شبح انبار ساخته شده از چوب محلی قطع درخشد مانند فانوس در شب | Inhabitat

[ad_1]

با نام مانند شبح انبار و ظاهر درخشان، مانند ۱ فانوس در شب، این ساختار فایبر گلاس پوشیده می تواند به راحتی برای کلبه خالی از سکنه اشتباه. مطمئن باشید، با این حال، ساختمان هست واقع تازه مدل ریخته گیری با بریتانیا شرکت(کمپانی) استودیو نامرئی در جنگل حمام. معماران طراحی(طرح ریزی) کارگاه نمونه سازی با استفاده از چوب صنوبر unseasoned رشد کرده و آسیاب محل.

 شبح انبار به وسیله استودیو نامرئی، فایبر گلاس کارگاه نمونه سازی, کارگاه ساخت مدل در جنگل روح انبار کارگاه، کارگاه نمونه سازی انبار شبح استودیو نامرئی

ساخته انبار شبح به استودیو های جنگلی حاضر خود را تکمیل و به لقب فضایی برای ساخت مدل های تمام عیار. ساخته شده از تخته های چوب پنج به دو صورت محلی منابع در کمتر از دو هفته کارگاه نمونه سازی تازه هست ورزش در “ارتقاء بهره وری.” قبل از شروع ساخت و ساز به اجازه تیم ساخت بسیاری از طراحی(طرح ریزی) ۱ روش تک کاره به معماران تعیین مواد و کلی مزرعه ریخته مانند ظاهر حداقل نقشه ایجاد شد.

 شبح انبار به وسیله استودیو نامرئی، فایبر گلاس کارگاه نمونه سازی, کارگاه ساخت مدل در جنگل روح انبار کارگاه، کارگاه نمونه سازی انبار شبح

مرتبط: سرپرست فوق العاده محلی صرفه جویی در انرژی خانه هست ساخته شده از چوب های محلی رشد کرده و قطع

“پروژه(طرح) اولین سری از پروژه(طرح) های “معادل” هست که با استفاده از همان بخش الوار هست ، “نوشتن معماران. “پروژه(طرح) نیز بعضا تیلور دكتر موضوع بررسی احتمالات که پدیدار از طریق ترکیب سازی در طراحی(طرح ریزی) های مربوط به.” انبار شبح مونو تن به تن در شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و فولاد راه راه که مرجع کشاورزی بومی محلی ملبس. دیوارهای شیشه ای اجازه می دهد تا نور طبیعی به سوراخ به داخل کشور و ساختمان ظاهر فانوس درخشان وقتی روشن در شب. افتتاح بزرگ اجازه می دهد تا طراحان به مدل های بزرگ و مواد داخل و خارج ساختمان با سهولت حرکت می کند.

+ نامرئی استودیو

از طریق Dezeen

تصاویر از طریق استودیو نامرئی

 شبح انبار به وسیله استودیو نامرئی، فایبر گلاس کارگاه نمونه سازی, کارگاه ساخت مدل در جنگل روح انبار کارگاه، کارگاه نمونه سازی انبار شبح

 شبح انبار به وسیله استودیو نامرئی فایبر گلاس کارگاه نمونه سازی ، مدل ساخت کارگاه در جنگل روح انبار کارگاه، کارگاه نمونه سازی انبار شبح

 شبح انبار به وسیله استودیو نامرئی، فایبر گلاس کارگاه نمونه سازی, کارگاه ساخت مدل در جنگل روح انبار کارگاه، کارگاه نمونه سازی انبار شبح

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید