سکویا غول آسمان خراش ها طراحی(طرح ریزی) شده برای نگه داشتن rotted درختان ایستاده | Inhabitat

[ad_1]

نوسازی هست صدمه sequoias غول پیکر: نه تنها آنها در باغ قطع شده هست اما تغییرات آب و هوایی طول عمر خود را تقلیل یافته هست. طراحان چهار در کره جنوبی خواهید برای کمک به حفظ میراث درختان با آسمان خراش ادای احترام به نام: یادبود از غول، که در داخل تنه توخالی جمع شود می تواند کمک به نگه داشتن درختان با چوب rotted از crashing پایین. آسمان خراش بازدید کننده احساس کوچک داخل وسعت سکویا غول در حالی که همچنین عرضه آموزش و پرورش درباره شگفتی های طبیعی اجازه می دهد.

 

 ادای احترام: یادبود از غول Jinhyeuk ضربه فنی چانگ وون چئونگ، چو Kyuhyung، چوی Sunwoong، سکویا غول، sequoias غول پیکر، درخت، درختان، آسمان خراش، آسمان خراش، معماری، طراحی(طرح ریزی)، eVolo، eVolo آسمان خراش رقابت eVolo 2017 آسمان خراش رقابت

Ko چانگ وون چئونگ Jinhyeuk چو Kyuhyung و Sunwoong چوی در گذشته، خواسته های انسانی و گسترش با جهان طبیعی بر این باورند. گفتند که طبیعت پاسخ بلایای طبیعی هست که در سراسر جهان ویران هست. آنها اشاره به جنگل زدایی به عنوان هر دو علت چنین حوادث و “یکی از بدترین جنایات در طبیعت هست.” درآمد اشاره جناب در eVolo 2017 آسمان خراش رقابت آنها تا پاسخ عرضه شده. آسمان خراش خود را، در تلاش برای کمک به حفظ آن ایستاده داخل درخت مرگ احاطه هست.

مرتبط با: آسمان خراش باور نکردنی کشاورزی می تواند به مبارزه با فقر و خوراک جهان

حتما ببینید: مرجع دانلود معماری

 ادای احترام: یادبود از غول Jinhyeuk ضربه فنی چانگ وون چئونگ، چو Kyuhyung، چوی Sunwoong، سکویا غول، sequoias غول پیکر، درخت، درختان، آسمان خراش، آسمان خراش، معماری، طراحی(طرح ریزی)، eVolo، eVolo آسمان خراش رقابت eVolo 2017 آسمان خراش رقابت

اگر چه sequoias غول پیکر می تواند بیش از ۳۰۰ متر ارتفاع با قطر بین ۲۰ و ۲۶ پا ، بنابراین وزن درختان به سرنگونی بیش از آنها می تواند باعث شروع خود چوب – آنچه طراحان به عنوان ستون فقرات ساختاری توصیف – به پوسیدگی ریشه های خود را اغلب عمیق، نیست. آسمان خراش nestled در داخل این پایان جلوگیری می کند.

“این پروژه تلاش به رویکرد معماری تازه به همزیستی انسان با طبیعت را نشان می دهد,” گفت: معماران در بیانیه طراحی(طرح ریزی). گفتند آسمان خراش خود را داخل خالی خالی سکویا غول زیبایی خیره کننده درخت مانع نیست. ساختمان سپس تبدیل “فعال به عنوان ۱ عضو مصنوعی به تنه فاسد به جای دور.”

سیستم عامل داخل درخت خواهد بود عرضه فرصت های آزمایشگاه نمایشگاه آموزش و فرصت های عکس در مشاهده عرشه مخصوص ماشینها ممنوع. قفس توری مانند پوشش بیرونی هست که به نظر می رسد به ترکیب با درخت را شامل شود.

از طریق eVolo و Dezeen

عکس از طریق eVolo

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید