شرکت(کمپانی) فیلم برزیل با تازه محروم کردن حفر

[ad_1]

فابیو Marins شده هست با ایجاد فضایی به خانه شرکت(کمپانی) تولید فیلم Filmes کورازون در سائو پائولو, برزیل, که دهانه ۱۲۵ متر مربع. ویژگی های فضای دو برابر ارتفاع پنجره گسترده داخلی سازه فلزی را که مشخصه Modulo آلتو د Pinheiros ساختمان، می دهد و آن پرنیان صنعتی.

شرکت(کمپانی) سرگرم بسیار مورد نیاز در داخل فضای ثابت از جمله: ایستگاه های کاری متعدد رام کنفرانس استودیو با دو خلیج ویرایش پذیرش اتاق انتظار و فضایی را برای کارمندان برای استراحت.

در طول، آنها بودجه دوستانه OSB (گرا رشتهها انجمن)، اجازه دادن به بافت آن را تبدیل به بخشی از طراحی استفاده می شود.

این ساختار مکعب مانند آشپزخانه دفتر پنهان در حالی که نمایش آرم شرکت(کمپانی) در ۱ طرف و تکه سازی در دیگر.

A مرحله نردبان منجر به نیم اشکوب سطح که در آن boardroom واقع شده هست.

اتاق کنفرانس زیر نیم اشکوب گنجانیده شده هست.

عکس های الساندرو Guimarães.

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید