زرق و برق دار سال حمام خانه در سوئد soaks تا خورشید زمستانی | Inhabitat

[ad_1]

این خانه مینیمالیستی حمام ساکنان Karlshamn در سوئد اجازه می دهد تا برای لذت بردن از دریا در تمام طول سال. Arkitekter سفید طراحی ساختمان چوب ملبس به سن به طور طبیعی برای امکانات کم تعمیر و نگهداری هست که دریافت پیوند با آب و زمین. این شهر اولین حمام خانه با دقت به خیس خوردن تا نور خورشید به همان اندازه که ممکن هست تمام زمستان طولانی، در حالی که حفاظت از بازدید کنندگان از وزش باد سرد زمستان واقع شده هست.

 Kallbadhus حمام خانه چوب روکش سوئد Kallbadhusets Vänner سفید Arkitekter معماری سبز سونا، پرتوهای glulam پل

سازمان های محلی Kallbadhusets Vänner (دوستان خانه حمام) کار می کرد با حامیان محلی و شهرداری به پروژه هست که اجازه می دهد مردم برای لذت بردن از دریا در تمام طول سال. Kallbadhus امتداد تفرجگاه ساحلی نزدیک به سالن عمومی شنا واقع شده هست. نشسته در ارتفاع سه متر بالاتر از سطح دریا، حجم چوب چادری شدت زاویه دار با سابقه حضور جامد زمین و آب در حالی که عرضه نمایش از دریا.

مرتبط با: کوچک نروژی حمام ساخته شده در چوب Kebony پایدار

 چادری Kallbadhus حمام خانه چوب روکش سوئد Kallbadhusets Vänner سفید Arkitekter معماری سبز سونا، پرتوهای glulam پل

دو پرتوهای glulam عرضه پشتیبانی ساختاری برای پل کوچک هست که ارتباط ساختمان به ساحل. اتاق مشترک با تراس های مجاور در ۱ طرف به وسیله زنان سونا flanked و به وسیله مردان سونا در دیگر. معماران سونا برای دریافت مقدار بهینه از نور خورشید در حالی که به طور همزمان عرضه حفاظت از باد طراحی شده. نما بیرونی با روغن خاکستری رنگدانه هست که اجازه می دهد تا چوب به سن به طور طبیعی درمان می شود.

+ سفید Arkitekter

از طریق اخبار معماری جهان
 Kallbadhus حمام خانه چوب روکش سوئد Kallbadhusets Vänner سفید Arkitekter معماری سبز سونا، پرتوهای glulam پل

 Kallbadhus حمام خانه چوب روکش سوئد Kallbadhusets Vänner سفید Arkitekter معماری سبز سونا، پرتوهای glulam پل

 Kallbadhus حمام خانه چوب نما، سوئد ، Kallbadhusets Vänner، Arkitekter سفید، معماری سبز, سونا, پرتوهای glulam پل

 Kallbadhus حمام خانه چوب روکش سوئد Kallbadhusets Vänner سفید Arkitekter معماری سبز سونا، پرتوهای glulam پل

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید