مربوط به اینده آسمانخراش شناور ‘بهبود می یابد’ اثرات تغییرات آب و هوایی | Inhabitat

[ad_1]

تغییر آب و هوا به سرعت تحت تاثیر قرار هر گوشه زمین – اما آسمان خراش ابتکاری تازه می تواند کمک به نوبه خود جزر و مد? درمان برگ پیشنهاد برای غول پیکر کوه یخ به شکل آسمان خراش به توقف درمان و معکوس اثر تغییر آب و هوا با استفاده از برخی از خلاق ترین فن آوری سبز طراحی(طرح ریزی) شده هست.

 درمان کنید برگ طراحی(طرح ریزی) لوکا Beltrame, صبا نبوی تفرشی، معکوس آب و هوا تغییر دستگاه، آسمان خراش های سبز، آسمان خراش کارآمد، معماری سبز، آسمان خراش پایدار، طراحی(طرح ریزی) سبز، گازهای گلخانه ای, آسمان خراش ها از آینده، شیپور سبز evolo آسمان خراش مسابقه تغییر آب و هوا، انرژی پاک،

درمان کنید برگ پیشنهاد که اخیرا اشاره جناب در رقابت های آسمان خراش Evolo 2017 اهدا شد، پیش گوی اینده آسمانخراش شناور هست که به طور فعال حالت محیط اطراف خود را بهبود می یابد. به گفته سازندگان، طراحی(طرح ریزی) چهار معیار را برای کمک به بهبود محیط زیست استفاده کنید. اولین ماموریت طراحی(طرح ریزی) می شود به پاک کردن و پاک کردن فوری هوا با استفاده از لیزر (اختراع به وسیله دانشگاه کالیفرنیا در دیویس) برای تاباندن لیزر دی اکسید کربن و تبدیل آن به اکسیژن.

مرتبط با: فیلتر های بیش از حد آسمان خراش استنشاق، گازهاي گلخانه اي و اکسیژن خالص برای Exhales
 درمان کنید برگ طراحی(طرح ریزی)، لوکا Beltrame, صبا نبوی تفرشی، معکوس آب و هوا تغییر دستگاه، آسمان خراش های سبز، آسمان خراش کارآمد، معماری سبز، آسمان خراش پایدار، طراحی(طرح ریزی) سبز، گازهای گلخانه ای, آسمان خراش ها از آینده، سبز شیپور، رقابت آسمان خراش evolo تغییرات آب و هوایی تمیز انرژی

ساختمان در همچنین راه کار انرژی سبز با استفاده از قدرت اسمزی و همچنین باد قدرت تولید شده به وسیله طراحی(طرح ریزی) آیرودینامیک ساختمان ، که باد از طریق توربین های کانال خواهد بود. تا آنجا که سبز مصالح ساختمانی به طراحی(طرح ریزی) ۳D تکنولوژی چاپ شده با استفاده از شکل گرافن یکی از قوی ترین مواد سبک در وجود اختراع شده به وسیله محققان دانشگاه فنی ماساچوست شد.

 درمان کنید برگ طراحی(طرح ریزی) لوکا Beltrame, صبا نبوی تفرشی، معکوس آب و هوا تغییر دستگاه، آسمان خراش های سبز، آسمان خراش کارآمد، معماری سبز، آسمان خراش پایدار، طراحی(طرح ریزی) سبز، گازهای گلخانه ای, آسمان خراش ها از آینده، شیپور سبز evolo آسمان خراش مسابقه تغییر آب و هوا، انرژی پاک،
در داخل ساختمان و مناطق اطراف آن، hyperloop را تأمین دسترسی سریع و پیوند برای ساکنان و هواپیماهای بدون سرنشین را فعال تحرک کل واحدهای مسکونی بین مجتمع های مختلف. با دقت به طراحان، با بهره گیری از آسمان خراش شفا “برخی از واپسین پیشرفت های فن آوری های نوآورانه از سراسر جهان، و ترکیب آنها [s] را به لقب عناصر بیشتر تجسم عامل به لقب ۱ کل برای رسیدن به هدف بقا.”

+ Evolo

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید