برنامه ریزی مسکن مهر در شهرهای جدید کشور – بخش دوم

مسکن مهر

برنامه ریزی مسکن مهر در شهرهای جدید کشور – بخش دوم

مالیات گیری از افزایش قیمت دارایی و معاملات زمین، مسکن و ساختمان؛

تغییرسیاستهای وام دهی به نفع تولید مسکن مناسب، نوسازی و بهسازی جامع شهری و بافت های فرسوده.

با توجه به حجم فعالیتها و برنامه های فرارو که در راستای سیاستها و اهداف بخش مسکن ایجاد شده و نیز با عنایت به اهتمام و تاکیدات ریاست محترم جمهور و دولت خدمتگزار، دستورالعمل اجرایی آیین نامه بند «۵» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ابلاغ شد. بر اساس بند۱-۱ این دستورالعمل، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره ای، حداکثر با زیر بنای ۷۵ متر مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و خیرین مسکن ساز، نهادهای متولی حمایت از گروه های کم درآمد و تعاونی های موجر اقدام کند. تا زمان بهره برداری اجاره ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد،بابت زمین اجاره ای، صرفا اجاره بها دریافت می شود. درغیر این صورت، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذینفع دریافت می شود. اجاره بهای سالانه حداکثر تا ۲۰ درصد قیمت منطقه ای خواهد بود. در بند ۲-۱ تبصره ششم قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا ۹۹ ساله در چارچوب حق بهره برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی ها و افراد واجد شرایط واگذار کند. در بند ۲-۲ این قانون نیز آمده است وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی ها و گروه های ساخت و تولید مسکن و انبوه ساز اقدام کرده و تا پایان مراحل کار اجرای این فرآیند، تطبیق شرایط اعضاء برنامه ریزی تامین سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی ها با سازندگان ذی صلاح تا پایان مرحله نظارت کند. در ماده ۱۱ بند «ب» از فصل دوم دستورالعمل اجرایی برنامه های تامین مسکن در سال ۱۳۸۶ نیز در خصوص مسکن مهر آمده است. سازمان های مسکن و شهرسازی موظفند سهمیه شهرستانی احداث مسکن در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین را با توجه به شاخص های نیاز مسکن و امکانات موجودی زمین، تعیین و به تصویب ستاد مسکن استان برسانند. در ادامه و برای تعیین اراضی مورد نیاز موضوع این آیین نامه در قالب توسعه های متصل یا درونی شهری با اولویت بافت های فرسوده و روستاهای موجود در حریم شهر ها و با توسعه منفصل و ایجاد مجتمع ها، شهرک ها و شهرهای جدید، در چارچوب و مطابق طرح های مصوب ناحیه ای و جامع و با رعایت اصول و ضوابط شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.

معماری تکست

در این راستا سازمان مسکن و شهرسازی استان ها اقدام به تهیه طرح جامع مسکن استان به تفکیک شهرستان های مختلف کرده و ضمن تعیین مقدار نیاز مسکن، به شناسایی معرفی اراضی دولتی برای این امر؛ مطابق همین دستورالعمل در کلان شهرها متناسب با ظرفیت کالبدی موجود یا قابل توسعه شهرهای جدید بین این شهرها توزیع می شود. زمین های موضوع اجاره بلند مدت تا ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار تا نسبت به احداث واحد مسکونی اقدام کنند. متقاضیان تنها مالک اعیانی خواهند بود و هرگونه نقل و انتقال ملک همراه با عرصه، خلاف قانون و باطل است.

طرح مسکن مهر به عنوان یکی از برنامه های طرح جامع مسکن در قالب یک همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت تعاون، انبوه سازان و تعاونی های مردمی مسکن مراحل قانونی خود را طی می کند. جمعیتی که به واسطه مهر در شهرهای جدید استقرار دارند. عموما اقشار کم در آمدی هستند که به واسطه درآمد ناکافی از عهده تامین مسکن شهرها بر نمی آیند. ساختار اجتماعی که در این محدوده شکل می گیرد، ساختاری است از لحاظ اجتماعی غیر همگن و مهمترین عنصری که اعضای این جوامع را در کنار هم قرار می دهد وجه تشابه در سطح درآمدی آنها است. بر این اساس، در ساخت محیط های مسکونی در طرح مسکن مهر باید فضاهایی را فراهم کنیم که وقتی مردم با آنها روبه رو می شوند هویت نسبت به محله، ناحیه و منطقه برایشان خوانا باشد و منجر به انتقال تدریجی عاطفی و احساسی به دیگران شود. انسانی که در این محیط زندگی می کمئ سوال« من متعلق به کجا هستم؟» را بی پاسخ نگذارد و فضاها جز برای آدرس و نشانی دادن طراحی بودند امید است ایده مسکن مهر با حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن و در راستای برقراری تناسب بین عرضه و تقاضا در این بخش، بتواند راهگشای حل معضلات مسکن کشور شود. یقینا دولت خدمتگذار و مسئولین مربوطه در امر مسکن مهر، با تلاش روزمره و بهره گیری از تکنولوژی روز، راه را برای رسیدن به این هدف بزرگ و ملی هموار می کنند.

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید