شکوفه جهان بزرگترین باغ های عمودی با گیاهان ۸۵,۰۰۰ در قلب بوگوتا | Inhabitat

[ad_1]

بنگر: بزرگترین باغ های عمودی در جهان. شهر بوگوتا در کلمبیا ساختمان Santalaia به طور کامل با لایه سرسبز ۸۵,۰۰۰ گیاهان هست که دهانه ۳,۱۰۰ متر مربع (۳۳,۳۶۸ متر مربع) تحت پوشش هست. باغ های عمودی از این اندازه می تواند تولید اکسیژن کافی برای مردم ۳,۱۰۰ بیش از هر سال روند پوند ۱,۷۰۸ سنگين، فیلتر بیش از ۲۰۰۰ تن از گازهای مضر و گرفتن ۸۸۱ پوند گرد و غبار.

 Santalaia باغ های عمودی, بزرگترین باغ های عمودی در جهان Santalaia ساختمان در بوگوتا، Paisajismo Urbano، Groncol، کلمبیا باغ های عمودی

 Santalaia باغ های عمودی, بزرگترین باغ های عمودی در جهان Santalaia ساختمان در بوگوتا، Paisajismo Urbano، Groncol، کلمبیا باغ های عمودی

رکورد باغ های عمودی در بوگوتا در سال ۲۰۱۵ بعدلقب از بیش از ۱ سال از دستور کار ریزی به پایان رسید. حق رای دادن برپایه کلمبیا Paisajismo Urbano Groncol طراحی و نصب باغ عمودی با استفاده از سیستم نوآورانه F + P با اختراع به وسیله ایگناسیو سولانو.

 Santalaia باغ های عمودی, بزرگترین باغ های عمودی در جهان Santalaia ساختمان در بوگوتا، Paisajismo Urbano، Groncol، کلمبیا باغ های عمودی

 Santalaia باغ های عمودی, بزرگترین باغ های عمودی در جهان Santalaia ساختمان در بوگوتا، Paisajismo Urbano، Groncol، کلمبیا باغ های عمودی

 Santalaia عمودی ساختمان باغ Santalaia ، بوگوتا Paisajismo Urbano Groncol، کلمبیا باغ های عمودی دیواره سبز سبز نما پوشش گیاهی، گونه های گیاهی بومی

مرتبط با: شیک و مد تازه هتل ویتنامی با نمای سبز و با شکوه به ارمغان می آورد مهمان نزدیک به طبیعت

این سیستم مبتنی بر ۱ سری از ستون – هر کدام با خود پوشش گیاهی – عمودی نصب شده بر روی نما. گونه های مختلف بومی در طراحی باغ های عمودی برای افزایش گوناگونی زیستی قرار گرفتند.

Paisajismo Urbano

+ Groncol

 Santalaia باغ های عمودی, بزرگترین باغ های عمودی در جهان Santalaia ساختمان در بوگوتا، Paisajismo Urbano، Groncol، کلمبیا باغ های عمودی

 Santalaia باغ های عمودی، Santalaia ساختمان، بوگوتا Paisajismo Urbano Groncol، کلمبیا باغ های عمودی دیواره سبز سبز نما پوشش گیاهی، گونه های گیاهی بومی

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید