گرجستان چند اتوبوس مدرسه پرنده آبی قدیمی تبدیل به دنج خانه بر روی چهار چرخ | Inhabitat

[ad_1]

کار تحت شعار “حداقل, تلفن همراه, مدرن”، جولی و اندرو Puckett دوری صاحبخانه خود سعی در بالا بردن خود آپارتمان اجاره و تصمیم گرفتند ۱۹۹۰ پرنده آبی اتوبوس مدرسه به خانه شیرین کمی بر روی چهار چرخ تبدیل آنها به نام اتوبوس خانه ام. در حال حاضر در جنگل های کاج سبز در سنگ کوه گرجستان پارک چند اتوبوس معشوق همه از راحتی از خانه هست.


 جولی و اندرو Puckett، خانه اتوبوس گرجستان اتوبوس زندگی پرنده آبی اتوبوس مدرسه قبل اتوبوس, اتوبوس تبدیل، Skoolies، remodelation اتوبوس اتوبوس مدرسه تبدیل خانه های کوچک، معماری خانه موبایل مهمان خانه, خانه بر روی چهار چرخ, سفر اتوبوس خانه کوچک طراحی کوچک خانه خوشی زندگی موبایل زندگی عشایری زندگی،

هنگامی که زن و شوهر تصمیم به ایجاد جهش به نشیمن خانه کوچک ، آنها سوار شش ساعت به اتوبوس های قدیمی بود تبدیل به خانه های آینده خود را بررسی کنید. در بودجه تنگ و تنگ قاب زمان فقط چهار ماه، دو پرماجرا به داخل روده شروع به کار. خوشبختانه، اتوبوس قبلا به عنوان camper استفاده شده بود و در حال حاضر لوله کشی و برق و همچنین طرح اولیه زندگی به روز بود.

مرتبط: سفر خانواده اتوبوس مدرسه قدیمی خانه خورشیدی و خوابگاه
 renovates جولی و اندرو Puckett، خانه اتوبوس گرجستان اتوبوس زندگی پرنده آبی اتوبوس مدرسه قبل اتوبوس, اتوبوس تبدیل Skoolies، remodelation اتوبوس اتوبوس مدرسه تبدیل خانه های کوچک، معماری خانه موبایل مهمان خانه, خانه بر روی چهار چرخ, سفر اتوبوس طراحی کوچک خانه خوشی زندگی کوچک خانه, زندگی تلفن همراه ، عشایری زندگی می کنند،

برای تبدیل کشور به ۱ فضای زندگی بسیار راحت، زن و شوهر داد اتوبوس احساس پیچیده عشایری، کامل با لمس ساخت. البته همراه با ساختمان از فضاهای زندگی و خواب نوسازی شامل تن از راه حل های ذخیره سازی خلاق و عناصر چند منظوره در سراسر خانه برای جلوگیری از درهم و برهمی.
 جولی و اندرو Puckett، خانه اتوبوس گرجستان اتوبوس زندگی پرنده آبی اتوبوس مدرسه قبل اتوبوس, اتوبوس تبدیل، Skoolies، remodelation اتوبوس اتوبوس مدرسه تبدیل خانه های کوچک، معماری خانه موبایل مهمان خانه, خانه بر روی چهار چرخ, سفر اتوبوس خانه کوچک طراحی کوچک خانه خوشی زندگی موبایل زندگی عشایری زندگی،

هر چند زن و شوهر فقط کوتاه چهار ماه برای بازگرداندن اتوبوس به خانه رویایی خود را , تعدادی از چالش های اضافی در امتداد راه آزادسازي یعنی وجود دارد. جولی گفت: درمانی آپارتمان که بزرگترین مانع “کردن وسایل ما فقط ملزومات و آیتم های محبوب ترین ما آزمون، بود. بنابراین ما تا به حال بسیاری از اتاق را به چیزهای زاید تجمع ما را در آپارتمان ۱۰۰۰ فوت مربع قبل، زندگی می کردند. کار سخت اعتبار آن، هر چند بوده هست. من دیگر با انبوهی از درهم و برهمی چريک احساس و تاثیر فوق العاده ای در فرایند خلاق هست من ساخته شده هست.”

+ خانه اتوبوس

از طریق درمانی آپارتمان

عکاسی به وسیله روبرت کیرشهوف سلنا و جولی و اندرو Puckett
 جولی و اندرو Puckett، خانه اتوبوس گرجستان اتوبوس زندگی پرنده آبی اتوبوس مدرسه قبل اتوبوس, اتوبوس تبدیل Skoolies remodelation اتوبوس اتوبوس مدرسه تبدیل خانه های کوچک، معماری، سفر خانه موبایل مهمان خانه, خانه بر روی چهار چرخ ، اتوبوس طراحی کوچک خانه خوشی زندگی کوچک خانه, موبایل زندگی عشایری زندگی
 جولی و اندرو Puckett، خانه اتوبوس گرجستان اتوبوس زندگی پرنده آبی اتوبوس مدرسه قبل اتوبوس, اتوبوس تبدیل، Skoolies، remodelation اتوبوس اتوبوس مدرسه تبدیل خانه های کوچک، معماری خانه موبایل مهمان خانه, خانه بر روی چهار چرخ, سفر اتوبوس خانه کوچک طراحی کوچک خانه خوشی زندگی موبایل زندگی عشایری زندگی ،
 جولی و اندرو Puckett، خانه اتوبوس گرجستان اتوبوس زندگی پرنده آبی اتوبوس مدرسه قبل اتوبوس, اتوبوس تبدیل، Skoolies، remodelation اتوبوس اتوبوس مدرسه تبدیل خانه های کوچک، معماری خانه موبایل مهمان خانه, خانه بر روی چهار چرخ, سفر اتوبوس خانه کوچک طراحی کوچک خانه خوشی زندگی موبایل زندگی عشایری زندگی

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید