معماران زاها حدید پرده دستور کار دیدنی اکو پارک در انگلستان | Inhabitat

[ad_1]

معماران زاها حدید فقط پرده برداری از طرح های دولت از هنر، فن آوری توپی و الوار چوبی به جز ما در پارک تازه سازگار با محیط زیست در گلاسترشر انگلستان. معماران پیش برنده رقابت برای طراحی(طرح ریزی) کل کسب و کار پارک از جمله آن مرکز فن آوری سبز ورزشگاه فوتبال تازه جنگل سبز Rovers و جز ما ارتباط دو طرف اساسی گسترش.

 معماران زاها حدید اکو پارک سبز فناوری توپی تکههای، پل پیاده رو، انگلستان و Ecotricity و معماری سبز و ورزشگاه چوب، چوب ساختار کربن خنثی معماری

پارک ۱۰۰ هکتار اکو سفارش به وسیله شرکت(کمپانی) های انرژی های تجدید پذیر Ecotricity, عرضه اضافی ۵۰ هکتار و دولت از هنر تسهیلات ورزشی برای پارک کسب و کار فن آوری سبز برای ایجاد تا ۴۰۰۰ مشاغل انتظار می رود. هدف به کربن خنثی و یا منفی تبدیل به سایت تولید انرژی سازگار با محیط زیست پارک به افزایش گوناگونی زیستی و ایجاد ارتباط منحصر به فرد گسترش پایدار ورزش و تکنولوژی انتظار می رود.

 معماران زاها حدید اکو پارک سبز فناوری توپی تکههای، پل پیاده رو، انگلستان و Ecotricity و معماری سبز و ورزشگاه چوب، چوب ساختار کربن خنثی معماری

مرتبط: برج ۶۶۶ جارد Kushner به وسیله زاها حدید به لقب چشم سائورون

reimagined می شود سازگار با محیط زیست پارک مانند گلخانه سبز فناوری توپی ویژگی های قواره چوب مشخص هست که پوشش ساختمان و مطابقت مواد ورزشگاه شکل کاسه و جز ما.

“فن آوری سبز هاب طرح درخواست واپسین فن آوری های سازگار با محیط زیست طراحی(طرح ریزی) با محیط زیست صدا مواد و روش ساخت و ساز برای ایجاد ۱ جامعه یکپارچه برای تحقیق و گسترش، پیشتاز در جهان” گفت: زاها معماران حدید.

 معماران زاها حدید اکو پارک سبز فناوری توپی تکههای، پل پیاده رو، انگلستان و Ecotricity و معماری سبز و ورزشگاه چوب، چوب ساختار کربن خنثی معماری

مرتبط با: زاها حدید گوانگژو Infinitus پلازا تمرکز بر محیط زیست

“طراحی(طرح ریزی) پل ۱ فرم تک، مایع با هم آمیخته شدن عناصر فردی الوار ایجاد” افزود: معماران. “این حرکت مهم و وحدت اتصالات برای جامعه انتقال پارک سازگار با محیط زیست به لقب ۱ مرکز برای همه می سازد.”

+ معماران زاها حدید

از طریق Dezeen

 معماران زاها حدید اکو پارک سبز فناوری توپی تکههای، پل پیاده رو، انگلستان و Ecotricity و معماری سبز و ورزشگاه چوب، چوب ساختار کربن خنثی معماری

 معماران زاها حدید اکو پارک سبز فناوری توپی تکههای، پل پیاده رو، انگلستان و Ecotricity و معماری سبز و ورزشگاه چوب، چوب ساختار کربن خنثی معماری

 معماران زاها حدید ، سازگار با محیط زیست پارک سبز فناوری توپی تکههای، پل پیاده رو، انگلستان و Ecotricity و معماری سبز و ورزشگاه چوب، چوب ساختار کربن خنثی معماری

 معماران زاها حدید اکو پارک سبز فناوری توپی تکههای، پل پیاده رو، انگلستان و Ecotricity و معماری سبز و ورزشگاه چوب، چوب ساختار کربن خنثی معماری

 معماران زاها حدید اکو پارک سبز فناوری توپی تکههای، جز ما، انگلستان ، Ecotricity، سبز معماری ورزشگاه الوار چوب ساختار کربن خنثی معماری

 معماران زاها حدید اکو پارک سبز فناوری توپی تکههای، پل پیاده رو، انگلستان و Ecotricity و معماری سبز و ورزشگاه چوب، چوب ساختار کربن خنثی معماری

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید