وگا کلبه جذاب هست گول در قطب شمال طبیعت وحشی | Inhabitat

[ad_1]

زوج ها به دنبال خانه های رمانتیک در مکان های از راه دور این کلبه وگا خیره کننده nestled در چشم انداز خیره کننده قطب شمال عشق. سوئد شرکت(کمپانی) Kolman Boye معماران طراحی(طرح ریزی) این کابین ناهموار با پنجره های بزرگ برای نمایش پانوراما از مناظر کوه های ناهموار ممکن میکند و اطراف دریای نروژ. در جزیره نروژی وگا درست در جنوب دایره قطب شمال واقع شده، کلبه وگا نشان دهنده انطباق کلبه ساحلی محلی با شخصیت weather-beaten و نمای چوب ساخته شده.

 وگا کلبه وگا جزیره نروژ، قطب شمال چشم انداز معماران Boye Kolman کابین های ناهموار، ناهموار کلبه کلبه زنگار خاکستری, روغن بزرک رنگ کاج توس درمان نشده سنگ اجاق پانوراما ویندوز، چوب نما

Kolman Boye معماران وگا کلبه پیچیده در پوست پیوسته مداوم چوب اب و هوای به زنگار خاکستری نقره ای جذاب که جور زنگ خاموش و طبیعی چشم انداز. واقع شده در بالای سنگ زیر شانه گرانیت وگا کلبه سنگی و ناهموار زمین با نمای آن ناهموار مکمل. معماران ورود به خانه در داخل دره باریک طبیعی اندود شده با پوشش گیاهی متراکم برای حفظ ظاهر وحشی و بکر چشم انداز اطراف را مخفی می کردند.

مرتبط: خیره کننده نظر جدا کوه الج هست نشسته در بین سوتی برفی اسکی دامنه

 وگا کلبه وگا جزیره نروژ، چشم انداز قطب شمال Kolman Boye معماران کابین ناهموار، ناهموار کلبه کلبه خاکستری زنگار روغن بزرک رنگ کاج توس درمان نشده سنگ اجاق، ویندوز پانوراما الوار نما

داخل، کلبه معاصر در روغن بزرک رنگ کاج با skirting توس درمان نشده برای اثر روستایی و دنج ملبس. خانه جمع و جور به دو سطح برای انطباق با چشم انداز ناهموار با طبقه فوقانی در حالی که پایین تر ویژگی های سطح باز طرح اتاق نشیمن در اجاق سنگ محور شامل محله های خصوصی کوچکتر تقسیم شده هست. پنجره های بزرگ در سراسر کلبه قاب سه دیدگاه های متمایز از چشم انداز: اقیانوس رشته کوه و بستر.

+ Kolman Boye معماران

از طریق Dezeen

تصاویر از طریق معماران Boye Kolman

 وگا کلبه وگا جزیره نروژ، قطب شمال چشم انداز معماران Boye Kolman کابین های ناهموار، ناهموار کلبه، کلبه، زنگار خاکستری روغن بزرک رنگ کاج توس درمان نشده سنگ اجاق، ویندوز پانوراما الوار نما

 وگا کلبه جزیره وگا، نروژ ، قطب شمال چشم انداز معماران Boye Kolman کابین ناهموار، ناهموار کلبه، کلبه، زنگار خاکستری روغن بزرک رنگ کاج توس درمان نشده سنگ اجاق، ویندوز پانوراما الوار نما

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید