آثار معماری گروپيوس

گروپيوس استاد معماری

معرفی آثار معماری گروپيوس

گروپيوس استاد تعليم معماری
گروپيوس استاد تعليم معماری

گروپيوس بين سال هاي ۱۹۵۳ و ۱۹۶۴

دير زماني است كه قدرمعماري گروپيوس شناخته شده است . وقتي هفتاد ساله بود از كمي كار شكايت داشت و ده سال بعد به سن هشتادسالگي انواع افتخارات و جوائز به وي داده شد و كارش به قدري زياد گشت كه به سختي توانست ازعهده انجام همةآنها برآيد. تمام پيشروان معماري دچار همين سرنوشت بوده اند .

در عصر ما مجريان امور به ندرت خواسته اند با حقايق روبرو شوند . اشخاص دورانديش از ميان آنان كمتر پيدا شده و حتي به رويدادها توجه نشده است . في المثل در ايالات متحده پس ازدهه پنجم قرن حاضر براي تغيير و تجديد بناي قسمتي از شهرها احتياج و علاقه اي پيدا شد اما هيچكس جرات نكرد بگويد براي تجديد بناي شهرها بايد به راه حل هاي تازه انديشيد. نمونه هايي كه تجسم انديشه هاي معماري عملا بوجود نيامد . انديشه هاي تازه فقط بر كاغذ و يا به صورت ماكت هاي كوچك باقي ماند و هرگز جامه عمل نپوشيد.

اين پروژه مجموعه اي است كه با مطالعه و دقت ، تمام جزئياتش طرح شده است . آسمان خراشي براي دفاتر كار در قلب اين مجموعه قرار دارد اما ساير قسمت هاي بنا را تحت الشعاع قرار نمي دهد . اضلاع اين آسمان خراش مانند آسمان خراشي كه لوكوربوزيه به سال ۱۹۳۴ براي الجزيره طرح كرد يا ساختمان پن آمريكن كه بعدها گروپيوس در نيويورك بنا كرد به زاويه اي منفرجه به يكديگر متصل مي شوند .

اما در نيويورك آسمان خراش پن آمريكن در ميان انبوهي از بناهايي كه با بي نظمي در كنار يكديگر ساخته شده اند قرار گرفته ، در پروژه بوستن بر خلاف آسمان خراش در مجموعه اي كه نقشه اي انديشيده دارد. پلي براي عابرين پياده ، مركز اين مجموعه را به تالار اجتماعات آن متصل مي كند و اين پل در ميان شهري مانند بوستن كه هميشه پر از انبوه اتومبيل است بهشتي براي عابرين پياده مي توانست باشد .

دامنه كارهاي TAC بتدريج وسعت يافت . به سال ۱۹۵۷ طرح و اجراي دانشگاه بغداد به اين گروه سپرده شد كه هم از نظر موجود نبودن وسائل ساختماني لازم در عراق و هم به دليل تغييرات اساسي ناگهاني اين كشور دچار مشكلات شد . بناي پن آمريكن نيز توسط اين گروه (۶۳-۱۹۵۸) در نزديك ايستگاه مركزي نيويورك به ارتفاع بسيار ساخته شد و اگر چه ابعاد عظيم آن سبب بحث هاي شديد موافق و مخالف شد اما لطف معماري آن غيرقابل انكار است به سال ۱۹۶۲ طرح قسمتي از برلين غربي براي سكونت ۵۰٫۰۰۰ نفر به گروپيوس واگذار شد . پروژه اي كه گروپيوس به سال ۱۹۳۰ در زماني كه ناگزير بود براي حفظ اصولي درمعماري كه بدان ها معتقد بود ستيز كند هرگز تصور اجراي آن را حتي به رويا نمي ديد . اين قسمت برلين غربي به نام وي شهر گروپيوس ناميده مي شود .

گروپيوس استاد معماری
گروپيوس استاد معماری

بناي سفارت آمريكا در آتن ۶۱-۱۹۵۶

براي بحث درباره كارهاي گروپيوس و همكاران او بين سال هاي ۱۹۵۳ و ۱۹۶۴ تنها يك بنا ، ساختمان سفارت آمريكا در آتن را انتخاب كرده ايم . در اين ساختمان تاثير گروپيوس بخوبي آشكار است . در كارخانه فاگوس كه گروپيوس به سال ۱۹۱۱ ساخت چندين عامل موثر معماري معاصر به منصة ظهور رسيدند . از جمله براي نخستين بار در سراسر بنا ديوارهايي بكار رفت كه در تحمل بار بنا نقشي ندارند. بعداً در ساختمان اصلي مدرسه باهاس شيشه بوفور بكار رفت كه در عين سبكي و روشني به آن عظمت مي داد . در ساختمان سفارت آمريكا در آتن همين توجه گروپيوس به استفاده از شيشه و ديوارهاي نازك سبك دوباره ديده مي شود ولي اين بار اين دو عامل كاملا جزئي اساسي از ساختمان شده اند .

دور تا دور بناي مربع شكل اين سفارت خانه ستون هايي ساخته شده كه از مرمر پوشيده شده است ، نام پيش آمده اين بنا كه در واقع براي بنا سايه باني است بر اين ستون ها استوار است . بين اين بام و بدنه بنا اندكي فاصله گذاشته شده تا هواي گرم از اين طريق راه به بيرون برد . آنچه كه در نظر اول جلب توجه مي كند روحيه مفرح و دوستانه بنا است . اگر چه بنا براي سفارت خانه اي ساخته شده كه به حكم طبيعت خود محل امور محرمان است . در داخل بنا حياطي ساخته شده كه از دو جانب به خود بنا محصور است و از دو جانب ديگر باز است و به فضاي آزاد راه مي يابد .

اين سفارت خانه در يكي از خيابان هاي اصلي آتن قرار گرفته و بر سكويي بالاتر از سطح خيابان ساخته شده است .

چهار نماي اين بنا شبيه هم ساخته شده اند و براي ورود به بنا بايد به اين سكو بالا رفت و داخل پاسيو شد. در همه نماها عوامل اصلي تكرار مي شود.يعني بام پيش آمده است و بر رديفي از ستون ها قرار دارد و در آن شيارهايي براي تهويه هوا وجود دارد و ديوار شيشه اي اصلي بنا در پشت ستون ها ساخته شده است .

در ورودي اصلي اين ساختمان- يكي آن كه براي عابرين پياده است و ديگري كه ورودي رسمي سفارت خانه است و مي توان تا مقابل آن اتومبيل راند- به وسيله عوامل ديگر سيمائي مشخص يافته اند . ورودي عابرين پياده به وسيله پله ها ، پاگرد و نرده اي كوتاه و ورودي رسمي به وسيله دالي كه در فضا معلق است و در پشت ستون تا در شيشه اي اين ساختمان ادامه مي يابد .

اين بنا مظهر پيشرفتي است كه در معماري از سال ۱۹۱۱ به بعد صورت گرفته و تنها منحصر به كارهاي خود گروپيوس نيست . جوابي است براي تركيب فضاي بسته و فضاي باز كه روزگاري براي معماران مسئله اي بود . گذشته از اين معمار به هر يك از عوامل بنا بسته به اهميت آن سيمائي مشخص داده و درعين حال تركيبي جامع از همه ي آن ها بوجودآورده است.

آخرﯾن پروژه…

آخرين پروژه گروپيوس ساختمان بايگاني براي نگهداري پرونده ها ، اسناد و نقشه ها مربوط به تاريخچه باهاس بود.

اين پروژه را مي توان تجلي عيني ميراث هنري و کاري مردي هشتاد ساله دانست.

گروپيوس در يک فعاليت گروهي با ويلس ابرت، الکساندر سويانووچ و لوئيس مک ميلن، مفهوم کلي ساختمان موزه بين سال ها ۱۹۶۴-۱۹۶۸بسط يافت و تکميل شد.

گروپيوس هيچگاه موفق به ديدن مراحل ساخت ساختمان اگاني نشد،او در اوج شهرت و بعد از دريافت جوايز متعددي براي يک عمر فعاليت در ۵ جولاي ۱۹۶۹ در ماساچوست در گذشت.

زندگي و آثار

آثار معماری گروپيوس
آثار معماری گروپيوس

 

۱۸مي ۱۸۸۳ ◄ تولد در برلين، پدرش والتر گروپيوس مشاور ساخت بود و مادرش مانون نام داشت

۱۹۰۷-۱۹۰۳◄ در پلي تکنيک مونيخ و برلين-شارلوتنبرگ تحصيل کرد و خدمت نظام تحصيلاذتش را ناتمام گذاشت.

۱۹۰۷ ◄ مدرسة پلي تکنيک را بدون اخذ ومدرکي ترک کرد. قبل از آن، اولين پروژه هاي خود را براي دوستان و خويشاوندانش در پومرانيا طراحي کرد.

۱۹۰۸-۱۹۰۷◄ به اسپانيا سفر کرد و در آنجا کارل-ارنست استهاوس، يک حامي سرشناس هنر از وستفالي،آلمان را ملاقات کرد.

۱۹۱۰-۱۹۰۸◄ استهاوس ترتيبي داد که او در دفتر پيتر بهرنس، معمار و طراح معروف، مشغول به کار شد.

۱۹۱۰◄ دفتر خود را در پوستدام- نوتي بابلسبرگ با همکاري آدولف ماير تاسيس کرد. آلما مالر، همسر گوستاف مالر، آهنگساز اتريشي، را ملاقات کرد.

۱۹۲۵-۱۹۱۱◄ اولين سفارش عمدة خود را براي طراحي يک کمپاني قالب کفش در آلفلد آن در لاينه دريافت کرد.

۱۹۱۸-۱۹۱۴◄ خدمت نظام در جنگ دوم جهاني، از ميان رويدادهاي اين سالها، مي توان مديريت مدرسة ارتباطات را نام برد.

 

۱۹۱۵◄ ازدواج با آلما مالر، و يک سال بعد تولد دخترشان آلما مانون.

۱۹۱۸◄ بعد از خاتمة جنگ جهاني يکي از اعضاي موسس « مشاورة کاري براي هنر» ((Arbeitrat fur kunst در برلين شد.

۱۹۱۹◄ به سمت مدير «مدرسة هنرهاي زيبا» (Kunset Hochschule fur bildende) در وايمار برگزيده شد، اين دو موسسه بعد از ادغام تبديل به Staatliches Bauhaus in weimer شدند.

تاسيس دفتري در وايمار به مديريت آدولف ماير.

۱۹۲۰◄ جدايي از آلما مالر.

۱۹۲۱- ۱۹۲۰◄ خانه ى زومرفلد،برلين

۱۹۲۲◄ مسابقه برج شيكاگو تريبون

۱۹۲۳◄ ازدواج با ايلزه(ايزه) فرانك، دختر يك كارخانه دار در هانوفر.ملاقات با لوكوربوزيه در پاريس

۱۹۲۴ ◄ خانه ي آورباخ در ينا

۱۹۲۴◄ حمله هاي سياسي به باهاس ،قطع بودجه باهاس توسط هيئت دولت

۱۹۲۵◄انتقال باهاس به دسا. گروپيوس دفتري دردسا تاسيس و ارنست نويفرت را به عنوان مسول دفتر خود انتخاب كرد

۲۶/۱۹۲۵ ◄ساختمان باهاس در دسا

۲۶/۱۹۲۵ ◄خانه هاي اساتيد باهاس در دسا

۱۹۲۸-۱۹۲۶ ◄مجتمع مسكوني در دسا- تورتن

۱۹۲۷ ◄طراحي تئاتر جامع

۱۹۲۹-۱۹۲۷ ◄اداره كار در دسا

۱۹۲۸-۱۹۲۷ ◄مجتمع مسكوني دومرشتوك در كارلس روهه

۱۹۲۸ ◄از سمت مدير در باهاس كناره گرفت و هانس ماير جاي اورا گرفت. دفتر خصوصي اش را در برلين گشود. تور مفصل آمريكا

۱۹۳۰-۱۹۲۹ ◄مجتمع مسكوني زيمنس شتات در برلين

۱۹۳۰ ◄ نايب رئيس كنگره بين المللي معماري مدرن(d`Architecture Moderne Congres Internationaux) شد.

۱۹۳۲ ◄باهاس دسا ، به رياست ميس ون درروهه ، زير فشار حزب نازي تعطيل شدو به برلين منتقل شدكه نهايتا در سال ۱۹۳۲ منحل اعلام شد

۱۹۳۴ ◄غرفه فلزات غيرآهني در نمايشگاه ((ملت آلمان-كارآلمان)) در برلين

۱۹۳۴ ◄با كسب اجازه از مقامات آلمان به انگلستان نقل مكان كرد و با همكاري مكسول فراي دفتري در لندن تاسيس كرد

۱۹۳۷ ◄به سمت استاد معماري در مدرسه طراحي در مقطع تحصيلات تكميلي در دانشگاه هاروارد در كمبررج ماساچوست برگزيده شد

۱۹۳۸ ◄مديريت دپارتمان معماري در هاروارد. آغاز دوره همكاري با عضو سابق باهاس مارسل بروئر(تا سال ۱۹۴۱)

۱۹۳۸ ◄خانه گروپيوس در لينكلن، ماساچوست

۱۹۴۴ ◄اخذ شهروندي ايالات متحد آمريكا

۱۹۴۵ ◄شركت معماران TACرا به همراه معماران جوان تاسيس كرد

۱۹۴۷ ◄به درخواست ارتش ارالات متحد آمريكا كه آلمان را تحت اشغال خود داشت ، توري در آلمان برگزار كرد

۱۹۵۰-۱۹۴۸ ◄مركز تحصيلات ﺗﻜﻤﻴلي در دانشگاه هاروارد ، كمبريج ، ماساچوست

۱۹۵۰-۱۹۴۸ ◄رياستCIAM

۱۹۵۲ ◄بازنشستگي از هاروارد

۱۹۵۵ ◄در مراسم افتتاح مدرسه طراحي (Hochshchule fur Gestalture)در اولم شركت كرد،مدرسه اي كه به عنوان بدل باهاس شناخته شد

۱۹۵۷-۱۹۵۵ ◄ساختمان مسكوني براي نمايشگاه ساختماني اينترباو در برلين

۱۹۶۳-۱۹۵۸ ◄ساختمان شركت هواپيمايي پن امريكن در نيويورك

۱۹۶۹-۱۹۶۷ ◄شيشه گري توماس در آمبرگ

۵جولاى۱۹۶۹ ◄در بوستون، ماساچوست درگذشت

۱۹۷۹-۱۹۷۶ ◄ساختمان بايگاني باهاس در برلين بر مبناي نقشه گروپيوس ساخته شده كه كار اقتباس نقشه آن توسط الساندر سوﻳﺎنووﯾﭻ صورت گرفت

منبع : معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید