ملک Lavista سان خوزه هست عقب نشینی پری در سان میگل آلنده | Inhabitat

[ad_1]

در تپه های مشرف به سان میگل آلنده قابل دقت ملک سان خوزه Lavista عقب نشینی زیبا احاطه شده به وسیله باغ های انگور گسترده دریاچه ها و زمینه های گل های وحشی هست. طراحی(طرح ریزی) شده به وسیله معماران خوزه Seoane کاسترو و پدرو Urquiza به گریز عاشقانه, هتل شاعرانه احترام به شیوه های سنتی ساختمان – از جمله با استفاده از ادوبی به لقب مواد اولیه ساختمان می پردازد.

 ملک سان خوزه Lavista و خوزه Seoane کاسترو و پدرو Urquiza و عقب نشینی مکزیکی، مکزیک هتل سان میگل د آلنده هتل سان میگل د آلنده سان میگل د آلنده خلوت ادوبی ساختمان سازه های سنتی مکزیکی معماری مستعمراتی دیوار ادوبی، ادوبی مصالح بنایی, سان میگل د آلنده خلوت

به دنبال به معماری استعماری مکزیکی برای الهام کاسترو و Urquiza سنتی ادوبی به لقب مصالح اولیه ساختمانی استفاده می شود. ادوبی معماران به چشم پوشیدن از عناصر ساختاری مشترک ایجاد جای ۵۰ سانتی متر ضخامت دیوارها برای حمایت از انبوه سازی اجازه.

Xixim مرتبط: Casa هست سازگار با محیط زیست، رفت و آمد مکرر خود کفا در مکزیک

 ملک سان خوزه Lavista و خوزه Seoane کاسترو و پدرو Urquiza و عقب نشینی مکزیکی، مکزیک هتل سان میگل د آلنده هتل سان میگل د آلنده سان میگل د آلنده خلوت ادوبی ساختمان سازه های سنتی مکزیکی معماری مستعمراتی دیوار ادوبی، ادوبی مصالح سان میگل د آلنده خلوت

کاسترو و Urquiza مجتمع به عقب نشینی عاشقانه این گزارش طراحی(طرح ریزی). علاوه بر سوئیت لوکس نمازخانه زیبا در برکه کوچک ایجاد تنظیمات تصویر کامل برای مراسم عروسی و یا baptisms نشسته. مهمان هتل و همچنین مختلف داخلی و خارجی patios اتاق بازی استخر و مقدار زیادی از گوشه های خصوصی هست که بیش از باغ نگاه لذت ببرید. چند قطعه از هنر های محلی و سنتی مبلمان در هتل طراحی(طرح ریزی) داخلی – توافق دیگر در این منطقه طولانی صنعتگر تاریخ مورد استفاده قرار گرفت.

+ ملک سان خوزه Lavista

عکس از طریق ملک سان خوزه Lavista

 ملک سان خوزه Lavista و خوزه Seoane کاسترو و پدرو Urquiza، مکزیکی عقب نشینی، هتل های مکزیک، سان میگل د آلنده, هتل های سان میگل د آلنده سان میگل د آلنده خلوت ادوبی ساختمان سازه های سنتی مکزیکی معماری مستعمراتی دیوار ادوبی، ادوبی مصالح سان میگل د آلنده خلوت
 ملک سان خوزه Lavista ، خوزه Seoane کاسترو پدرو Urquiza عقب نشینی مکزیکی، مکزیک هتل سان میگل د آلنده, هتل های سان میگل د آلنده سان میگل د آلنده خلوت ادوبی ساختمان سازه های سنتی مکزیکی معماری مستعمراتی دیوار ادوبی، ادوبی مصالح سان میگل د آلنده خلوت
 ملک سان خوزه Lavista و خوزه Seoane کاسترو و پدرو Urquiza، مکزیکی عقب, هتل های مکزیک، سان میگل د آلنده هتل سان میگل د آلنده ، سان میگل د آلنده نشيند ادوبی ساختمان و ساختارهای سنتی مکزیکی و معماری مستعمراتی و دیواره های ادوبی، ادوبی مصالح بنایی، سان میگل د آلنده مى نشيند
 ملک سان خوزه Lavista و خوزه Seoane کاسترو و پدرو Urquiza و عقب نشینی مکزیکی، مکزیک هتل سان میگل د آلنده هتل سان میگل د آلنده سان میگل د آلنده خلوت ادوبی ساختمان سازه های سنتی مکزیکی معماری مستعمراتی، ادوبی دیوار ، ادوبی مصالح سان میگل د آلنده خلوت
 ملک سان خوزه Lavista و خوزه Seoane کاسترو و پدرو Urquiza و عقب نشینی مکزیکی، مکزیک هتل سان میگل د آلنده هتل سان میگل د آلنده سان میگل د آلنده خلوت ادوبی ساختمان سازه های سنتی مکزیکی معماری مستعمراتی دیوار ادوبی، ادوبی مصالح سان میگل د آلنده خلوت

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید