۸ خانه هست که باعث تولید انرژی بیش از مصرف آنها | Inhabitat

[ad_1]

خانه های آینده خود را می تواند برق را در لوایح چیزی از گذشته و حتی کمک به شما کسب درآمد در روند. به علاوه انرژی خانه های سراسر جهان تولید انرژی بیش از آنها استفاده کنید و حتی به فروش انرژی اضافی به شبکه می توان تنظیم ظاهر هستند. زیبا انرژی کارآمد و به طور فزاینده ای مقرون به صرفه این خانه هست اثبات زنده بودن انرژی های تجدید پذیر بیش از منابع سوخت های فسیلی. ما تا هشت خانه پلاس انرژی هست که می تواند تولید انرژی بیشتری از آنها باید با برخی از چنان قدرتمند که آنها حتی نور می تواند تا خانه درب بعدی گرد هست.

 Disch رالف گل افتاب گردان, گل افتاب گردان به وسیله رالف Disch انرژی مثبت صفحه اساسی ZEB خلبان خانه، خانه ZEB خلبان با Snøhetta، Snøhetta، انرژی به همراه خانه، به علاوه انرژی خانه، انرژی بیشتر معماری معماری مثبت انرژی Roxbury E + طونهسس به وسیله معماران استودیو رابط Solcer خانه معماری سبز، Roxbury E+ طونهسس رابط معماران استودیو B10 Aktivhaus به وسیله ورنر Sobek B10 Aktivhaus، ورنر Sobek ، کربن خانه مثبت به وسیله ArchiBlox خانه مثبت کربن ArchiBlox، صفحه اساسی برای زندگی به وسیله معماران AART خانه برای زندگی، توپ ساحل اقامت به وسیله ناتان معماران خوب توپ ساحل اقامت ناتان خوب معماران

به طور چشمگیری کج شده به سمت جنوب شرقی، Snøhetta هست ZEB خلبان خانه هست خانه انرژی به همراه خانواده هست که به اندازه کافی انرژی مازاد به قدرت ماشین الکتریکی در طول سال. واقع در Larvik نروژ خانه ۲۰۰ متر مربع به لقب ۱ پروژه(طرح) نمایشی به منظور تسهیل یادگیری و ۱ و مجهز به پشت بام انرژی خورشیدی و انرژی زمین گرمایی هست.

 Disch رالف گل افتاب گردان, گل افتاب گردان به وسیله رالف Disch انرژی مثبت صفحه اساسی ZEB خلبان خانه، خانه ZEB خلبان با Snøhetta، Snøhetta، انرژی به همراه خانه، به علاوه انرژی خانه، انرژی بیشتر معماری معماری مثبت انرژی Roxbury E + طونهسس به وسیله معماران استودیو رابط Solcer خانه معماری سبز، Roxbury E+ طونهسس رابط معماران استودیو B10 Aktivhaus به وسیله ورنر Sobek B10 Aktivhaus ورنر Sobek، کربن خانه مثبت به وسیله ArchiBlox ، کربن مثبت خانه, ArchiBlox, خانه برای زندگی به وسیله معماران AART خانه برای زندگی، اقامت ساحل توپ به وسیله ناتان معماران خوب توپ ساحل اقامت ناتان معماران خوب

Heralded به لقب استرالیا “مثبت کربن ساخته شده خانه اول،” خانه مثبت کربن خانه صدر پانل های خورشیدی هست که تولید انرژی بیش از مصرف آن هست. طراحی(طرح ریزی) شده به وسیله ArchiBlox, خانه مهر و موم شده ۸۰۰ فوت مربع طول می کشد در مقادیر زیاد از نور طبیعی را از طریق نمای عایق و بام سبز و دیوار های باغ عمودی برای عایق و سایه در صدر هست. داخل کردن در پایدار منابع انرژی کارآمد، و غیر سمی مواد و وسایل decked.

 Disch رالف گل افتاب گردان, گل افتاب گردان به وسیله رالف Disch انرژی مثبت صفحه اساسی ZEB خلبان خانه، خانه ZEB خلبان با Snøhetta، Snøhetta، انرژی به همراه خانه، به علاوه انرژی خانه، انرژی بیشتر معماری معماری مثبت انرژی Roxbury E + طونهسس به وسیله معماران استودیو رابط Solcer خانه معماری سبز، Roxbury E+ طونهسس رابط معماران استودیو B10 Aktivhaus به وسیله ورنر Sobek B10 Aktivhaus ورنر Sobek، کربن خانه مثبت به وسیله ArchiBlox ، کربن مثبت خانه, ArchiBlox, خانه برای زندگی به وسیله معماران AART خانه برای زندگی، اقامت ساحل توپ به وسیله ناتان معماران خوب توپ ساحل اقامت ناتان معماران خوب

گل افتاب گردان خیره کننده انرژی به همراه خانه خورشیدی در فرایبورگ آلمان که چرخش ۱۸۰ درجه به دنبال راه خورشید و افزایش بهره وری پنل خورشیدی هست. ۶٫۶ کیلووات ساعت پشت بام خورشیدی آرایه اساسی رسیدن به وضعیت پلاس انرژی, در حالی که لوله های حرارتی خورشیدی گرم خانه را آب و رادیاتور را کمک می کند. طراحی(طرح ریزی) شده به وسیله آرشیتکت(architect) رالف Disch خانه چرخش می تواند تا پنج برابر انرژی آن مصرف و شامل greywater و آب باران سیستم و همچنین به لقب توالت کمپوست برای بازیافت تولید.

 Disch رالف گل افتاب گردان, گل افتاب گردان به وسیله رالف Disch انرژی مثبت صفحه اساسی ZEB خلبان خانه، خانه ZEB خلبان با Snøhetta، Snøhetta، انرژی به همراه خانه، به علاوه انرژی خانه، انرژی بیشتر معماری معماری مثبت انرژی Roxbury E + طونهسس به وسیله معماران استودیو رابط Solcer خانه معماری سبز، Roxbury E+ طونهسس رابط معماران استودیو B10 Aktivhaus به وسیله ورنر Sobek B10 Aktivhaus ورنر Sobek، کربن خانه مثبت به وسیله ArchiBlox ، کربن مثبت خانه, ArchiBlox, خانه برای زندگی به وسیله معماران AART خانه برای زندگی، اقامت ساحل توپ به وسیله ناتان معماران خوب توپ ساحل اقامت ناتان معماران خوب

معماران خوب ناتان پلاس انرژی توپ ساحل اقامت عرضه می دهد بیش از فقط مازاد انرژی تجدید پذیر — خانه مسقف سبز نیز دارای نمایش تماشایی از اقیانوس. واقع در کانون بیچ، اورگن خانه سه اتاق خواب تولید انرژی خود با استفاده از ترکیبی از فتوولتائیک خورشیدی آب گرم کن برقی انرژی زمین گرمایی انرژی حرارتی فن های بازیابی و پمپ حرارتی با راندمان بالا.

 Disch رالف گل افتاب گردان, گل افتاب گردان به وسیله رالف Disch انرژی مثبت صفحه اساسی ZEB خلبان خانه، خانه ZEB خلبان با Snøhetta، Snøhetta، انرژی به همراه خانه، به علاوه انرژی خانه، انرژی بیشتر معماری معماری مثبت انرژی Roxbury E + طونهسس به وسیله معماران استودیو رابط Solcer خانه معماری سبز، Roxbury E+ طونهسس رابط معماران استودیو B10 Aktivhaus به وسیله ورنر Sobek B10 Aktivhaus ورنر Sobek، کربن خانه مثبت به وسیله ArchiBlox ، کربن مثبت خانه, ArchiBlox, خانه برای زندگی به وسیله معماران AART خانه برای زندگی، اقامت ساحل توپ به وسیله ناتان معماران خوب توپ ساحل اقامت ناتان معماران خوب

خانه خانه برای زندگی پر از نور خانه معاصر قابل دقت کامل به لقب یکی از هشت فعال خانه تجربی به وسیله برگزاری FKR هست. ۲,۰۴۵ فوت مربع دو خوابه خانه پر از نور طبیعی و استراتژیک را در ۵۰% از آن زمستان از معنی خورشیدی منفعل و حرارت قرار می گیرد. خانه فوق العاده کارآمد سیستم فتوولتائیک آب گرم خورشیدی سیستم پمپ حرارتی انرژی بهینه سازی ویندوز و سیستم تهویه اتوماتیک طبیعی شامل.

 Disch رالف گل افتاب گردان, گل افتاب گردان به وسیله رالف Disch انرژی مثبت صفحه اساسی ZEB خلبان خانه، خانه ZEB خلبان با Snøhetta، Snøhetta، انرژی به همراه خانه، به علاوه انرژی خانه، انرژی بیشتر معماری معماری مثبت انرژی Roxbury E + طونهسس به وسیله معماران استودیو رابط Solcer خانه معماری سبز، Roxbury E+ طونهسس رابط معماران استودیو B10 Aktivhaus به وسیله ورنر Sobek B10 Aktivhaus ورنر Sobek، کربن خانه مثبت به وسیله ArchiBlox ، کربن مثبت خانه, ArchiBlox, خانه برای زندگی به وسیله معماران AART خانه برای زندگی، توپ ساحل اقامت به وسیله ناتان معماران خوب توپ ساحل اقامت ناتان خوب معماران

ورنر Sobek گروه معماری استودیو طراحی(طرح ریزی) شده Activhaus B10 خانه انرژی مثبت هست که به اندازه کافی انرژی به قدرت نه تنها خود و دو اتومبیل های برقی، اما همچنین خانه درب بعدی تمیز. خانه فوت مربع ۹۱۴ ویژگی های سیستم هوشمند انرژی هست که می تواند از راه دور از طریق گوشی های هوشمند و یا قرص کنترل و دستور کار ریزی شده به “یادگیری” و انطباق با عادات صاحب خانه. سیستم فتوولتاییک پشت بام حدود ۸,۳۰۰ kilowatt-hours از انرژی خورشیدی در سال تولید می کند.

 Disch رالف گل افتاب گردان, گل افتاب گردان به وسیله رالف Disch انرژی مثبت صفحه اساسی ZEB خلبان خانه، خانه ZEB خلبان با Snøhetta، Snøhetta، انرژی به همراه خانه، به علاوه انرژی خانه، انرژی بیشتر معماری معماری مثبت انرژی Roxbury E + طونهسس به وسیله معماران استودیو رابط Solcer خانه معماری سبز، Roxbury E+ طونهسس رابط معماران استودیو B10 Aktivhaus به وسیله ورنر Sobek B10 Aktivhaus ورنر Sobek، کربن خانه مثبت به وسیله ArchiBlox ، کربن مثبت خانه, ArchiBlox, خانه برای زندگی به وسیله معماران AART خانه برای زندگی، اقامت ساحل توپ به وسیله ناتان معماران خوب توپ ساحل اقامت ناتان معماران خوب

به همراه انرژی معماری خانه های مستقل محدود نیست. رابط استودیو معماران طراحی(طرح ریزی) Roxbury E + طونهسس, خوشه خانه متصل انرژی مثبت در بوستون، ماساچوست. خانه های پلاتین LEED خبره هر صدر با ۳۹ پانل های خورشیدی هست که می تواند حدود ۱۰۰۰۰ کیلووات در سال تولید. با تشکر از ساخت و ساز انرژی کارآمد مقدار انرژی تولید شده به مراتب بیشتر از مورد نیاز هست و تا صاحب خانه فرصت فروش مازاد قدرت به شبکه شهر را.

 Disch رالف گل افتاب گردان, گل افتاب گردان به وسیله رالف Disch انرژی مثبت صفحه اساسی ZEB خلبان خانه، خانه ZEB خلبان با Snøhetta، Snøhetta، انرژی به همراه خانه، به علاوه انرژی خانه، انرژی بیشتر معماری معماری مثبت انرژی Roxbury E + طونهسس به وسیله معماران استودیو رابط Solcer خانه معماری سبز، Roxbury E+ طونهسس رابط معماران استودیو B10 Aktivhaus به وسیله ورنر Sobek B10 Aktivhaus ورنر Sobek، کربن خانه مثبت به وسیله ArchiBlox ، کربن مثبت خانه, ArchiBlox, خانه برای زندگی به وسیله معماران AART خانه برای زندگی، اقامت ساحل توپ به وسیله ناتان معماران خوب توپ ساحل اقامت ناتان معماران خوب

Lauded در بریتانیای کبیر اول مقرون به صرفه انرژی مثبت خانه، خانه Solcer داره به اندازه کافی انرژی خورشیدی که آن می تواند انرژی اضافی به شبکه هشت ماه از سال بازگشت. دانشگاه کاردیف فیل جونز و تیم او طراحی(طرح ریزی) منزل سه خوابه که تنها بیش از $۱۹۵,۰۰۰ — کمتر از هزینه متوسط خانگی در اکثر مناطق عمده شهری.

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید