوانین عمومی و یا اساسی یک کشور در قسمتی از خاک آن ایجاد می شود که فاقد محدوده ای مشخص شود، خدماتی را که کاملا محلی هستند برای ساکنان آن محدوده تامین کند.معماری تکست

 • حکومت های محلی دارای محدوده ای معین، جمعیت معین، شخصیت حقوقی و… می باشد.انواع حکومت های محلی : ۱- حکومت های محلی که انتخابی اند و هدف های عمومی را تحقق می بخشد، مثل شهرداری

۲- حکومت های محلی انتخابی که برای انجام برخی از وظایف خاص ایجاد شده اند، فعالیت تنوع فعالیت محدود.

۳- برخی از حکومت های محلی که توسط حکومت مرکزی ایجاد می شوند تا مقاصد حکومت مرکزی را در اجرای کارها تسهیل بخشند مثل استانداریها، فرمانداری ها

 • تعاریف مختلفی برای شهرداری وجود دارد اما می توان نکاتی را در همه این تعاریف مشترک دانست که عبارتند از :

۱- شهری بودن       ۲- غیر دولتی بودن         ۳- استقلال         ۴- انتخابی بودن           ۵- رسمیت داشتن

۶-اداره امور محل و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز ساکنان شهر

 • مدیریت نظام عبارت است از ترکیبی از اجزاء و قسمت های مختلف یک مجموعه که به یکدیگر وابسته اند و روابط متقابل میان آنها به شکل خاصی سازمان یافته است و این سازمان یافتگی برای انجام دادن کاری و یا دستیابی به هدفی خاص است.
 • نظام مدیریت شهری از نظر رده بندی نظام ها، جز نظام های اجتماعی قرار می گیرد و قسمت مهم این نظام، امور مالی است که مهمترین مسئله نظام مدیریت شهری است.
 • وظایف مدیر شهر : ۱- فرماندهی یا برنامه ریزی کارهایی که باید در شهرداری انجام شود.                         ۳- نظارت در انجام کارها
 •                            ۲- هماهنگ کردن وظایف و کار قسمت های مختلف شهرداری
 • وظایف مدیریت شهری در ایران : ( مطابق با فصل ششم قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۴)
 1. وظایف عمرانی ← احداث خیابان و فضای سبز و….
 2. وظایف خدماتی ← تنظیف معابر و دفع زباله و…
 3. وظایف نظارتی ← صدور پروانه ساختمان و نظارت بر امور صحی اصناف و…
 4. وظایف رفاه اجتماعی ← تاسیس مراکز رفاهی و…..

 

کلمات کلیدی

مدیریت شهری,شهرداری,حکومت ملی و محلی,حکومت مرکزی,مدیریت نظام,برنامه ریزی

معماری تکست

برنامه ریزی مسکن مهر در شهرهای جدید کشور – بخش دوم

مسکن مهر

برنامه ریزی مسکن مهر در شهرهای جدید کشور – بخش دوم

مالیات گیری از افزایش قیمت دارایی و معاملات زمین، مسکن و ساختمان؛

تغییرسیاستهای وام دهی به نفع تولید مسکن مناسب، نوسازی و بهسازی جامع شهری و بافت های فرسوده.

با توجه به حجم فعالیتها و برنامه های فرارو که در راستای سیاستها و اهداف بخش مسکن ایجاد شده و نیز با عنایت به اهتمام و تاکیدات ریاست محترم جمهور و دولت خدمتگزار، دستورالعمل اجرایی آیین نامه بند «۵» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ابلاغ شد. بر اساس بند۱-۱ این دستورالعمل، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره ای، حداکثر با زیر بنای ۷۵ متر مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و خیرین مسکن ساز، نهادهای متولی حمایت از گروه های کم درآمد و تعاونی های موجر اقدام کند. تا زمان بهره برداری اجاره ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد،بابت زمین اجاره ای، صرفا اجاره بها دریافت می شود. درغیر این صورت، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذینفع دریافت می شود. اجاره بهای سالانه حداکثر تا ۲۰ درصد قیمت منطقه ای خواهد بود. در بند ۲-۱ تبصره ششم قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا ۹۹ ساله در چارچوب حق بهره برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی ها و افراد واجد شرایط واگذار کند. در بند ۲-۲ این قانون نیز آمده است وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی ها و گروه های ساخت و تولید مسکن و انبوه ساز اقدام کرده و تا پایان مراحل کار اجرای این فرآیند، تطبیق شرایط اعضاء برنامه ریزی تامین سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی ها با سازندگان ذی صلاح تا پایان مرحله نظارت کند. در ماده ۱۱ بند «ب» از فصل دوم دستورالعمل اجرایی برنامه های تامین مسکن در سال ۱۳۸۶ نیز در خصوص مسکن مهر آمده است. سازمان های مسکن و شهرسازی موظفند سهمیه شهرستانی احداث مسکن در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین را با توجه به شاخص های نیاز مسکن و امکانات موجودی زمین، تعیین و به تصویب ستاد مسکن استان برسانند. در ادامه و برای تعیین اراضی مورد نیاز موضوع این آیین نامه در قالب توسعه های متصل یا درونی شهری با اولویت بافت های فرسوده و روستاهای موجود در حریم شهر ها و با توسعه منفصل و ایجاد مجتمع ها، شهرک ها و شهرهای جدید، در چارچوب و مطابق طرح های مصوب ناحیه ای و جامع و با رعایت اصول و ضوابط شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.

معماری تکست

در این راستا سازمان مسکن و شهرسازی استان ها اقدام به تهیه طرح جامع مسکن استان به تفکیک شهرستان های مختلف کرده و ضمن تعیین مقدار نیاز مسکن، به شناسایی معرفی اراضی دولتی برای این امر؛ مطابق همین دستورالعمل در کلان شهرها متناسب با ظرفیت کالبدی موجود یا قابل توسعه شهرهای جدید بین این شهرها توزیع می شود. زمین های موضوع اجاره بلند مدت تا ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار تا نسبت به احداث واحد مسکونی اقدام کنند. متقاضیان تنها مالک اعیانی خواهند بود و هرگونه نقل و انتقال ملک همراه با عرصه، خلاف قانون و باطل است.

طرح مسکن مهر به عنوان یکی از برنامه های طرح جامع مسکن در قالب یک همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت تعاون، انبوه سازان و تعاونی های مردمی مسکن مراحل قانونی خود را طی می کند. جمعیتی که به واسطه مهر در شهرهای جدید استقرار دارند. عموما اقشار کم در آمدی هستند که به واسطه درآمد ناکافی از عهده تامین مسکن شهرها بر نمی آیند. ساختار اجتماعی که در این محدوده شکل می گیرد، ساختاری است از لحاظ اجتماعی غیر همگن و مهمترین عنصری که اعضای این جوامع را در کنار هم قرار می دهد وجه تشابه در سطح درآمدی آنها است. بر این اساس، در ساخت محیط های مسکونی در طرح مسکن مهر باید فضاهایی را فراهم کنیم که وقتی مردم با آنها روبه رو می شوند هویت نسبت به محله، ناحیه و منطقه برایشان خوانا باشد و منجر به انتقال تدریجی عاطفی و احساسی به دیگران شود. انسانی که در این محیط زندگی می کمئ سوال« من متعلق به کجا هستم؟» را بی پاسخ نگذارد و فضاها جز برای آدرس و نشانی دادن طراحی بودند امید است ایده مسکن مهر با حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن و در راستای برقراری تناسب بین عرضه و تقاضا در این بخش، بتواند راهگشای حل معضلات مسکن کشور شود. یقینا دولت خدمتگذار و مسئولین مربوطه در امر مسکن مهر، با تلاش روزمره و بهره گیری از تکنولوژی روز، راه را برای رسیدن به این هدف بزرگ و ملی هموار می کنند.

معماری تکست

آثار معماری گروپيوس

گروپيوس استاد معماری

معرفی آثار معماری گروپيوس

گروپيوس استاد تعليم معماری
گروپيوس استاد تعليم معماری

گروپيوس بين سال هاي ۱۹۵۳ و ۱۹۶۴

دير زماني است كه قدرمعماري گروپيوس شناخته شده است . وقتي هفتاد ساله بود از كمي كار شكايت داشت و ده سال بعد به سن هشتادسالگي انواع افتخارات و جوائز به وي داده شد و كارش به قدري زياد گشت كه به سختي توانست ازعهده انجام همةآنها برآيد. تمام پيشروان معماري دچار همين سرنوشت بوده اند .

در عصر ما مجريان امور به ندرت خواسته اند با حقايق روبرو شوند . اشخاص دورانديش از ميان آنان كمتر پيدا شده و حتي به رويدادها توجه نشده است . في المثل در ايالات متحده پس ازدهه پنجم قرن حاضر براي تغيير و تجديد بناي قسمتي از شهرها احتياج و علاقه اي پيدا شد اما هيچكس جرات نكرد بگويد براي تجديد بناي شهرها بايد به راه حل هاي تازه انديشيد. نمونه هايي كه تجسم انديشه هاي معماري عملا بوجود نيامد . انديشه هاي تازه فقط بر كاغذ و يا به صورت ماكت هاي كوچك باقي ماند و هرگز جامه عمل نپوشيد.

اين پروژه مجموعه اي است كه با مطالعه و دقت ، تمام جزئياتش طرح شده است . آسمان خراشي براي دفاتر كار در قلب اين مجموعه قرار دارد اما ساير قسمت هاي بنا را تحت الشعاع قرار نمي دهد . اضلاع اين آسمان خراش مانند آسمان خراشي كه لوكوربوزيه به سال ۱۹۳۴ براي الجزيره طرح كرد يا ساختمان پن آمريكن كه بعدها گروپيوس در نيويورك بنا كرد به زاويه اي منفرجه به يكديگر متصل مي شوند .

اما در نيويورك آسمان خراش پن آمريكن در ميان انبوهي از بناهايي كه با بي نظمي در كنار يكديگر ساخته شده اند قرار گرفته ، در پروژه بوستن بر خلاف آسمان خراش در مجموعه اي كه نقشه اي انديشيده دارد. پلي براي عابرين پياده ، مركز اين مجموعه را به تالار اجتماعات آن متصل مي كند و اين پل در ميان شهري مانند بوستن كه هميشه پر از انبوه اتومبيل است بهشتي براي عابرين پياده مي توانست باشد .

دامنه كارهاي TAC بتدريج وسعت يافت . به سال ۱۹۵۷ طرح و اجراي دانشگاه بغداد به اين گروه سپرده شد كه هم از نظر موجود نبودن وسائل ساختماني لازم در عراق و هم به دليل تغييرات اساسي ناگهاني اين كشور دچار مشكلات شد . بناي پن آمريكن نيز توسط اين گروه (۶۳-۱۹۵۸) در نزديك ايستگاه مركزي نيويورك به ارتفاع بسيار ساخته شد و اگر چه ابعاد عظيم آن سبب بحث هاي شديد موافق و مخالف شد اما لطف معماري آن غيرقابل انكار است به سال ۱۹۶۲ طرح قسمتي از برلين غربي براي سكونت ۵۰٫۰۰۰ نفر به گروپيوس واگذار شد . پروژه اي كه گروپيوس به سال ۱۹۳۰ در زماني كه ناگزير بود براي حفظ اصولي درمعماري كه بدان ها معتقد بود ستيز كند هرگز تصور اجراي آن را حتي به رويا نمي ديد . اين قسمت برلين غربي به نام وي شهر گروپيوس ناميده مي شود .

گروپيوس استاد معماری
گروپيوس استاد معماری

بناي سفارت آمريكا در آتن ۶۱-۱۹۵۶

براي بحث درباره كارهاي گروپيوس و همكاران او بين سال هاي ۱۹۵۳ و ۱۹۶۴ تنها يك بنا ، ساختمان سفارت آمريكا در آتن را انتخاب كرده ايم . در اين ساختمان تاثير گروپيوس بخوبي آشكار است . در كارخانه فاگوس كه گروپيوس به سال ۱۹۱۱ ساخت چندين عامل موثر معماري معاصر به منصة ظهور رسيدند . از جمله براي نخستين بار در سراسر بنا ديوارهايي بكار رفت كه در تحمل بار بنا نقشي ندارند. بعداً در ساختمان اصلي مدرسه باهاس شيشه بوفور بكار رفت كه در عين سبكي و روشني به آن عظمت مي داد . در ساختمان سفارت آمريكا در آتن همين توجه گروپيوس به استفاده از شيشه و ديوارهاي نازك سبك دوباره ديده مي شود ولي اين بار اين دو عامل كاملا جزئي اساسي از ساختمان شده اند .

دور تا دور بناي مربع شكل اين سفارت خانه ستون هايي ساخته شده كه از مرمر پوشيده شده است ، نام پيش آمده اين بنا كه در واقع براي بنا سايه باني است بر اين ستون ها استوار است . بين اين بام و بدنه بنا اندكي فاصله گذاشته شده تا هواي گرم از اين طريق راه به بيرون برد . آنچه كه در نظر اول جلب توجه مي كند روحيه مفرح و دوستانه بنا است . اگر چه بنا براي سفارت خانه اي ساخته شده كه به حكم طبيعت خود محل امور محرمان است . در داخل بنا حياطي ساخته شده كه از دو جانب به خود بنا محصور است و از دو جانب ديگر باز است و به فضاي آزاد راه مي يابد .

اين سفارت خانه در يكي از خيابان هاي اصلي آتن قرار گرفته و بر سكويي بالاتر از سطح خيابان ساخته شده است .

چهار نماي اين بنا شبيه هم ساخته شده اند و براي ورود به بنا بايد به اين سكو بالا رفت و داخل پاسيو شد. در همه نماها عوامل اصلي تكرار مي شود.يعني بام پيش آمده است و بر رديفي از ستون ها قرار دارد و در آن شيارهايي براي تهويه هوا وجود دارد و ديوار شيشه اي اصلي بنا در پشت ستون ها ساخته شده است .

در ورودي اصلي اين ساختمان- يكي آن كه براي عابرين پياده است و ديگري كه ورودي رسمي سفارت خانه است و مي توان تا مقابل آن اتومبيل راند- به وسيله عوامل ديگر سيمائي مشخص يافته اند . ورودي عابرين پياده به وسيله پله ها ، پاگرد و نرده اي كوتاه و ورودي رسمي به وسيله دالي كه در فضا معلق است و در پشت ستون تا در شيشه اي اين ساختمان ادامه مي يابد .

اين بنا مظهر پيشرفتي است كه در معماري از سال ۱۹۱۱ به بعد صورت گرفته و تنها منحصر به كارهاي خود گروپيوس نيست . جوابي است براي تركيب فضاي بسته و فضاي باز كه روزگاري براي معماران مسئله اي بود . گذشته از اين معمار به هر يك از عوامل بنا بسته به اهميت آن سيمائي مشخص داده و درعين حال تركيبي جامع از همه ي آن ها بوجودآورده است.

آخرﯾن پروژه…

آخرين پروژه گروپيوس ساختمان بايگاني براي نگهداري پرونده ها ، اسناد و نقشه ها مربوط به تاريخچه باهاس بود.

اين پروژه را مي توان تجلي عيني ميراث هنري و کاري مردي هشتاد ساله دانست.

گروپيوس در يک فعاليت گروهي با ويلس ابرت، الکساندر سويانووچ و لوئيس مک ميلن، مفهوم کلي ساختمان موزه بين سال ها ۱۹۶۴-۱۹۶۸بسط يافت و تکميل شد.

گروپيوس هيچگاه موفق به ديدن مراحل ساخت ساختمان اگاني نشد،او در اوج شهرت و بعد از دريافت جوايز متعددي براي يک عمر فعاليت در ۵ جولاي ۱۹۶۹ در ماساچوست در گذشت.

زندگي و آثار

آثار معماری گروپيوس
آثار معماری گروپيوس

 

۱۸مي ۱۸۸۳ ◄ تولد در برلين، پدرش والتر گروپيوس مشاور ساخت بود و مادرش مانون نام داشت

۱۹۰۷-۱۹۰۳◄ در پلي تکنيک مونيخ و برلين-شارلوتنبرگ تحصيل کرد و خدمت نظام تحصيلاذتش را ناتمام گذاشت.

۱۹۰۷ ◄ مدرسة پلي تکنيک را بدون اخذ ومدرکي ترک کرد. قبل از آن، اولين پروژه هاي خود را براي دوستان و خويشاوندانش در پومرانيا طراحي کرد.

۱۹۰۸-۱۹۰۷◄ به اسپانيا سفر کرد و در آنجا کارل-ارنست استهاوس، يک حامي سرشناس هنر از وستفالي،آلمان را ملاقات کرد.

۱۹۱۰-۱۹۰۸◄ استهاوس ترتيبي داد که او در دفتر پيتر بهرنس، معمار و طراح معروف، مشغول به کار شد.

۱۹۱۰◄ دفتر خود را در پوستدام- نوتي بابلسبرگ با همکاري آدولف ماير تاسيس کرد. آلما مالر، همسر گوستاف مالر، آهنگساز اتريشي، را ملاقات کرد.

۱۹۲۵-۱۹۱۱◄ اولين سفارش عمدة خود را براي طراحي يک کمپاني قالب کفش در آلفلد آن در لاينه دريافت کرد.

۱۹۱۸-۱۹۱۴◄ خدمت نظام در جنگ دوم جهاني، از ميان رويدادهاي اين سالها، مي توان مديريت مدرسة ارتباطات را نام برد.

 

۱۹۱۵◄ ازدواج با آلما مالر، و يک سال بعد تولد دخترشان آلما مانون.

۱۹۱۸◄ بعد از خاتمة جنگ جهاني يکي از اعضاي موسس « مشاورة کاري براي هنر» ((Arbeitrat fur kunst در برلين شد.

۱۹۱۹◄ به سمت مدير «مدرسة هنرهاي زيبا» (Kunset Hochschule fur bildende) در وايمار برگزيده شد، اين دو موسسه بعد از ادغام تبديل به Staatliches Bauhaus in weimer شدند.

تاسيس دفتري در وايمار به مديريت آدولف ماير.

۱۹۲۰◄ جدايي از آلما مالر.

۱۹۲۱- ۱۹۲۰◄ خانه ى زومرفلد،برلين

۱۹۲۲◄ مسابقه برج شيكاگو تريبون

۱۹۲۳◄ ازدواج با ايلزه(ايزه) فرانك، دختر يك كارخانه دار در هانوفر.ملاقات با لوكوربوزيه در پاريس

۱۹۲۴ ◄ خانه ي آورباخ در ينا

۱۹۲۴◄ حمله هاي سياسي به باهاس ،قطع بودجه باهاس توسط هيئت دولت

۱۹۲۵◄انتقال باهاس به دسا. گروپيوس دفتري دردسا تاسيس و ارنست نويفرت را به عنوان مسول دفتر خود انتخاب كرد

۲۶/۱۹۲۵ ◄ساختمان باهاس در دسا

۲۶/۱۹۲۵ ◄خانه هاي اساتيد باهاس در دسا

۱۹۲۸-۱۹۲۶ ◄مجتمع مسكوني در دسا- تورتن

۱۹۲۷ ◄طراحي تئاتر جامع

۱۹۲۹-۱۹۲۷ ◄اداره كار در دسا

۱۹۲۸-۱۹۲۷ ◄مجتمع مسكوني دومرشتوك در كارلس روهه

۱۹۲۸ ◄از سمت مدير در باهاس كناره گرفت و هانس ماير جاي اورا گرفت. دفتر خصوصي اش را در برلين گشود. تور مفصل آمريكا

۱۹۳۰-۱۹۲۹ ◄مجتمع مسكوني زيمنس شتات در برلين

۱۹۳۰ ◄ نايب رئيس كنگره بين المللي معماري مدرن(d`Architecture Moderne Congres Internationaux) شد.

۱۹۳۲ ◄باهاس دسا ، به رياست ميس ون درروهه ، زير فشار حزب نازي تعطيل شدو به برلين منتقل شدكه نهايتا در سال ۱۹۳۲ منحل اعلام شد

۱۹۳۴ ◄غرفه فلزات غيرآهني در نمايشگاه ((ملت آلمان-كارآلمان)) در برلين

۱۹۳۴ ◄با كسب اجازه از مقامات آلمان به انگلستان نقل مكان كرد و با همكاري مكسول فراي دفتري در لندن تاسيس كرد

۱۹۳۷ ◄به سمت استاد معماري در مدرسه طراحي در مقطع تحصيلات تكميلي در دانشگاه هاروارد در كمبررج ماساچوست برگزيده شد

۱۹۳۸ ◄مديريت دپارتمان معماري در هاروارد. آغاز دوره همكاري با عضو سابق باهاس مارسل بروئر(تا سال ۱۹۴۱)

۱۹۳۸ ◄خانه گروپيوس در لينكلن، ماساچوست

۱۹۴۴ ◄اخذ شهروندي ايالات متحد آمريكا

۱۹۴۵ ◄شركت معماران TACرا به همراه معماران جوان تاسيس كرد

۱۹۴۷ ◄به درخواست ارتش ارالات متحد آمريكا كه آلمان را تحت اشغال خود داشت ، توري در آلمان برگزار كرد

۱۹۵۰-۱۹۴۸ ◄مركز تحصيلات ﺗﻜﻤﻴلي در دانشگاه هاروارد ، كمبريج ، ماساچوست

۱۹۵۰-۱۹۴۸ ◄رياستCIAM

۱۹۵۲ ◄بازنشستگي از هاروارد

۱۹۵۵ ◄در مراسم افتتاح مدرسه طراحي (Hochshchule fur Gestalture)در اولم شركت كرد،مدرسه اي كه به عنوان بدل باهاس شناخته شد

۱۹۵۷-۱۹۵۵ ◄ساختمان مسكوني براي نمايشگاه ساختماني اينترباو در برلين

۱۹۶۳-۱۹۵۸ ◄ساختمان شركت هواپيمايي پن امريكن در نيويورك

۱۹۶۹-۱۹۶۷ ◄شيشه گري توماس در آمبرگ

۵جولاى۱۹۶۹ ◄در بوستون، ماساچوست درگذشت

۱۹۷۹-۱۹۷۶ ◄ساختمان بايگاني باهاس در برلين بر مبناي نقشه گروپيوس ساخته شده كه كار اقتباس نقشه آن توسط الساندر سوﻳﺎنووﯾﭻ صورت گرفت

منبع : معماری تکست

گروپيوس استاد تعليم معماری

گروپيوس استاد تعليم معماری

گروپيوس استاد تعليم معماری

گروپيوس استاد معماری
گروپيوس استاد معماری

نيروي دروني كه گروپيوس را علاقه مند به تدريس مي كند ناشي از طبع منطقي و متانت او است وي سخن ديگران را به رغبت مي شنود و براي همه حق قائل است . شايد گروپيوس به اندازه معماران بزرگ ديگر عصر ما از قدرت خلاقه برخوردار نباشد اما در نهضت معماري امروز هيچ معمار ديگري دورانديشي فلسفي وي را ندارد .

گروپيوس كه استادي و مديريت با وي زاده شده است موفقيت خود را مرهون آن است كه مسائل را از تمام جوانب مي بيند و براي آنها راه حل مي جويد . ذهن و انديشه گروپيوس خشك و مقيد نيست و بر خلاف آن ها كه براي تثبيت خود از اقدام به كوچكترين عملي كه ممكن است زندگي و مقام آن ها را تهديد كند مي پرهيزد ، خود مروج راه هاي نو است و هرگاه لازم باشد آماده مشورت با ديگران است و راهنمايي آنان را اگر مفيد يابد مي پذيرد. وي براي عقائد ديگران احترام قائل است و آمادگي و توجه وي براي درك عقايد بخصوص به نيروي خلاقه شاگردان او فرصت عمل مي دهد و سبب محبوبيت او است .

مدرسه باهاس تحت رياست گروپيوس نه سال تمام از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۸ كه بحراني ترين روزگاران براي پيشرفت معماري بود به زندگي ادامه داد . مقاومت باهاس را در مقابل تمام مشكلات جز اعتقاد گروپيوس به كار به چيزي ديگر نمي توان نسبت داد. پايداري گروپيوس در جلوگيري از زوال باهاس شبيه كار معماري بود كه آجر بر آجر بخواهد خانه اي بسازد و در مقابل طوفاني قرار گرفته باشد كه هنوز ملات بين دو آجر خود را نگرفته طوفان آن را از جاي بركند تازه اين معجزه پايداري و ثبات در كشوري صورت گرفت كه دچار تورم مالي بود و در زير نقاب ناسيوناليسم گرفتار حزب نازي شد .

درخزان ۱۹۴۷ گروپيوس در ششمين كنكره جهاني معماران كه در بريج واتر انگلستان تشكيل شد در خطابه خود : خطابه اي كه نتيجه تجربيات ده ساله وي در هاروارد دنباله طبيعي عقائد جواني او بود چنين گفت :

((در معماري بايد به شاگرد تعليم داد چگونه براي حل مسائل مختلف به انديشه بپردازد. تنها، تدريس نحوه ترسيم، شاگردان را به عروسك هاي مكانيكي تبديل مي كند. شاگرد از آغاز كار بايد بياموزد كه بر اساس دانش و تجربه به مسائل با نظري بسيط و جامع بنگرد . تنها در اين صورت وي از اين نيروي خلاقه برخوردار خواهد شد . نيرويي كه از هنر و از اصول فن ساختمان مايه مي گيرد و مطابق با شرايط اقتصادي و اجتماعي است . ))

خطابه گروپيوس نه تنها براي تدريس معماري بلكه براي تعليم و تربيت بطور اعم واجد معني است . اكنون در برخي از مدارس معماري خوب آمريكا محصليني تربيت مي شوند كه در آينده اي نزديك بر ملت آمريكا تاثير خواهند گذاشت

منبع : معماری تکست

نقش گنبد در معماری

گنبد در معماری

گنبد در معماری

نقش گنبد در معماری یکی از کلیشه‌های رایج در مورد معماری ایرانی، توصیفاتی است که در مورد گنبدهای زیبا آن وجود دارد. در این که گنبد به عنوان یکی از فرم‌های مورد استفاده در معماری، تا چه حد می‌تواند زیبا و موزون باشد بحثی نیست، اما مشکل آن است که در اکثر اوقات این توصیفات، به استعاره‌هایی ادبی تبدیل می‌شوند که شاید ربطی به دلایل پدید آمدن این فرم معماری در طول تاریخ و نحوه تکامل آن نداشته باشد. حتما شنیده‌اید که بسیاری از کسانی که شیفته هنر ایران هستند، گنبد‌ها را نمادی از آسمان می‌دانند. اما آیا گنبد در معماری گذشته فقط کارکردی نمادین داشته و یا ضرورت‌های ساختاری و نیازهای ساختمانی باعث به وجود آمدن این فرم معماری شده‌است؟ کاخ یا آتشکده فیروز آباد نیازهای ساختمانی گنبد، یکی از انواع پوشش‌هایی است که برای پوشاندن سقف یک مکان می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. پس در درجه اول، کاربردی کاملا ساختمانی دارد. اگر بخواهیم بحث را ساده کنیم باید بگوییم سقف یا پوشش یک فضای معماری، می‌تواند تخت یا منحنی (قوس دار) باشد. پوشش تخت یا مسطح، همین پوششی است که هم اکنون به طور معمول در ساختمان‌های مسکونی عادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پوشش غیر تخت، انواع گوناگونی دارد، مثل گنبد و انواع دیگر پوشش‌هایی که در آن از قوس‌ها و منحنی‌های دیگر استفاده می‌شود. گنبد از نظر هندسی از دوران یک قوس حول محور عمود به وجود می‌آید. اما ضرورت استفاده از این نوع پوشش در گذشته چه بوده‌است؟

گنبد فیروز آباد

گنبد فیروز آباد کمبود مصالح مناسب همان طور که گفتیم برای پوشاندن یک فضا، یا باید از پوشش‌های تخت استفاده شود و یا پوشش‌های منحنی. معمار برای استفاده از پوشش تخت به تیر که عنصری افقی برای انتقال نیروهای سقف است احتیاج دارد و این دقیقن همان نکته‌ای است که باعث شد در مناطقی خاص، گنبد رواج پیدا کند. یعنی کمبود چوب مناسب برای استفاده در سقف در مناطقی مانند فلات ایران و میانرودان، باعث شد تا پوشش‌های منحنی شکل و گنبدها، که بدون استفاده از تیر می‌توانند دهانه‌های وسیعی را بپوشانند به وجود آید. کاخ سروستان از چند محل متفاوت به عنوان نخستین مکان‌هایی که پوشش‌های منحنی شکل در آنجا به کارفته، نامبرده می‌شود. ازجمله روستایی هشت هزارساله و مربوط به دوران نوسنگی در قبرس ، کلده در میانرودان و عراق امروزی و همچنین مناطقی در مصر و جنوب ایران در حوالی شوش و هفت تپه. پلان آزاد تاق و گنبد در معماری ایرانی توانست به عنوان پوشش اصلی فضای معماری، به تکامل برسد. در حقیقت استفاده وسیع از پوشش‌های تخت، مانند نمونه تخت جمشید در دوران هخامنشی یک استثناء در این زمینه محسوب می‌شود. در آن دوران به دلیل وسعت و توانایی فراوان امپراتوری هخامنشی، چوب لازم برای استفاده در تیرهای سقف از نقاطی دیگر مانند لبنان به ایران آورده می‌شد. اما در دوره‌های دیگر، استفاده از مصالح بومی ‌مانند خشت و آجر، بیشتر به صرفه بود و بنابراین فرم گنبد توانست رشد کند و به تکامل برسد. نقشه و طرح سه بعدی کاخ سروستان به جز قابلیت‌های ساختمانی گنبد، که می‌تواند در مناطقی که مصالح لازم مانند چوب در اختیار نیست در پوشش فضاهای معماری به کار رود؛ می‌توان به قابلیت آن در ایجاد فضاهای داخلی آزاد و گسترده اشاره کرد. استفاده از تیرهای چوبی برای پوشش سقف، این محدودیت را نیز به همراه داشت که می‌بایست از ردیف ستون‌های نزدیک به یکدیگر برای عبور تیرها استفاده شود. یعنی چون طول تیرهای چوبی نمی‌توانست بیش از حد معینی باشد بنابراین لازم بود تعداد زیادی ستون برای نگهداری آنها برپا شود. به عنوان مثال اگر به معماری تخت جمشید دقت کنید، در کاخی مانند صد ستون، تعداد ستون‌ها، ده ردیف در ده ردیف است که خواه ناخواه فضای داخل ساختمان را محدود می‌کند، گرچه باعث عظمت آن می‌شود. اما در مقابل آن، استفاده از پوشش گنبد باعث می‌شود تا فضای باز و آزادتری در داخل ساختمان در اختیار باشد.

هشت بهشت

هشت بهشت، اصفهان رشد گنبد در دوران ساسانی در دوران اشکانی و سپس ساسانی، استفاده از تاق وگنبد رواج بیشتری پیدا کرد و ابداعات مهمی در این زمینه صورت گرفت. در کاخ فیروز آباد استان فارس، که ساخت آن را به اردشیر بابکان نسبت می‌دهند، سه تالار بزرگ با استفاده از گنبد ساخته شده‌اند که قطر دهانه هرکدام از این گنبدها کمی بیش از سيزده متر است. از دیگر نمونه‌های مهم گنبدهای ساسانی می‌توان از گنبد کاخ سروستان نام برد که مربوط به دوران بهرام گور پادشاه ساسانی است و از آن به عنوان قدیمی‌ترین گنبد آجری در ایران نام می‌برند. استفاده گسترده از فرم گنبد در ایران، باعث به وجود آمدن ابداعاتی شد که مورد استفاده معماران سایر نقاط دیگر جهان نیز قرار گرفت. در گفتار بعدی در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد. مطلب پیشین: هخامنشیان، موضوع جدال‌های سیاسی معاصر

منبع: معماری تکست