۱۰ طرح های پیشگامانه به وسیله شیگرو بان کی مون که تغییر عقاید ما در مورد معماری | Inhabitat

[ad_1]

شیگرو بان یکی از معماران مورد علاقه Inhabitat را برای خود طراحی تسکین فاجعه و استفاده هوشمندانه از مواد سبک وزن غیر متعارف و محیط زیست او مشهور هست — به ویژه کاغذ و چوب خیزران. معماری لوله کاغذ ضد آب و آتش امضای خود را یاد سراسر جهان هست. در شناخت برای کار خود را الهام بخش، ممنوعیت ۲۰۱۴ برنده جایزه معتبر پریتزکر را نامگذاری شد. رهبر برای معماری های انسانی و تجربی شیگرو بان از ستایش او گفت: “دریافت این جایزه افتخار بزرگی هست و با آن، من باید مراقب باشید. من باید همچنان به گوش دادن به مردم من کار برای کمیسیون های مسکونی خصوصی من و کارم تسکین فاجعه. من این جایزه را به عنوان تشویق برای من به آنچه من انجام حفظ–به من کار را تغییر دهید اما رشد.” ما تا برخی از پروژه های مورد علاقه ما به وسیله معماری(مهراز) ژاپنی انجام شده گرد کرده، کلیک کنید در زیر به بعضی از الهام بخش ترین کار خود را ببینید.

 شیگرو بان، فاجعه امداد طراحی، جایزه پریتزکر، جایزه priztker 2014، پریتزکر جایزه برنده شیگرو بان، کاغذ لوله, کاغذ لوله معماری، معماری انسانی، کریست، مرکز Pompidou متز, Onagawa ظرف موقت مسکن کاغذ پارتیشن سیستم، پرده دیوار خانه, Tamedia تازه دفتر ساختمان پروژه بعدلقب از سونامی Kirinda ویلا در Sengokubara کلیسا

شیگرو بان ، طراحی تسکین فاجعه ، پریتزکر جایزه priztker جایزه 2014 پریتزکر جایزه برنده شیگرو بان کاغذ لوله کاغذ لوله معماری معماری انسانی، کارتن کرایستچرچ مرکز Pompidou متز, Onagawa ظرف موقت مسکن کاغذ پارتیشن سیستم، پرده دیوار خانه, Tamedia تازه دفتر ساختمان پروژه بعدلقب از سونامی Kirinda ویلا در Sengokubara کلیسا

شیگرو بان طراحی شده، یافتند، این خیره کننده موقت کارتن کلیسای جامع برای کرایستچرچ بعدلقب از زمین لرزه ویرانگر در ۲۰۱۱٫ ساخته شده با او امضا کاغذ لوله, کلیسای انتقالی می تواند نگه دارید تا ۷۰۰ نفر و به ۵۰ سال گذشته ساخته شده هست.

 شیگرو بان، فاجعه امداد طراحی، جایزه پریتزکر، جایزه priztker 2014، پریتزکر جایزه برنده شیگرو بان، کاغذ لوله, کاغذ لوله معماری، معماری انسانی، کریست، مرکز Pompidou متز, Onagawa ظرف موقت مسکن کاغذ پارتیشن سیستم، پرده دیوار خانه, Tamedia تازه دفتر ساختمان پروژه بعدلقب از سونامی Kirinda ویلا در Sengokubara کلیسا

مرکز Pompidou متز در متز فرانسه

انحناء Pompidou مرکز-متز فرمت Pompidou هنر مرکز پاریس هست. آن سقف موجدار ساخته شده از ۱ الگوی شش ضلعی ساختار بافت کلاه چینی هست که شیگرو بان در پاریس الهام گرفته شده بود.

 شیگرو بان کی مون، فاجعه تسکین طراحی، جایزه پریتزکر, جایزه priztker 2014، پریتزکر جایزه برنده شیگرو بان کی مون

پرده دیوار خانه در توکیو ژاپن

یکی از بان کی مون را نمادین ترین کار می کند, پرده خانه دیوار پیچ و تاب و معاصر در خانه سنتی ژاپنی هست. دو داستان بلند billowing پرده پیچیدن به محیط خانه مانند پیله هست که می تواند باز یا بسته به اجازه شفافیت بین داخل و خارج ساختمان.

 پل مقوا شیگرو بان فاجعه امداد طراحی جایزه پریتزکر جایزه priztker 2014 پریتزکر جایزه برنده شیگرو بان کاغذ لوله کاغذ لوله معماری، معماری بشر دوستانه

کارتن پل بر روی رودخانه Gardon، فرانسه

در صفحه نمایش دیگری از سازه های کاغذی را ممکن هست، ممنوعیت تبدیل لوله مقوایی و قابل بازیافت کاغذ و پلاستیک کامپوزیت به پل پوشا Gardon رودخانه در جنوب فرانسه. شاهکار موقت از ۲۸۱ لوله های مقوایی ساخته شده هست و به اندازه کافی قوی برای حمایت از ۲۰ نفر در ۱ زمان هست.

 کاغذی کلیسای کوبه، شیگرو بان، فاجعه امداد طراحی، جایزه پریتزکر، جایزه priztker 2014، پریتزکر جایزه برنده شیگرو بان کی مون، کاغذ لوله, کاغذ لوله معماری، معماری انسانی

کاغذی کلیسا در کوبه ژاپن

بعدلقب از زمین لرزه ۱۹۹۵ هانشین بزرگ نابود کلیسای Takatori در کوبه، ممنوعیت طراحی شده موقت لوله مقوایی کلیسا یافتند. ده سال بعد، کلیسای کاغذ بود واسازی و اهدا به جامعه کاتولیک در تایوان که آن را به عنوان مکانی برای پرستش بوده.

 شیگرو بان، فاجعه امداد طراحی، جایزه پریتزکر، جایزه priztker 2014، پریتزکر جایزه برنده شیگرو بان، کاغذ لوله, کاغذ لوله معماری، معماری انسانی، کریست، مرکز Pompidou متز, Onagawa ظرف موقت مسکن کاغذ پارتیشن سیستم، پرده دیوار خانه, Tamedia تازه دفتر ساختمان پروژه بعدلقب از سونامی Kirinda ویلا در Sengokubara کلیسا

Onagawa ظرف موقت مسکن در Onagawa ، ژاپن

وقتی زلزله قدرتمند ژاپنی شهر از Onagawa در سال ۲۰۱۱، شیگرو بان ویران به طراحی و نصب مسکن تسکین فاجعه موقت ساخته شده از کاغذ لوله و ظروف حمل و نقل سریع هست. طراحی سبک و مقرون به صرفه و تمیز عرضه تسکین سریع به بازماندگان زلزله در حالی که به طور همزمان بلند کردن ارواح با آن طراحی با وقار.

 شیگرو بان، فاجعه امداد طراحی، جایزه پریتزکر، جایزه priztker 2014، پریتزکر جایزه برنده شیگرو بان، کاغذ لوله, کاغذ لوله معماری، معماری انسانی، کلیسا کرایستچرچ مرکز Pompidou متز, Onagawa ظرف موقت، کاغذ پارتیشن سیستم، پرده دیوار خانه Tamedia تازه ساختمان های اداری، بعدلقب از سونامی Kirinda پروژه مسکن, ویلا در Sengokubara

کاغذی پارتیشن سیستم تکرار ۴

بعدلقب از ۲۰۱۱ زلزله و سونامی در ژاپن ، ممنوعیت طراحی شده خود را تکرار چهارم سیستم پارتیشن کاغذ هست که حریم خصوصی در پناهگاه های اضطراری حاضر. ساخته شده از کاغذ لوله و ورق سفید بوم و پین ایمنی این پارتیشن بازشو را با کمک های مالی از سراسر جهان تأمین می شد.

 شیگرو بان، فاجعه امداد طراحی، جایزه پریتزکر، جایزه priztker 2014، پریتزکر جایزه برنده شیگرو بان، کاغذ لوله, کاغذ لوله معماری، معماری انسانی، کریست، مرکز Pompidou متز, Onagawa ظرف موقت، کاغذ پارتیشن سیستم، پرده دیوار خانه Tamedia تازه ساختمان های اداری، بعدلقب از سونامی Kirinda پروژه مسکن, ویلا در Sengokubara

کلیسا Tamedia ساختمان تازه اداری در زوریخ، سوئیس

ساخته شده برای رسانه های سوئیس شركت Tamedia در زوریخ , این ساختمان اداری خنثی کربن از هم پیوسته تیرهای چوبی بدون نیاز به اتصالات فلزی و چسب ساخته شده هست. ساختار چوبی زیبا همچنین ویژگی های نمای شیشه ای به کشور را با نور پر کنید.

 شیگرو بان، فاجعه امداد طراحی، جایزه پریتزکر، جایزه priztker 2014، پریتزکر جایزه برنده شیگرو بان، کاغذ لوله, کاغذ لوله معماری، معماری انسانی، کلیسا کرایستچرچ مرکز Pompidou متز, Onagawa ظرف موقت، کاغذ پارتیشن سیستم، پرده دیوار خانه Tamedia تازه ساختمان های اداری، بعدلقب از سونامی Kirinda پروژه مسکن, ویلا در Sengokubara

بعدلقب از سونامی پروژه Kirinda در Kirinda, سری لانکا

در سال ۲۰۰۴ ، ممنوعیت ۱۰۰ خانه کوچک برای سازمان ملل متحد روستاییان آواره به وسیله سونامی در Kirinda طراحی شده. خانه های کوچک از زمین آجر و چوب به صورت محلی منابع درخت ساخته شده هست.

 شیگرو بان، فاجعه امداد طراحی، جایزه پریتزکر، جایزه priztker 2014، پریتزکر جایزه برنده شیگرو بان، کاغذ لوله, کاغذ لوله معماری، معماری انسانی، کلیسا کرایستچرچ مرکز Pompidou متز, Onagawa ظرف موقت، کاغذ پارتیشن سیستم، پرده دیوار خانه Tamedia تازه ساختمان های اداری، بعدلقب از سونامی Kirinda پروژه مسکن, ویلا در Sengokubara

ویلا در Sengokubara در ژاپن، ژاپن

ویلا در Sengokubara خانه های چوبی حداقلی هست که wraps در اطراف حیاط اشک به شکل هست. مانند در کارها دیگر او معماری، ممنوعیت انتقال تقریبا بدون درز بین فضاهای داخلی و خارجی را ایجاد می کند.

+ شیگرو بان

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید