پورتلند مرتکب به ۱۰۰ درصد انرژی های تجدید پذیر تا سال ۲۰۵۰ | Inhabitat

[ad_1]

پورتلند فقط اعلام کرد که آن را به طور کامل به وسیله انرژی پاک شده تا سال ۲۰۵۰, طرح ساخت یکی از شهرهای بزرگ را در کشور را به حرکت. این هدف بلند پروازانه شهر هست اما شهردار Ted ویلر معتقد هست که ضروری برای سلامت کره زمین و شهروندان هست. تصمیم پورتلند در گروه رو به رشد از ۲۵ شهر در سراسر کشور هست که متعهد به گذار به انرژی سبز قرار می دهد.

 پورتلند، پورتلند اورگان، پورتلند انرژی پاک پورتلند انرژی های تجدید پذیر تجدید پذیر پورتلند 100 انرژی های تجدید پذیر انرژی سبز, انرژی خورشیدی قدرت اورگان تجدید پذیر

خبر این هفته باد شهر رهبران نشان داد دستور کار برای تامین نیاز برق این شهر با تجدید پذیر در ۱۸ سال بعد. بعد از آن شهر قصد انتقال منابع سوخت های فسیلی حاضر و حرارت و حمل و نقل بیش از آنهایی که سبز تا اواسط قرن.

 پورتلند، پورتلند اورگان، پورتلند انرژی پاک پورتلند انرژی های تجدید پذیر تجدید پذیر پورتلند 100 انرژی های تجدید پذیر انرژی سبز، انرژی خورشیدی، انرژی تجدید پذیر اورگان

باد مرتبط: پورتلند، هم شده به وسیله لوله های آب و سیفون توالت

پورتلند برای تشویق انرژی سبز – از حمایت از باد و انرژی خورشیدی رشد به کاوش در روش تر غیر معمول مانند گرفتن قدرت از لوله های آب و سیفون توالت کار سخت شده هست.

“جامعه ما به ۱۰۰ درصد انرژی های تجدید پذیر هست هدف بزرگ” تد ویلر، شهردار پورتلند. “و در حالی که کاملا بلند پروازانه, این هدف هست که ما با نایک، هیولت پاکارد، مایکروسافت، گوگل، GM، کوکا کولا، جانسون & جانسون و خارج شده هست. ما مسئولیت به این تلاش در اورگان هست.”

از طریق CNBC

عکس از طریق فلیکر (۱, ۲)

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید