شیگرو بان هوش کارتن و بامبو اضطراری پناهگاه پاپ در سیدنی | Inhabitat

[ad_1]

معماری(سازنده) ژاپنی برنده جایزه پریتزکر شیگرو بان به طور گسترده ای شناخته شده و مورد احترام برای ۲۰ سال کار خود را در طراحی(طرح ریزی) ساختمان های پیشگامانه از کارتن، کاغذ و سایر مواد غیر منتظره، و همچنین تلاش های بشردوستانه او در طراحي سرپناه های اضطراری برای بلایای طبیعی مانند زمین لرزه نپال و سونامی هست که در جنوب شرقی آسیا رسید. جشن فداکاری طولانی معماری(سازنده) برای طراحی(طرح ریزی) انسان دوستانه دو پناهگاه تسکین فاجعه امضای خود شده اند بنا در حیاط باغ از سیدنی شرمن معاصر هنر بنیاد (SCAF).

 شیگرو بان کی مون، پناهگاه های اضطراری، فاجعه پناهگاه، مقوا خانه، بامبو خانه، اورژانس خانه شیگرو بان معماران طراحی(طرح ریزی) پناهگاه پناهگاه فاجعه سازه فاجعه انسانی طراحی(طرح ریزی) معماری موقت معماری مقوایی سرپناه موقت پناهگاه سازه bamboos سازه، محلی منابع مواد Ecuado، پناهگاه های بامبو جایزه پریتزکر معماران مسکن مقرون به صرفه مسکن مقوا طراحی(طرح ریزی) سبز، معماری انسانی

 شیگرو بان معماران ، شیگرو بان معماران پناه طراحی(طرح ریزی)، فاجعه پناهگاه، سازه فاجعه، انسانی طراحی(طرح ریزی)، موقت معماری، معماری مقوایی، سرپناه موقت، پناهگاه سازه، سازه bamboos، محلی منابع مواد Ecuado، پناهگاه های بامبو جایزه پریتزکر معماران مسکن مقرون به صرفه مسکن مقوا طراحی(طرح ریزی) سبز، معماری بشر دوستانه

اگر چه فاجعه طراحی(طرح ریزی) مسکن زمان، به دلیل بحران های پناهندگان رو به رشد پیشرفته، ممنوعیت زندگی طولانی از سازه از منابع محلی و بازیافت مواد – از جمله لوله های مقوایی ساخته شده هست ، بامبو و کارتن بازیافتی شیر. ساختار در حال حاضر در صفحه نمایش در SCAF دو طرح امضای خود را ساخته شده از مقوا هستند. اول زلزله ۱۹۹۵ کوبه طراحی(طرح ریزی) شده بود و از ردیف عمودی لوله های مقوایی ساخته شده هست. طرح دوم که بعد از زمین لرزه اکوادور ۲۰۱۶ ساخته شده بود نیز قاب مقوا هست اما در بامبو ملبس.

مرتبط: شیگرو بان را آوار زلزله به ساخت پناهگاه تسکین نپال

 استفاده مجدد شیگرو بان معماران شیگرو بان معماران طراحی(طرح ریزی) پناهگاه پناهگاه فاجعه سازه فاجعه انسانی طراحی(طرح ریزی) موقت معماری معماری مقوایی سرپناه موقت پناهگاه سازه bamboos سازه، محلی منابع مواد Ecuado، پناهگاه های بامبو جایزه پریتزکر معماران مسکن مقرون به صرفه مسکن مقوا طراحی(طرح ریزی) سبز، معماری بشر دوستانه

علاوه بر دو پناهگاه را بر روی صفحه نمایش در حیاط , بازدید کنندگان می توانید همچنین نگاه کنید به تعادل معماری(سازنده) کار اضافی در داخل. این نمایشگاه شامل برخی از بان کی مون را شناخته شده ترین طرح های از جمله کلیسای جامع مقوا شگفت انگیز ساخته شده در کرایست چرچ نیوزیلند در سال ۲۰۱۳٫

 شیگرو بان معماران شیگرو بان معماران طراحی(طرح ریزی) پناهگاه پناهگاه فاجعه سازه فاجعه انسانی طراحی(طرح ریزی) موقت معماری معماری مقوایی سرپناه موقت پناهگاه سازه bamboos سازه، محلی منابع مواد Ecuado، پناهگاه های بامبو جایزه پریتزکر معماران مسکن مقرون به صرفه مسکن مقوا طراحی(طرح ریزی) سبز، معماری انسانی

ممنوعیت اگرچه مشخصات معماری متنوع، پناهگاه های مقرون به صرفه فاجعه همیشه خواهد چه درایوهای خود الهام : “معماران بیشتر کار برای مردم ممتاز، افرادی که پول و قدرت،” او را توضیح می دهد. ” بعد از استخدام افراد ما به تجسم قدرت و پول خود را با معماری ساخت قدرت و پول مخفی، هستند. من عاشق را کارها و بیش از حد، اما فکر کردم شاید ما می تواند استفاده از تجربه ما و دانش بیشتر برای عموم مردم، حتی برای کسانی که خانه هایشان در بلایای طبیعی از دست داده اند. “”

+ شیگرو بان معماران

 شیگرو بان معماران شیگرو بان معماران طراحی(طرح ریزی) پناهگاه پناهگاه فاجعه سازه فاجعه انسانی طراحی(طرح ریزی) موقت معماری معماری مقوایی سرپناه موقت پناهگاه سازه bamboos سازه، محلی منابع مواد Ecuado، پناهگاه های بامبو جایزه پریتزکر معماران مسکن مقرون به صرفه مسکن مقوا طراحی(طرح ریزی) سبز، معماری بشر دوستانه

 شیگرو بان معماران, معماران شیگرو بان کی مون ، پناه طراحی(طرح ریزی)، فاجعه پناهگاه، سازه فاجعه، انسانی طراحی(طرح ریزی)، موقت معماری، معماری مقوایی، سرپناه موقت، پناهگاه سازه، سازه bamboos، محلی منابع مواد Ecuado، پناهگاه های بامبو جایزه پریتزکر معماران مسکن مقرون به صرفه مسکن مقوا طراحی(طرح ریزی) سبز، معماری بشر دوستانه

 شیگرو بان معماران شیگرو بان معماران طراحی(طرح ریزی) پناهگاه پناهگاه فاجعه سازه فاجعه انسانی طراحی(طرح ریزی) معماری موقت معماری مقوا، سرپناه موقت ، پناه سازه سازه bamboos محلی منابع مواد Ecuado، پناهگاه های بامبو جایزه پریتزکر معماران مسکن مقرون به صرفه مسکن مقوا طراحی(طرح ریزی) سبز، معماری بشر دوستانه

عکاسی به وسیله Brett Boardman نیت شرمن بنیاد هنر های معاصر

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید