وسیع: زباله های الکترونیکی مشکل و چگونه کمک کنید | Inhabitat

[ad_1]

به فکر می کنم از تمام الکترونیک در زندگی شما: تلفن خود، تلویزیون، کامپیوتر، سیستم بازی، درایوهای USB، پرینتر، بلو ری بازیکن، دستگاه های هوشمند حتی مانند سوئیچ و دستیاران خانه. در حال حاضر سعی کنید تصویر هنگام مرگ چه اتفاقی می افتد به همه کسانی که همه چیز. بیش از ۵۰ میلیون تن زباله های الکترونیکی هر ساله تولید شده و زباله های الکترونیکی چیزهای تند و زننده هست. این وسیع را نشان می دهد که زباله های الکترونیکی پایان می رسد تا دستگاه هایی که بزرگترین تحقيق هست و چگونه شما می توانید مشکل زباله های الکترونیکی مبارزه.

 وسیع ewaste دیجیتال فیلم کارگردان تهیه کننده، کارت سبز، بازیافت الکترونیک زباله الکترونیکی, بازیافت الکترونیکی

+ اسناد دیجیتال

[ad_2]
معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید