نگاه این چراغ باور نکردنی دقیقا مثل حباب های صابون | Inhabitat

[ad_1]

هلندی طراحان مارتنز & Visser دسته ای از اشیاء جنبشی هست که چرخش و منعکس کننده نور و رنگ مانند حباب صابون های بزرگ شناور از طریق هوا مسحور ایجاد شده. ‘منعکس HOLONS’ ممکن هست مانند حباب شکننده هست که پاپ می تواند در هر لحظه، اما آنها را از تیغ نازک رنگین کمانی نوار پلاستیکی متصل به محور ساخته شده هست. آنها تغییر شکل آشکار تمام رنگ های رنگین کمان در نمایش نور دائما در حال تحول به لقب محور می چرخد.

 حباب لامپ چراغ, Holons, Holon, حباب طرح مارتنز & Visser، Jetske Visser، Michiel مارتنز شناور حباب های صابون، منعکس کننده HOLONS 2016 هفته طراحی(طرح ریزی) هلندی Artspace مو، تب و تاب بودن جشنواره 2015 منعکس کننده هنر آیندهوون، هلندی طراحی(طرح ریزی) نور

Jetske Visser و Michiel مارتنز با هدف refracting و خواص نور و رنگ را از طریق Holons منحصر به فرد خود را منعکس. همانطور که آنها منعکس کننده نور اطراف آنها، در حالی که گسترش نور refracted در طول موج های مختلف، Holons، هفت رنگ رنگین کمان در دیوارها و سقف و کف اطراف آنها آشکار درخشش. حوزه از نوارهای باریک شفاف پلاستیکی رنگین کمانی متصل به محور چرخش فلزی از سقف معلق گردد دقت بودند. سازمان دیده بان ویدیو زیر را برای آنها در عمل را مشاهده کنید.

مرتبط با: آیندهوون در تب و تاب بودن جشنواره دسته شهر کز محبّـت صدها چراغ تاسیسات

Jetske Visser و مارتنز Michiel refracting و منعکس کننده خواص نور و رنگ را از طریق Holons منحصر به فرد خود را با هدف. همانطور که آنها منعکس کننده نور اطراف آنها، در حالی که گسترش نور refracted در طول موج های مختلف، Holons، هفت رنگ رنگین کمان در دیوارها و سقف و کف اطراف آنها آشکار درخشش. حوزه از نوارهای باریک شفاف پلاستیکی رنگین کمانی متصل به محور چرخش فلزی از سقف معلق گردد دقت بودند. سازمان دیده بان ویدیو زیر را برای آنها در عمل را مشاهده کنید.

 مارتنز & Visser، Jetske Visser، Michiel مارتنز شناور حباب های صابون، منعکس کننده HOLONS 2016 هفته طراحی(طرح ریزی) هلندی Artspace مو، تب و تاب بودن جشنواره 2015 نور منعکس کننده هنر آیندهوون، هلندی طراحی(طرح ریزی)

چرخش محور چرخش موتور الکترونیکی هست که شبیه حباب های صابون Holons باعث می شود که آنها شناور و رقص در هوا شده. قطعات جنبشی اول سفارش آیندهوون فضای هنری مو و نمایش داده شده در جشنواره سال گذشته درخشش نور. اخیرا آنها در کارخانه تبدیل فیلیپس با ایجاد چشم انداز همهجانبه در طول سال گذشته هلندی طراحی(طرح ریزی) هفته نشان داده شد. Visser و مارتنز گفت نگاه Holons خیلی واقعی, بازدید کنندگان همواره مایل به آنها از طریق هوا منفجر و به آنها پاپ.

+ مارتنز & Visser

 مارتنز & Visser، Jetske Visser مارتنز Michiel شناور حباب های صابون، منعکس کننده HOLONS 2016 هفته طراحی(طرح ریزی) هلندی Artspace مو، تب و تاب بودن جشنواره 2015 نور منعکس کننده هنر آیندهوون، هلندی طراحی(طرح ریزی)

عکس به وسیله Boudewijn Bollmann

 و آنا Alperovich لیزا برای Inhabitat حباب لامپ ، Holons Holon لامپ حباب طراحی(طرح ریزی) مارتنز & Visser، Jetske Visser، Michiel مارتنز شناور حباب های صابون، منعکس کننده HOLONS 2016 هفته طراحی(طرح ریزی) هلندی Artspace مو, 2015 جشنواره درخشش نور منعکس کننده هنر آیندهوون، هلندی طراحی(طرح ریزی)

 مارتنز & Visser، Jetske Visser، Michiel مارتنز شناور حباب های صابون، منعکس کننده HOLONS 2016 هفته طراحی(طرح ریزی) هلندی Artspace مو، تب و تاب بودن جشنواره 2015 ، نور منعکس کننده هنر آیندهوون، هلندی طراحی(طرح ریزی)

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید