کاشی های بتنی به وسیله استودیو طراحی دقت داشته باشید برای KAZA بتن

[ad_1]

بافت بتن KAZA، شناخته شده برای مشارکت منحصر به فرد خود با طراحان، فقط آغاز همکاری تازه و این بار با سوئد جمعی دقت استودیو طراحی. بافت دسته ای از کاشی های بتنی الگوهای ریتمیک تپه های شنی و همچنین بافی تکنیک های سنتی، از این رو نام آن الهام گرفته هست. حاضر در سه سبک – مالدیو Kalahari و تخت – و در دو اندازه، ویژگی های بافت ايمپلانت، که باعث ایجاد تصویری پویا هنگامی که تکرار شده آرام. بتن سطوح ساخته شده از بتن خاص فرموله شده هست که شناخته شده هست که پایان “سنگ مایع” به آنها صاف هست.

مالدیو

مالدیو مالدیو

مالدیو

Kalahari

Kalahari

Kalahari

Kalahari

تخت

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید