مدیریت شهری

مدیریت شهری

مدیریت شهری

هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافته ای که اهداف و ابزارهای رسیدن به آن را مشخص کندو فعالیت ها را هماهنگ سازد، از هم می پاشد و به بی نظمی می گراید، پس شهرها نیز به عنوان یک سیستک نیازمند مدیریت می باشند که به تعیین اهداف و برنامه ها پرداخته و فعالیت عناصر مختلف شهری را هماهنگ نماید.

 • مدیریت، روش دستیابی به اهدافی می باشد که برای سازمان در نظر گرفته شده است.
 • وظایف مدیر: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش
 • مسائلی وجود دارد که در شهر برای حل آنها وجود مدیریت شهری الزامی است مثل :
 • مدیریت شهری : اگر شهر همانند یک سازمان در نظر گرفته شود، لازم است که در راس آن عنصری برای برنامه ریزی آینده و اداره امور کنونی آن قرار گیردکه این عنصر را می توان مدیریت شهر نامید.
 • چگونگی گسترش آینده شهر
 • تامین خدمات عمومی ( آب، برق و…)
 • ساختن خیابان ها و کوچه ها و….
 • در کنار مدیریت شهری ( برای مدیریت شهر) مفاهیم مشابه دیگری مانند مدیریت شهرداری و یا حکومتی نیز مطرح است←معمولا مدیریت شهری به عنوان زیر مجموعه ای از حکومت محلی تعریف شده و به آن شهرداری گفته می شود.

حکومت محلی : سازمان عمومی است که به موجب قوانین عمومی و یا اساسی یک کشور در قسمتی از خاک آن ایجاد می شود که فاقد محدوده ای مشخص شود، خدماتی را که کاملا محلی هستند برای ساکنان آن محدوده تامین کند.معماری تکست

 • حکومت های محلی دارای محدوده ای معین، جمعیت معین، شخصیت حقوقی و… می باشد.انواع حکومت های محلی : ۱- حکومت های محلی که انتخابی اند و هدف های عمومی را تحقق می بخشد، مثل شهرداری

۲- حکومت های محلی انتخابی که برای انجام برخی از وظایف خاص ایجاد شده اند، فعالیت تنوع فعالیت محدود.

۳- برخی از حکومت های محلی که توسط حکومت مرکزی ایجاد می شوند تا مقاصد حکومت مرکزی را در اجرای کارها تسهیل بخشند مثل استانداریها، فرمانداری ها

 • تعاریف مختلفی برای شهرداری وجود دارد اما می توان نکاتی را در همه این تعاریف مشترک دانست که عبارتند از :

۱- شهری بودن       ۲- غیر دولتی بودن         ۳- استقلال         ۴- انتخابی بودن           ۵- رسمیت داشتن

۶-اداره امور محل و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز ساکنان شهر

 • مدیریت نظام عبارت است از ترکیبی از اجزاء و قسمت های مختلف یک مجموعه که به یکدیگر وابسته اند و روابط متقابل میان آنها به شکل خاصی سازمان یافته است و این سازمان یافتگی برای انجام دادن کاری و یا دستیابی به هدفی خاص است.
 • نظام مدیریت شهری از نظر رده بندی نظام ها، جز نظام های اجتماعی قرار می گیرد و قسمت مهم این نظام، امور مالی است که مهمترین مسئله نظام مدیریت شهری است.
 • وظایف مدیر شهر : ۱- فرماندهی یا برنامه ریزی کارهایی که باید در شهرداری انجام شود.                         ۳- نظارت در انجام کارها
 •                            ۲- هماهنگ کردن وظایف و کار قسمت های مختلف شهرداری
 • وظایف مدیریت شهری در ایران : ( مطابق با فصل ششم قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۴)
 1. وظایف عمرانی ← احداث خیابان و فضای سبز و….
 2. وظایف خدماتی ← تنظیف معابر و دفع زباله و…
 3. وظایف نظارتی ← صدور پروانه ساختمان و نظارت بر امور صحی اصناف و…
 4. وظایف رفاه اجتماعی ← تاسیس مراکز رفاهی و…..

 

کلمات کلیدی

مدیریت شهری,شهرداری,حکومت ملی و محلی,حکومت مرکزی,مدیریت نظام,برنامه ریزی

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید