طولانی Nestled خانه باریک به سمت از کوه مقدونی

[ad_1]

واقع در شمال غربی ملبورن در ۱ شهر کوچک به نام همان کوه خانه مقدونی خطرناکترین به سمت کوه در قطعه زمین چالش برانگیز در زمینه معماری دفتر ثابت کرد که نشسته. همراه با مشخصات مشتری، مقررات سخت به دنبال پيشگيري پدر وجود دارد.

سایت طولانی، باریک فراهم نمایش بی وقفه از bushland به شمال و شمال شرقی صاحبخانه عرضه آرامش محل به نام خانه.

با شیب دراماتیک اموال طراحی مورد نیاز که ساختار به منظور محدود کردن مقدار حفاری، نیز به عنوان مشاهده چشم انداز افزایش بالا میکنند.

خارج ملبس corten فولاد، که طول می کشد مراقبت از پدر غربالگری مورد نیاز، با توانایی باز کردن و بستن پنجره به عنوان مورد نیاز. بقیه ساختار با غربالگری برای حریم خصوصی اضافه شده هست که نه مانع دیدگاه ها و یا نور جلوگیری از ورود مجهز شده هست.

در حالی که فضاهای عمومی را به سمت جلو باز هستند به سمت پشت خانه در بخش فولاد تحت پوشش اتاق خواب و مطالعه مناطق، اقامت.

راه پله خارج منجر به عرشه پشت بام که دارای نمایش ۳۶۰ درجه.

عکس های دن Farrar.

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید