معماران زاها حدید تبدیل قدیمی آتش نشاني به درخشان ستاد بندر آنتورپ | Inhabitat

[ad_1]

معماران زاها حدید هست قدیمی آتش نشاني در آنتورپ به تبدیل پورت دفتر صدر با نماد درخشان پیشرفت. برنده مسابقه طراحی(طرح ریزی) شرکت(کمپانی) مشهور معماری طراحی(طرح ریزی) مربوط به اینده با تاریخی حفظ مخلوط و آن امتیاز بسیار خوب BREEAM زیست محیطی را به دست آورد. علاوه بر مدرن منعکس کننده تغییر رنگ آب و آسمان و پیروی کردن شکل تعظیم کشتی با اشاره به سمت Scheldt رودخانه که در آنتورپ بنیان گذاری شد.

 خانه پورت در آنتورپ به وسیله معماران زاها حدید, خانه پورت تازه در آنتورپ مدرن علاوه بر خانه پورت در آنتورپ BREEAM تاریخ ساختمان در آنتورپ آنتورپ معماری پایدار، معماری مدرن آنتورپ کار معماران زاها حدید در آنتورپ

تازه خانه بندر آنتورپ”سازگار با محیط زیست و آینده اثبات محل کار”که ۱ سری از ۱۹۹۰s دفاتر سراسر شهر بندر ۵۰۰ کارکنان قرار دارد که جایگزین هست. نیاز به گسترش و تحکیم آمد به لقب جای شگفتی نیست–آنتورپ اروپا دومین بندر حمل و نقل، حمل و نقل بیش از ۲۰۰ میلیون تن کالا از طریق کشتی های اقیانوس پیما و عرضه مستقیم اشتغال برای بیش از ۶۰،۰۰۰ مردم. مقامات شهر و بندر تاریخی متروکه آتش نشاني در مکزیک جزیره در آنتورپ را Kattendijk حوض در اسکله ۶۳ انتخاب با استناد به مزایای قابل توجهی ساخت پایدار با دقت به توانایی برای حمل و نقل مصالح بر آب.

 خانه پورت در آنتورپ به وسیله معماران زاها حدید, خانه پورت تازه در آنتورپ مدرن علاوه بر خانه پورت در آنتورپ BREEAM تاریخ ساختمان در آنتورپ آنتورپ معماری پایدار، معماری مدرن آنتورپ کار معماران زاها حدید در آنتورپ

ژا برنده مسابقه معماری این شهر با ۱ پیشنهاد هست که ترکیبی از طراحی(طرح ریزی) مدرن با تحقیقات تاریخی دقیق و تجزیه و تحلیل. به جای افزودن پسوند به لقب دوره همسایه ژا دوره تازه در بالا مانند تاج تا حفظ ارتفاعات چهار ساختمان قرار می گیرد. “این سه اصل کلیدی تعریف طراحی(طرح ریزی) ترکیب تازه و قدیمی: دوره تازه هست که”شناور بالا ساختمان قدیمی احترام به هر ۱ از نمای قدیمی و تکمیل قائمي برج unrealized طرح اساسی”” نوشتن معماران. ” با منابع ثابت به Scheldt شهر آنتورپ و پویایی آن پورت متأهل با بازسازی موفق و استفاده مجدد از کار برکنار آتش نشاني – آن را به لقب بخشی تمام عیار از دفتر مرکزی – خانه بندر تازه یکپارچه سازی پورت خوب از طریق گسترش دستور کار ریزی شده آن در طول نسل های آینده خدمت می کنند.”

 خانه پورت در آنتورپ به وسیله معماران زاها حدید, خانه پورت تازه در آنتورپ مدرن علاوه بر خانه پورت در آنتورپ BREEAM تاریخ ساختمان در آنتورپ آنتورپ معماری پایدار، معماری مدرن آنتورپ کار معماران زاها حدید در آنتورپ

مرتبط با: زاها معماران حدید ملبورن بلند خواهد شد استفاده از ۵۰ درصد انرژی کمتری نسبت به نوعی بازی برج

فرمت تازه در پانل های جداره مثلثی هست که نقاط مختلف چادری اطراف آن آسمان و آب برای اثر سوسو زننده. برخی از جنبه های مثلثی شفاف اجازه می دهد تا نور خورشید به ساختمان وارد و به کنترل خورشیدی بار هست. نمای درخشان ظاهر نود به آنتورپ را moniker به لقب شهر خشت و ظاهر آن را بسته به زمان روز را تغییر می دهد.

 خانه پورت در آنتورپ به وسیله معماران زاها حدید, خانه پورت تازه در آنتورپ مدرن علاوه بر خانه پورت در آنتورپ BREEAM تاریخ ساختمان در آنتورپ آنتورپ معماری پایدار، معماری مدرن آنتورپ کار معماران زاها حدید در آنتورپ

شیشه نیز استفاده می شود برای سقف تازه حیاط قدیمی آتش نشاني. بازسازی ساختمان و گسترش بهره وری انرژی را اولویت بندی و شامل سیستم انرژی علاوه بر سقف سرد اتوماسیون ساختمان و اتصالات بی آب دستشویی که پروژه(طرح) رسیدن امتیاز بسیار خوب BREEAM محیط زیست کمک کرد.

+ معماران زاها حدید

عکس از طریق معماران زاها حدید, Hufton + کلاغ و تیم فیشر

 خانه پورت در آنتورپ به وسیله معماران زاها حدید, خانه پورت تازه در آنتورپ مدرن علاوه بر خانه پورت در آنتورپ BREEAM تاریخ ساختمان در آنتورپ آنتورپ معماری پایدار، معماری مدرن آنتورپ کار معماران زاها حدید در آنتورپ

 خانه پورت در آنتورپ به وسیله معماران زاها حدید خانه پورت تازه در آنتورپ مدرن علاوه بر خانه پورت در آنتورپ BREEAM تاریخ ساختمان در آنتورپ آنتورپ معماری پایدار، معماری مدرن آنتورپ کار معماران زاها حدید در آنتورپ

 خانه بندر آنتورپ به وسیله معماران زاها حدید, خانه پورت تازه در آنتورپ مدرن علاوه بر خانه پورت در آنتورپ, BREEAM تاریخ ساختمان در آنتورپ ، آنتورپ معماری پایدار، معماری مدرن آنتورپ کار معماران زاها حدید در آنتورپ

 خانه پورت در آنتورپ به وسیله معماران زاها حدید, خانه پورت تازه در آنتورپ مدرن علاوه بر خانه پورت در آنتورپ BREEAM تاریخ ساختمان در آنتورپ آنتورپ معماری پایدار، معماری مدرن آنتورپ کار معماران زاها حدید در آنتورپ

 خانه پورت در آنتورپ به وسیله معماران زاها حدید خانه پورت تازه در آنتورپ مدرن علاوه بر خانه پورت در آنتورپ BREEAM تاریخ ساختمان در آنتورپ آنتورپ معماری پایدار، معماری مدرن آنتورپ کار معماران زاها حدید در آنتورپ

 خانه بندر آنتورپ به وسیله معماران زاها حدید, خانه پورت تازه در آنتورپ مدرن علاوه بر خانه پورت در آنتورپ, BREEAM تاریخ ساختمان در آنتورپ ، آنتورپ معماری پایدار، معماری مدرن آنتورپ کار معماران زاها حدید در آنتورپ

 خانه پورت در آنتورپ به وسیله معماران زاها حدید, خانه پورت تازه در آنتورپ مدرن علاوه بر خانه پورت در آنتورپ BREEAM تاریخ ساختمان در آنتورپ آنتورپ معماری پایدار، معماری مدرن آنتورپ کار معماران زاها حدید در آنتورپ

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید