شکوفه سوپر کالیفرنیا هست بزرگ می بینید، آن از فضا | Inhabitat

[ad_1]

خشخاش تلماسه پامچال سبع و دیگر wildflowers هستند blanketing کالیفرنیا در گل فوق العاده عظيم هست شما می توانید آن را ببینید از فضا. بعد از زمستان به خصوص مرطوب بیشتر از دولت هست نهایت خشکی-رایگان – و شکوفایی با آرایه گل رنگارنگ هست که دهانه مایل و مایل.

 سیاره، آزمایشگاه های سیاره، KQED، کالیفرنیا، سوپر شکوفه، شکوفه wildflower، گل، گل، wildflower، wildflowers، طبیعت، محیط، زیبایی های طبیعی، ماهواره، ماهواره، تصویر ماهواره ای، تصاویر ماهواره ای، تصاویر ماهواره ای

کالیفرنیا دریافت بالاتر از میانگین بارندگی امسال و دولت با چند مجزا سوپر شکوفه پاداش می شود. جنگل ملی لس پادرس کریزو یادبود ملی دشت و نهر تلخ ملی پناهگاه زندگی وحش همه می دیدنی از شکوفه های فوق العاده هست که می توانید از فضای لطف سیاره آزمایشگاه شرکت(کمپانی) عرضه خیره کننده تصاویر ماهواره ای از زمین دیدم برگزاری نمایشگاه.

مرتبط با: چشمه دره مرگ به زندگی با میلیون ها گل در نادر ‘گل فوق العاده”

مارس ارتفاع شکوفه دیدم اما هنوز زمان برای دیدن زیبایی های طبیعی وجود دارد در برخی از برف پوشیده مناطق مثل پارک ملی آتشفشانی لاسن و سیرا wildflowers نیست تا ژوئن یا ژوئیه – می رسند ممکن هست.

 سیاره، آزمایشگاه های سیاره، KQED، کالیفرنیا، سوپر شکوفه، شکوفه wildflower، گل، گل، wildflower، wildflowers، طبیعت، محیط، زیبایی های طبیعی، ماهواره، ماهواره، تصویر ماهواره ای، تصاویر ماهواره ای، تصاویر ماهواره ای

اگر شما امیدوار به شکوفه سوپر کالیفرنیا در فرد قرار دهید کالیفرنیا شده با هم نگاهی اجمالی فهرست که در آن و زمانی که برای دیدن گلهاي. کالیفرنیا بخش پارک و تفریح و سرگرمی سایت با اطلاعات در مورد زمان و مکان شما می توانید ببینید شکوفه همراه با شماره تلفن بررسی هست اگر چشم انداز را در گل و انواع گل نشان نیز هست.

 سیاره، آزمایشگاه های سیاره، KQED، کالیفرنیا، سوپر شکوفه، شکوفه wildflower، گل، گل، wildflower، wildflowers، طبیعت، محیط، زیبایی های طبیعی، ماهواره، ماهواره، تصویر ماهواره ای، تصاویر ماهواره ای، تصاویر ماهواره ای

سیاره آزمایشگاه به وسیله ۱ تیم از دانشمندان ناسا سابق راه اندازی شد و آنها ابزاری سیاره اکسپلورر بتا در ماه مارس که اجازه می دهد مردم برای دیدن تصاویر ماهواره ای ۸۵ درصد از زمین زمین عرضه. در فوریه آنها به دست آورد ترا بلا، کسب و کار thesatellite پشت Google Earth – و آنها در حال حاضر جهان بزرگترین ناوگان ماهواره تصویربرداری زمین کنترل.

 سیاره، آزمایشگاه های سیاره، KQED، کالیفرنیا، سوپر شکوفه، شکوفه wildflower، گل، گل، wildflower، wildflowers، طبیعت، محیط، زیبایی های طبیعی، ماهواره، ماهواره، تصویر ماهواره ای، تصاویر ماهواره ای، تصاویر ماهواره ای

شما می توانید بررسی کنید تصاویر ماهواره ای دیگر در سراسر جهان با تشکر از گالری آزمایشگاه سیاره که برجسته تصاویر اعم از معدن غیر قانونی در پرو به جنگل زدایی نیشکر در بولیوی به پارکینگ دیزنی لند در کالیفرنیا.

+ آزمایشگاه سیاره

از طریق EcoWatch و علم KQED

عکس حسن نیت عرضه میدهد KQED

 و آزمایشگاه های سیاره سیاره سیاره آزمایشگاه KQED، کالیفرنیا، فوق العاده شکوفه, شکوفه wildflower، گل، گل، wildflower، wildflowers، طبیعت، محیط، زیبایی های طبیعی، ماهواره، ماهواره، تصویر ماهواره ای، تصاویر ماهواره ای, تصاویر ماهواره ای

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید