دانلود رساله مجتمع مسکونی – مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد پایدار

[ad_1]

دانلود رساله مجتمع مسکونی


دانلود مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد پایدار

رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایدار در قالب ۱۶۷ صفحه فایل وورد ،مطالعات کامل

پروژه طرح نهای و پایان نامه معماری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری

شامل تمامی مبحاس،اصول،استانداردها،ضوابط،مطالعات پایه طراحی,بررسی نمونه موردی داخلی

و خارجی مجتمع مسکونی,تحلیل موضوع و روند طراحی پروژه…

دانلود رساله مجتمع مسکونی :


حتما ببینید:

دانلود پلان مجتمع مسکونی

دانلود رساله کتابخانه


بخشی از مطالب و فهرست مطالب رساله مجتمع مسکونی :

مقدمه :

مقوله مسکن گسترده‌ و پیچیده هست،ابعاد متنوعی دارد و نمی‌توان تعریف واحدی از آن عرضه کرد.

مسکن ۱ مکان فیزیکی‌هست وبه عنوان سرپناه، نیاز اولیه واساسی خانوار به حساب می‌آید.دراین

سرپناه بعضی از نیازهای اولیه خانوار یا فرد مانند خوراک،استراحت،وحفاظت در برابر شرایط جوی تاٌمین می‌شود.

مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی ، کل محیط مسکونی را نیز در بر می‌گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیلات

ضروری مورد نیاز برای بهزیستن خانواده و طرحهای اشتغال ، آموزش و بهداشت افراد هست. در واقع تعریف و

مفهوم عام مسکن ۱ واحد مسکونی نیست، بلکه کل محیط مسکونی را شامل می‌گردد. به عبارت دیگر

مسکن چیزی بیش از ۱ سرپناه صرفاً فیزیکی هست و کلیه خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهزیستن

انسان را شامل می‌شود. واژه سکونت مفهوم گسترده‌تری از مسکن دارد و منظور از آن دسته‌ای از فعالیتهای زیستی خانوار هست.

فهرست مطالب رساله مجتمع مسکونی :

فصل اول :کلیات ۱
۱-۱- مقدمه
۱-۲- هدف ازانتخاب موضوع
۱-۳- هدف ازطراحی
۱-۴- اهداف پروژه ونوع طراحی
۱-۵- نوع سایت
۱-۶- رویکرد
۱-۷- عرضه پروژه
فصل دوم : شناخت موضوع ۴
۲-۱- مفهوم سکونت
۲-۲- مبانی مسکن
۲-۳- مسکن،حومه وشهر
۲-۴- سکونت ومعماری
فصل سوم : ضوابط واستانداردهاونمونه ها ۱۴
۳-۱- ضرورت طرح مساله استانداردمسکن
۳-۲- طراحی سایت
۳-۲-۱- طراحی سایت دریک طرح آپارتمانی
۳-۲-۲- ارتفاع ساختمانها،عامل کلیدی درطراحی سایت
۳-۲-۳- گردش وسایل نقلیه وعابران پیاده
۳-۲-۴-الگوی خیابانها
۳-۲-۵- پیاده روها
۳-۲-۶- طراحی محوطه
۳-۳- اشرافیت دیدگاهی
۳-۴- کنترل سروصدا
۳-۴-۱- کنترل کننده های مکانیکی
۳-۵- تراکم کم
۳-۵-۱ تراکم متوسط
۳-۵-۲- تراکم زیاد
۳-۶- حیاط خلوتها
۳-۷- بالکن
۳-۸- پارکینگ
۳-۸-۱- اتومبیل الگو
۳-۸-۲- هندسه پارکینگ
۳-۹- روابط همسایگی وتاثیرآن درتقویت نظارت
۳-۱۰- امنیت
۳-۱۱- استانداردها
۳-۱۲- پروژه مسکونی هامون)نمونه داخلی )

فصل چهارم : معرفی بسترطرح ۴۶
فصل پنجم : طراحی اقلیمی (انرژی معماری) ۹۳
فصل ششم : فرآیند طراحی وارائه نقشه ها  ۱۵۶
۶-۱- موقعیت سایت نسبت به شهر
۵-۲- نقشه هوایی محدوده سایت
۶-۳- شیب سایت
۶-۴- نگاه طرح تفصیلی به محدوده طرح
۶-۵- پوشش گیاهی سایت
۶-۶- مسیرحرکت خورشید وبادهادرسایت
۶-۷- تصاویریازسایت
منابع ومأخذ ۱۶۵


این مطلب را هم ببینید:

مصالح ساختمانی و معماری


دانلود رساله مجتمع مسکونی :

[ad_2]
دانلود بزرگترین آرشیو رساله معماری با بیش از ۲۰۰ عنوان رساله معماری : رساله معماری

دانلود رساله مجتمع مسکونی – مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد پایدار

دیدگاهتان را بنویسید