ویکتور اورتا :: بزرگان معماری

[ad_1]

Victor Horta

ویکتور اورتا

ویکتور اورتا

او معماری بلژیکی بود.
جان نورویچ او را به لقب معماری(سازنده) کلیدی هنر نو اروپا معرفی مینماید. براستی اورتا یکی
از مهمترین نامها در معماری هنر نو میباشد،
ساختمان مربوط به خانه تاسل در بروسل در سال
۳-۱۸۹۲ بیانگر این موضوع هست که او را بعضی اوقات به
لقب اولین شخصی که سبکی از هنرهای تزئینی را در معماری ایجاد نمود ، معرفی مینمایند.
معماری(سازنده) فرانسوی هکتور گویمارد( Victor Guimard ) عمیقا تحت تاثیر اورتا بود و بعدها سبک whiplash
را در فرانسه و خارج از آن منتشر نمود. اورتا زمانی که در سایت ساختمان
سازی عمویش به او کمک میکرد ، در حالیکه تنها
۱۲ سال داشت به شغل معماری جذب شد.او در بلژیک
درس خواند اما آنجا را در طلب طراح داخلی شدن ترک و به پاریس رفت. او در پاریس تحت
تاثیر هنرمندان سبک امپرسیونیسم و پوینتیلیسم ( نقاشی با نقطه) قرار گرفت و همچنین
با امکانات کار با آهن و شیشه و قابلیتهایی که این دو دارا هستند آشنا گشت.
وقتی پدرش در سال ۱۸۸۰ از دنیا رفت او به بلژیک بازگشت و به بروسل
رفت و به تحصیل در آکادمی هنرهای زیبا پرداخت.
بعد از آن اورتا ازدواج کرد و صاحب دو دختر گردید. در بروسل با پل هنکر( Paul Hanter ) آشنا گشت.در ادامه آن اورتا کار خود را
با آلفوس بالات (
Alphonse
Balat

) ادامه داد.آنها با یکدیگر خانه های سبز سلطنتی لایکن(
laeken ) را طراحی(طرح ریزی) نمودند که اولین کار و تجربه ویکتور
اورتا با شیشه و آهن بود.
سال ۱۸۸۵ اورتا برای خودش کار میکرد و در آن سال ۳ خانه طراحی(طرح ریزی) نمود که هر سه ساخته شدند.بعد از
آن تصمیم گرفت که از کارهای مسکونی ارباب رجوعان پولدار اجتناب کند و به جای آن خود
را وقف رقابتهای کارهای عمومی مانند تندیس کاری و مجسمه سازی و حتی ساخت مقبره ها بکند.
او تمرکز کار خود را بر روی پیچش و انحنای طرح
های خود گذاشت و همزمان با آن باورداشت به این که فرمهایش باید در عین حال کاربردی
باشند و تنها جنبه تزئینی آنها نباشد که به بین میاید.
بعد از معرفی هنر نو در ۱ نمایشگاه ، مربوط
به سال
۱۸۹۲ ، اورتا بسیار
تاثیر پذیرفته آن گشت. در همان دوران مامور ساخت خانه ای برای پروفسور تاسل گشت، و
تمام تاثیراتی را که تا آن دوران دریافت نموده بود را در این ساختمان تزریق نمود.
این بنا در سال ۱۸۹۳ به اتمام رسید. جا دادن ساختار آهنی در طراحی(طرح ریزی)
داخلی به همراه فرمهای گیاهی پر پیچ و خم به وسیله ویکتور اورتا، با موفقیت هرچه تمامتر
اولین معماری هنر نو را ایجاد نمود.
در این هتل طرحهای جزئیات دار و مزین و پر آراسته
، همچنین نور طبیعی پنهان شده؛ با ۱ پشت نمای سنگی ترکیب گشته . علت این پشت نمای
سنگی هماهنگ ساختن ساختمان با ساختمانهای صلب و محکم مجاور آن بود.
در طول این دوره ، اورتا به جمعیت سوسیالیسم
پیوست و این موضوع جاری شدن ارباب رجوع به سوی او را تضمین مینمود ؛ سال
۱۸۹۳. بعد از آن دوران بدنامی ها و انتقادهایی در مورد
کارهایش بود و در همین دوران او مامور تعدادی از مهمترین ساختمانهای بروسل گشت.


خانه تاسل

ساختمان مربوط به خانه تاسل در بروسل در سال ۳-۱۸۹۲ بیانگر این موضوع هست که ویکتورارتا را بعضی
اوقات به لقب اولین شخصی که سبکی از هنرهای تزئینی را در معماری ایجاد نمود ،
معرفی مینمایند.

خانه تاسل

خانه تاسل

خانه تاسل

خانه تاسل

خانه تاسل

خانه تاسل

خانه تاسل

خانه تاسل

خانه تاسل

خانه تاسل

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید