مرداب آبی زمین گرمایی ایسلند گرفتن هست هتل تازه شگفت انگیز امسال | Inhabitat

[ad_1]

مسافران شده اند معادل به ایسلند آبی مرداب معروف دهه مشتاق را غوطه در آب معدنی غنی تحریک nestled در قلب ۱ میدان گدازه. صدها هزار نفر از بازدید کنندگان سفر هر سال را به تجربه جادویی, شدت استخر آبی برای خود. در حال حاضر، آبگرم در حال ساخت دستور کار ای برای گسترش به رفت و آمد مکرر کامل با ۶۲ اتاق خزه هتل رستوران تازه ماس و آبگرم تازه به نام یارو گدازه.

 آبی تالاب، ایسلند، ژئوترمال، آبگرم، چشمه های آب گرم، مواد معدنی، سیلیس، آب معدنی، رفت و آمد مکرر، هتل، هتل خزه، خزه رستوران، یارو گدازه

تالاب انسان پر از زباله آب دریا از نزدیکی نیروگاه زمین گرمایی منتشر شد. در حالی که آب کاملا امن برای بازدید کنندگان به شیب در محتوای مواد معدنی زیاد باعث نامناسب برای بازیافت و قبل از آن را می توان به چشم انداز بازگشت آن باید فیلتر می شود از طریق سنگ متخلخل میدان گدازه. مرداب آن علامت تجاری شیری سایه آبی از سیلیس و گوگرد و دیگر مواد معدنی در آب که گفته شده هست برای کمک به آرامش و درمان مشکلات پوستی مانند اگزما و پسوریازیس تزریق می شود.

 آبی تالاب، ایسلند، ژئوترمال، آبگرم، چشمه های آب گرم، مواد معدنی، سیلیس، آب معدنی، رفت و آمد مکرر، هتل، هتل خزه، خزه رستوران، یارو گدازه

مرتبط: ایسلند را تالاب آبی باور نکردنی چشمه های آب گرم Spouting از رواناب از نیروگاه زمین گرمایی

هتل تازه عرضه خواهد شد بازدید کنندگان نمایش با کف به سقف پنجره ها و تراس منجر به طور مستقیم به آب های زمین گرمایی خیره کننده هست. برای مشاهده گسترده تر مهمان بالکن هتل به دیدن مناظر خیره کننده در زمینه های گدازه می توانید ببینید. هدف رفت و آمد مکرر تازه این هست که ارتباط آن با طبیعت را به لقب بدون درز که ممکن هست.

 آبی تالاب، ایسلند، ژئوترمال، آبگرم، چشمه های آب گرم، مواد معدنی، سیلیس، آب معدنی، رفت و آمد مکرر، هتل، هتل خزه، خزه رستوران، یارو گدازه

آبگرم گدازه یارو قنات طول می کشد استفاده از چشم انداز طبیعی، بازدید کنندگان عرضه فرصت به دالان گدازه آبشارها و دیگر ویژگی های زمین شناسی در حالی که آنها استراحت و آرامش. رستوران تازه ماس تا تازه محلی، در فصلی ایسلندی آشپزی همراه با نمایش خیره کننده از رفت و آمد مکرر با الهام از خدمت می کنند.

رفت و آمد مکرر تازه در حال حاضر تحت ساخت و ساز و دسته ای برای باز کردن در پاییز ۲۰۱۷ هست.

+ آبی تالاب هتل

از طریق سی ان ان

 آبی تالاب، ایسلند، ژئوترمال، آبگرم، چشمه های آب گرم، مواد معدنی، سیلیس، آب معدنی، رفت و آمد مکرر، هتل، هتل خزه، خزه رستوران، یارو گدازه

 آبی تالاب، ایسلند، ژئوترمال، آبگرم، چشمه های آب گرم، مواد معدنی، سیلیس، آب معدنی، رفت و آمد مکرر، هتل، هتل خزه، خزه رستوران، یارو گدازه

 تالاب آبی ، خزه ایسلند ژئوترمال آبگرم چشمه های آب گرم مواد معدنی سیلیس آب معدنی رفت و آمد مکرر، هتل، هتل، رستوران خزه، یارو گدازه

 آبی تالاب، ایسلند، ژئوترمال، آبگرم، چشمه های آب گرم، مواد معدنی، سیلیس، آب معدنی، رفت و آمد مکرر، هتل، هتل خزه، خزه رستوران، یارو گدازه

 آبی تالاب ایسلند ژئوترمال آبگرم چشمه های آب گرم، مواد معدنی ، سیلیس آب معدنی توچال هتل هتل خزه خزه رستوران، یارو گدازه

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید