شما نمی خواهد باور کشور ژاپن فک و رها کردن قطار تازه | Inhabitat

[ad_1]

همه روی قطار مغرور! ژاپن فقط پرده برداری تازه لوکس دارای جای خواب قطار – و فک droppingly زیبا هست. طلا رنگی شیکی،-شيما، که به وسیله طراح صنعتی مشهور کن Kiyoyuki Okuyama طراحی(طرح ریزی) شده هست، ویژگی های مخلوط پیچیده ای از مواد مدرن و سنتی ژاپنی واشی کاغذ دیوار و پرده سرو وان حمام و فرش اسراف. اما بهترین قسمت قطار شگفت انگیز ماشین مانند گلخانه ای که به شما ۱ نمای پانوراما از محیط اطراف خود را.

 دسته آموزش شیکی، شیما، طراحی(طرح ریزی) ژاپنی قطار, قطار ژاپن ژاپن قطار لوکس دارای جای خواب قطار در ژاپن طراحی(طرح ریزی) لوکس طراحی(طرح ریزی) ژاپنی طراحی(طرح ریزی) لوکس هتل طراحی(طرح ریزی) داخلی ژاپنی راه آهن شرق ژاپن،

 دسته آموزش شیکی، شیما، طراحی(طرح ریزی) ژاپنی قطار, قطار ژاپن ژاپن قطار لوکس دارای جای خواب قطار در ژاپن و لوکس طراحی(طرح ریزی) و طراحی(طرح ریزی) داخلی و طراحی(طرح ریزی) ژاپنی, هتل های لوکس ، ژاپنی طراحی(طرح ریزی) داخلی, شرق ژاپن راه آهن

دنبال قطار طراحی(طرح ریزی) به تعیین استاندارد برای سفر قطار مدرن. مشاهده پانورامیک در انتهای قطار ۱۰ ماشین پانل دیوار بزرگ لعاب هست که پوشش دیوار و سقف عرضه نمایش گسترده از مناظر عبور هست. مبل های راحت صندلی لهستانی هست که با استفاده از روش سنتی ژاپنی در سراسر خودرو سالن جمعی که مزین به دیوار کار “بیرون کشیدن تصویر جنگل آرام” طراحی(طرح ریزی) شده هست قرار دارد. در سوار شدن، مهمانان برای لذت بردن از انتخاب تخصص پخت و پز از مقصد خود را با کارد و چنگال نقره نیکل طراحی(طرح ریزی) شده به وسیله ساز کارد و چنگال شناخته Yamazaki Kinzoku Kogyo قادر خواهد بود.

 دسته آموزش شیکی، شیما، طراحی(طرح ریزی) ژاپنی قطار, قطار ژاپن ژاپن قطار لوکس دارای جای خواب قطار در ژاپن طراحی(طرح ریزی) لوکس طراحی(طرح ریزی) ژاپنی طراحی(طرح ریزی) لوکس هتل طراحی(طرح ریزی) داخلی ژاپنی راه آهن شرق ژاپن،

 دسته آموزش شیکی، شیما، طراحی(طرح ریزی) ژاپنی قطار, قطار ژاپن ژاپن قطار لوکس دارای جای خواب قطار در ژاپن و لوکس طراحی(طرح ریزی) و طراحی(طرح ریزی) داخلی و طراحی(طرح ریزی) ژاپنی, هتل های لوکس ، ژاپنی طراحی(طرح ریزی) داخلی, شرق ژاپن راه آهن

مرتبط: ژاپنی ساخته شده ایستگاه قطار اطراف ۷۰۰ ساله کافور درخت گسترده

قطار اتاق فقط ۱۷ هست: دو اتاق سوئیت بزرگ و ۱۵ اتاق کوچکتر. همه اتاق تخت فضای ذخیره سازی و حمام خصوصی ویژگی. خوش شانس مهمانان سوئیت لوکس دو طبقه Shikishima قادر خواهید بود برای لذت بردن از صندلی منطقه و تاتامی تشک، همراه با وان حمام مستطیلی سرو هست که “معطر حمام زمان تجربه.” دیوار سوئیت لوکس با کف به سقف پنجره عرضه به مشتریان با نظر شخصی خود به انتظارنشسته بودند.

 دسته آموزش شیکی، شیما، طراحی(طرح ریزی) ژاپنی قطار, قطار ژاپن ژاپن قطار لوکس دارای جای خواب قطار در ژاپن طراحی(طرح ریزی) لوکس طراحی(طرح ریزی) ژاپنی طراحی(طرح ریزی) لوکس هتل طراحی(طرح ریزی) داخلی ژاپنی راه آهن شرق ژاپن،

 دسته آموزش شیکی، شیما، طراحی(طرح ریزی) ژاپنی قطار, قطار ژاپن ژاپن قطار لوکس دارای جای خواب قطار در ژاپن و لوکس طراحی(طرح ریزی) و طراحی(طرح ریزی) داخلی و طراحی(طرح ریزی) ژاپنی, هتل های لوکس ، طراحی(طرح ریزی) داخلی ژاپنی شرق ژاپن راه آهن،

البته توانگری کند این را خوب نمی آیند ارزان. دو تا چهار روز سفر در قطار سوئیت شیکی، شيما شروع در $۲,۸۶۵ و رفتن به بزرگ $۸٫۵۰۰٫

+ آموزش دسته شیکی،-شيما

از طریق Jalopnik

 دسته آموزش شیکی، شیما، طراحی(طرح ریزی) ژاپنی قطار, قطار ژاپن ژاپن قطار لوکس دارای جای خواب قطار در ژاپن طراحی(طرح ریزی) لوکس طراحی(طرح ریزی) ژاپنی طراحی(طرح ریزی) لوکس هتل طراحی(طرح ریزی) داخلی ژاپنی راه آهن شرق ژاپن،

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید