کامرون سینکلر و Airbnb برای عرضه مسکن برای ۱۰۰٫۰۰۰ نفر آواره می پیوندد | Inhabitat

[ad_1]

Airbnb

می خواهد عرضه مسکن موقت برای ۱۰۰٫۰۰۰ نفر آواره و کمک به رسیدن به این هدف، خدمات خانه های به اشتراک گذاری با هم رهبری تیم به وسیله طراح و معماری برای بشریت بنیانگذاران سینکلر کامرون قرار داده هست. سینکلر سر معماری شرکت(کمپانی) کارها کوچک که بر ساختمان برای جامعه نیازمند، او ساخت کامل مناسب برای پروژه(طرح) مسکن موقت Airbnb هست.

 سینکلر کامرون Airbnb، معماری برای بشریت Airbnb پناهندگان Airbnb آواره مردم کامرون سینکلر کارهای کوچک کوچک کارها #weaccept انسان دوستانه مسکن پروژه(طرح) های بشردوستانه، معماری برای همیشه، Airbnb مسکن

سینکلر کار کرده هست با Airbnb سال گذشته در پروژه(طرح) های مختلف آزمایشی، با رسمی پروژه(طرح) تابستان امسال راه اندازی. هدف نهایی این هست که برای ۱ میلیون Airbnb کاربران ثبت نام به لقب “میزبان برای همیشه،” علامت که آنها مسکن برای مردم نهفته بلایای طبیعی و یا در غیر این صورت آواره فراهم خواهد کرد.

مرتبط: مصاحبه: بحث ما با معماری برای بشریت بنیانگذار سینکلر کامرون

Airbnb اعلام تعهد خود را به آوارگان در طول سال این سوپر جام میزبان با تجاری برچسب #weaccept. علاوه بر کار بر روی تجاری سینکلر نیز در خانه سرو Yoshino Airbnb را کار کرده هست.

از طریق Dezeen

عکس از طریق فلیکر (۱, ۲)

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید