۶ خانه های غار سرد هست که ماندن در زمستان گرم و راحت در تابستان | Inhabitat

[ad_1]

خانه های غار آمده اند راه طولانی از زمان های ماقبل تاریخ. دور از بدوی، بسیاری از خانه های مدرن غار مکان های شگفت آور لوکس، راحت و زیبا به نام خانه هستند. علاوه بر محل چرخش سر خود غار خانه به طور طبیعی با تشکر را انرژی کارآمد برای خود دیوار زمین عایق هست که داخل تمایل هوا در دمای راحت در طول سال بدون گرمایش یا سرمایش. ما تا شش شهر هست که می تواند به شما می خواهید خانه غار خود را گرد هست.

 Cuevas دل Pino به وسیله Estudio UMMO بریتانیا غار خانه فرانسه غار خانه فلات لسی غار مدرن خانه معاصر غار خانه معماری مدرن غار Paulette ره خانه های غار نیومکزیکو نیومکزیکو خانه های غار، ماسه سنگ غار خانه
 Cuevas Pino دل به وسیله UMMO Estudio بریتانیا غار خانه خانه غار فرانسه فلات لسی غار مدرن خانه خانه های معاصر غار غار مدرن معماری ره Paulette غار خانه نیومکزیکو نیومکزیکو غار خانه، ماسه سنگ غار خانه

عقب نشینی راک هاوس خواب لوکس خانه واقع شده در غار ۷۰۰ ساله دارد. دست حک شده از ۲۵۰ میلیون سال سن تریاس ماسه سنگ, این غار مسکونی بود به طور کامل ترمیم و بازسازی به وسیله Worcestershire بومی Mastropietro آنجلو که فضا به “بریتانیا اولین لوکس غار خانه” با تمام موجودی تسلی خانه تبدیل شده هست — آن حتی فای هست — و خانه برای اجاره در AirBnB ساخته شده.

 Cuevas دل Pino به وسیله Estudio UMMO بریتانیا غار خانه فرانسه غار خانه فلات لسی غار مدرن خانه معاصر غار خانه معماری مدرن غار Paulette ره خانه های غار نیومکزیکو نیومکزیکو خانه های غار، ماسه سنگ غار خانه
 Cuevas Pino دل به وسیله UMMO Estudio بریتانیا غار خانه خانه غار فرانسه فلات لسی غار مدرن خانه خانه های معاصر غار غار مدرن معماری ره Paulette غار خانه نیومکزیکو نیومکزیکو غار خانه، ماسه سنگ غار خانه

UMMO Estudio دقت چاک دار مدرن Pino Cuevas دل خانه به غار سنگ calcarenite نزدیکی کوردوبا، اسپانیا. طرح خانه در هماهنگی با دیوار صخره حاضر ساخته شده هست. مواد طبیعی مانند چوب و سنگ اطراف غار مکمل.

 Cuevas دل Pino به وسیله Estudio UMMO بریتانیا غار خانه فرانسه غار خانه فلات لسی غار مدرن خانه معاصر غار خانه معماری مدرن غار Paulette ره خانه های غار نیومکزیکو نیومکزیکو خانه های غار، ماسه سنگ غار خانه
 Cuevas Pino دل به وسیله UMMO Estudio بریتانیا غار خانه خانه غار فرانسه فلات لسی غار مدرن خانه خانه های معاصر غار غار مدرن معماری ره Paulette غار خانه نیومکزیکو نیومکزیکو غار خانه، ماسه سنگ غار خانه

فلات لسی در چین هست خانه را به بسیاری از ساکنان غار هست که در شرایط بسیار بدوی زندگی می کنند. آرشیتکت(طراح) یانگ شیعه از معماران hyperSity بازسازی یکی از غارها را به رویا فوق العاده ای در خانه هست که مدرن هست، زیبایی خشنود و پر از نور طبیعی و تهویه.

 Cuevas دل Pino به وسیله Estudio UMMO بریتانیا غار خانه فرانسه غار خانه فلات لسی غار مدرن خانه معاصر غار خانه معماری مدرن غار Paulette ره خانه های غار نیومکزیکو نیومکزیکو خانه های غار، ماسه سنگ غار خانه
 Cuevas Pino دل به وسیله UMMO Estudio بریتانیا غار خانه خانه غار فرانسه فلات لسی غار مدرن خانه خانه های معاصر غار غار مدرن معماری ره Paulette غار خانه نیومکزیکو نیومکزیکو غار خانه، ماسه سنگ غار خانه

abode

بخشی هنر و بخش، هنرمند Paulette ره خانه ماسه سنگ دست حک شده مجسمه واقعا شاهکار هست. الهام بخش هنرمند دقت تبدیل ماسه سنگ به خانه های پیچیده دقیق غار در نیومکزیکو. او از غار حداقل ۱۲ بیش از ۱۲ سال هست که شامل قدرت کامل، چوب کف و آب در حال اجرا به پایان رسید.

 Cuevas دل Pino به وسیله Estudio UMMO بریتانیا غار خانه فرانسه غار خانه فلات لسی غار مدرن خانه معاصر غار خانه معماری مدرن غار Paulette ره خانه های غار نیومکزیکو نیومکزیکو خانه های غار، ماسه سنگ غار خانه
 Cuevas Pino دل به وسیله UMMO Estudio بریتانیا غار خانه خانه غار فرانسه فلات لسی غار مدرن خانه خانه های معاصر غار غار مدرن معماری ره Paulette غار خانه نیومکزیکو نیومکزیکو غار خانه، ماسه سنگ غار خانه

A جوان مرد فرانسوی به نام الکسیس Lamoureux اجرا پایین غار خانه او خریداری برای abode فقط ۱ یورو به زرق و برق دار تازه با جزئیات زیبا تبدیل شده. پناهگاه اساسی فاقد لوله کشی و لوله های فاضلاب و برق، بنابراین سرمایه گذاری Lamoureux 35000 یورو و بسیاری از خرحمالی به منزلش شیک تازه.

 Cuevas دل Pino به وسیله Estudio UMMO بریتانیا غار خانه فرانسه غار خانه فلات لسی غار مدرن خانه معاصر غار خانه معماری مدرن غار Paulette ره خانه های غار نیومکزیکو نیومکزیکو خانه های غار، ماسه سنگ غار خانه
 Cuevas Pino دل به وسیله UMMO Estudio بریتانیا غار خانه خانه غار فرانسه فلات لسی غار مدرن خانه خانه های معاصر غار غار مدرن معماری ره Paulette غار خانه نیومکزیکو نیومکزیکو غار خانه، ماسه سنگ غار خانه

BAUEN معماران جمع دو خانه به سایت sloped در پاراگوئه Luque. خانه سبز مسقف مخلوط را به تپه نورد و قابلیت ویندوز دو ارتفاع هست که مقدار زیادی از نور را به خانه ها تا حدی زیر زمینی اجازه می دهد.

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید