رساله ایستگاه راه آهن – دانلود مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن

[ad_1]

رساله ایستگاه راه آهن


دانلود مطالعات پایان نامه طراحی ایستگاه راه آهن

در این بخش از سایت رساله ایستگاه راه آهن ، مطالعات و رساله معماری ویژه پروژه طرح نهای و

پایان نامه معماری با موضوع طراحی ساختمان ایستگاه راه آهن را برای همراهان عزیز آماده کرده ایم.

رساله ایستگاه راه آهن  در قالب فایل ورد قابل ادیت و شامل ۱۴۰ صفحه مطالعات کامل در طراحی

ایستگاه راه آهن همچون(مقدمه،تشریح موضوع طراحی و بررسی تاریخچه،دستور کار فیزیکی،مبانی نظری،

اصول،ضوابط و استاندادهای طراحی،بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی و …)میباشد…

دانلود  رساله ایستگاه راه آهن  :


دانلود پلان و سه بعدی ایستگاه راه آهن: این رساله بخشی از پایان نامه کامل طراحی ایستگاه راه آهن مبیاشد برای

دانلود پلان ها و سه بعدی کامل این پایان نامه به صورت جدا از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود پایان نامه ایستگاه راه آهن


فهرست مطالب  رساله ایستگاه راه آهن

 • چکیده
 • فصل اول :مروری بر حمل و نقل راه های قدیمی ایران
  مقدمه
  راههای قدیمی ایران
  نتیجه گیری
 • فصل دوم شناخت راه آهن
  تاریخچه راه آهن
  مختصری از تاریخچه راه آهن در ایران
  نقش و تأثیر احداث خطوط راه آهن در سیستم حمل ونقل کشور
  استراتژی گسترش راه آهن در ایران و مقایسه آن با سایر روشهای حمل ونقل
  اهمیتخطوطراهآهندرایرانوارتباطآنباسایرکشورها
  نقش راه آهن ایران در حمل ونقل بار و مسافر
  آینده راه آهن در ایران
  فرهنگ مدیریت و استفاده از راه آهن در ایران
  گسترش حمل ونقل ۱ نیاز ملی
  بررسی روشهای درآمد زایی در سیستم حمل ونقل ریلی
  مقایسه برخی راه آهن های مسافری جهان
  قطارهای تندرو مزیتی فراتر از هزینه ها
  ارتباط سیستم ریلی با حمل و نقل جاده ای و هوایی در انتقال بار ومسافر
  ناوگان مسافری و طراحی محیطی
  طراحی سبز
 • فصل سوم: بررسی و شناخت ایستگاه
  ایستگاه مسافری ،آغاز و پایان هر سفر
  ایستگاهها موضوع مهندسی یا معماری
  ایستگاهها و طراحی شهری
  ایستگاه عنصر تازه شهری
  اطمینان مسافر و طراحی ایستگاه
  ایمنی و امنیت در ایستگاهها
  ترکیب نور ، سازه ، جزئیات در ایستگاه
  طراحی ایستگاه و خدمات رسانی
  سروصدادرایستگاهها
  تبلیغاتدرایستگاه
  شرایط مسافر
  ایستگاه و دسترسی برای افراد معلول و ناتوان
  ارتباطایستگاهباریومسافری
  شناختانبارهایموردنیازدرایستگاهباری
  گونه های مختلف بار در ایستگاه باری
  ایمنی در انبارها
  نگاهی به قوانین حفاظت واگن های مسافری در برابر آتش در جهان
  روش های سیستمهای مختلف به منظور ایمنی در برابر آتش سوزی
  نتیجه
 • فصل چهارم: شناخت ایستگاه راه آهن
  تعریف ایستگاه راه آهن
  تقسیم بندی ایستگاه های راه آهن
  شناخت سازمان فضایی ایستگاه مسافری
  معرفی و شناخت فضاهای واحد باری
  بررسی دیاگرامهای ارتباطی ایستگاه
  استانداردها و ضوابط اجرائی در ایستگاههای راه آهن
  سکوها
  ایستگاههای راه آهن
  محوطه های بارگیری راه آهن
  بررسی استفاده معلولین از واگن مسافری
  بازرسی امنیتی بار
 • فصل پنجم: شناخت جغرافیایی
  استان گلستان
  موقعیت جغرافیایی شهرستان گرگان
  اقلیم
  جاذبه های طبیعی
  پیشینه مطالعات باستان شناسی
  تحلیل سایت
  بررسی همجواریهای سایت
 • فصل ششم: مطالعات تطبیقی
  بررسی ایستگاه بین المللی واترلو
  بررسی ایستگاه مشهد
  ایستگاه لیون
  ایده اولیه طرح دیوارهای تونل به فرمv
 • فصل هفتم: دستور کار فیزیکی طرح و تعیین اجزا و عناصر پروژه
  سازماندهی فضایی ایستگاه
  مبانی طراحی عام وخاص
 • مراجع

این مطالب را هم ببینید:

پلان ترمینال

طراحی موزه ویولن و سالن Giovanni Arvedi


 

[ad_2]
دانلود بزرگترین آرشیو رساله معماری با بیش از ۲۰۰ عنوان رساله معماری : رساله معماری

رساله ایستگاه راه آهن – دانلود مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن

دیدگاهتان را بنویسید