مینیمالیستی خانه طراحی(طرح ریزی) شده برای زن و شوهر تمایل Downsize

[ad_1]

وقتی زن و شوهر در سیاتل تصمیم به پوست کندن و شیوه زندگی خود را ساده، آنها را استخدام Suyama Deguchi پترسون به طراحی(طرح ریزی) خانه مینیمالیستی هست که هنوز هم مثل خانه اما بدون همه بیش از حد احساس. خانه Junsei صاحبخانه می دهد عقب نشینی از فشار زندگی روزمره با آن محیط اطراف پر از درخت.

تمایل به احترام به چشم انداز, به آنها ساخته شده خانه نسبتا کم با پا حداقل هست که سعی کنید برای رسیدن به محیط اطراف خود. تمام درختان حاضر به سمت چپ دست نخورده بودند و بنابراین ریشه درختان محافظت می کوچک حفر صورت گرفت. که سمت چپ فقط عرض ۱۸ متر و طول ۸۰ پا به کار با.

داخل، چشم انداز سرسبز مثل هنر به وسیله دیوارهای ویندوز دادن احساس زندگی در treehouse قاب هست.

پروژه(طرح) با حداقل بودجه هست که با استفاده از کمتر هزینه مواد، مانند تخته سه لا خام را در داخل به کمک و راه راه نمای سایدینگ فلزی پوشش بیرونی به پایان رسید. جعبه سفید هست که در مقابل خانه دیده می شود و همچنان داخل حاوی اجزای سرویس برای خانه، همچنین ایجاد فضای زیر شیروانی قرار دادن بالا.

عکس های چارلی Schuck.

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید