coffix: Quirky، رنگارنگ شاپ در آتن یونان

[ad_1]

قهوه هست صبح جهانی (و همه روز) انجام و همیشه به نظر می رسد می سازد چیزهای بهتر و فقط تفکر پشت studiomateriality را طراحی coffix شاپ در آتن، یونان هست. فضای عجیب و جالب خوشحال پالت رنگ و سگ بالون بزرگتر از زندگی هست که تنها در ۱ روز زمانی که آنها را در موسیقی پاپ برای فنجان جو روشن می تواند دارای.

طبقه آبی روشن با کاشی دیوار براق و سفید سقف صورتی رنگ پریده و مدفوع زرد خوشحال زوج هستند.

A سبد صورت در دیوار بالا نوار به حفظ مشتریان شرکت(کمپانی) در حالی که آنها در حال نوشیدن قهوه قرار می گیرد.

به بالا خاموش نگاه “بد بو آزمایشگاهی” کارکنان قهوه در حالی که با پوشیدن روسری های رنگارنگ و coveralls سفید عمل می کند.

عکس های آلینا Lefa.

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید