دانلود رساله فرهنگسرا – دانلود مطالعات پایان نامه فرهنگسرا

[ad_1]

دانلود رساله فرهنگسرا


دانلود مطالعات فرهنگسرا

دانلود رساله فرهنگسرا در در قالب ۱۵۰ صفحه فایل ورد شامل تمامی مطالعات و اصول،ضوابط،استاندارده،

نمونه های موردی داخلی و خارجی،دستور کار فیزیکی و نکات فنی و … در طراحی فرهنگسرا

مطالعات کامل طراحی فرهنگسرا مناسب پروژه های طرح نهای و پایان نامه در مقاطع کارشناسی و ارشد معماری

دانلود رساله فرهنگسرا :


 حتما ببینید:

دستور کار فیزیکی فرهنگسرا

دانلود پلان فرهنگسرا


بخشی از مطالعات و فهرست مطالب دانلود رساله فرهنگسرا :

چکیده رساله :

رشد شهر نشینی و گذران اوقات فراغت در مناطق شهری امروزه یکی از مباحث پر اهمیت در جامعه شناسی شهری و بطور کلی علم جامعه شناسی هست. اثر پذیری روابط اجتماعی و بروز ناهنجاریها در محیط های پر جمعیت و به دور از نظارت های اجتماعی از ویژگی های نقاط شهری هست. در این خصوص تامین مراکز گذران اوقات فراغت جهت تمامی گروههای سنی و اقشار مختلف بصورت سازنده و مفرح، مانند گسترش مراکز تفریح کودکان و نوجوانان، احداث سالنهای نمایش و سینماها، و فرهنگسراها جهت پر کردن اوقات فراغت و بیکاری جوانان و نوجوانان و افراد میانسال خانوارهای شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشد.

فهرست مطالب :

مقــــــــــــــدمـــــه

 •  تعریف مسئله
 • عنوان طرح
 • موضوع تحقیق
 •  اهمیت موضوع
 • ضرورت موضوع
 • اهداف موضوع
 • سئوالات تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • روش تحقیق
 • محدودیت های تحقیق
 • معرفی فصول پایان نامه

فصل اول : مطالعات فرهنگی

فصل دوم : مطالعات اکولوژیکی

فصل سوم : مفهوم فرهنگ و اوقات فراغت

 • مقدمــه
 • مفهوم فرهنگ
 • تعربف فرهنگ
 • شناخت فرهنگ
 •  هنر سرچشمه  فرهنگ
 • رابطه فرهنگ و معماری
 • فرهنگ و معماری ایران
 • فرهنگ و هویــــت
 • لزوم ایجاد مراکز فرهنگی
 • خود آگاهی فرهنگی
 • زمینه های فرهنگی که دخالت در آنها امکان دارد
 • شرکت(کمپانی) در ایجاد محیط زیست فرهنگی
 • شکلهای تازه  فرهنگی
 •  مفاهیم سیاست فرهنگی در ایران
 • گــستـــــرش فرهنــــــگ
 • فراغت
 • اوقات فراغت
 • طبقه بندی اوقات فراغت
 • کارکردهای اوقات فراغت
 •  برخی کارها و نتایج اوقات فراغت
 •  عوامل موثر در دستور کار ریزی فراغت
 • نکات مورد دقت در ایجاد فضای فراغتی
 •  فراغت، گردشگری و فرهنگ
 • نمونه های گوناگون وقت گذرانی
 • نتیجـــــــــــه گیــــری

دانلود رساله فرهنگسرا :


فصل چهارم : استانداردها و اصول طراحی فرهنگسرا

 • مقدمــه
 • فرهنگسرا Center Cultural
 • پیشینه مراکز فرهنگی
 • اهمیت تاسیسات فرهنگی – اجتماعی
 • ضرورت دسته های فرهنگی
 • تقسیم بندی فضاهای فرهنگی شهری
 • استانداردهای معماری
 • پیش درآمد دستور کار ریزی کالبدی
 • طبقه بندی عام فضاهای اساسی و فرعی
 • ضوابط طراحی در گروه فضاهای آموزشی
 • ضوابط طراحی در گروه فضاهای کمک آموزشی
 • تجهیزات جنبی فرهنگسرا
 • زوایای دید و فواصل تماشا چیان
 • طراحی سالن از دیدگاه آگوستیک
 • احکام مربوط به سطوح داخلی
 • بخش آموزشی
 • ضوابط فنی و اجرایی سازه
 • ظوابط فنی و اجرایی
 • ایمنی از حربق
 • تاسیسات
 • نتیجـــــــــــه گیــــری

فصل پنجم :بررسی نمونه های داخلی و خارجی فرهنگسرا

 • مقدمــه
 • فرهنگسرای خاوران
 • معرفی فرهنگسرا
 • بخش نخست فرهنگسرا
 • بخش دوم فرهنگسرا
 • بخش سوم فرهنگسرا
 • بخش چهارم فرهنگسرا
 • بخش پنجم فرهنگسرا
 • ویژگی های بنا (مزایا و معایب)
 • بررسی نمونه های داخلی
 • معرفی فرهنگسرای نیاوران
 • ورودی فرهنگسرا
 • خروجی های فرهنگسرا
 • نگارخانه فرهنگسرا
 • بخش اداری فرهنگسرا
 • رستوران فرهنگسرا
 • سالن گوشه فرهنگسرا
 • کتابخانه فرهنگسرا
 • ویژگی های بنا (مزایا و معایب)
 • بررسی نمونه های خارجی
 • مرکز هنری اوتما
 • مرکز هنر و مطالعات بریتانیایی در دانشگاه یال
 •  نتیجـــــــــــه گیــــری

فصل ششم :مبـــانی نظـری طــرح

 • مقــــــــــــــدمـــــه
 • مبانی نظری طرح
 •  اصول معماری سنتی
 • درونگرایی
 • مرکزیت
 • ارتباط معماری با طبیعت
 • هندسه
 • تقارن
 • شفافیت و تداوم
 • راز و ابهام
 • اصل سلسله مراتب
 • انعکاس
 • اصل تضاد
 •  ویژگی ها باغ ایرانی
 • ویژگی ها باغ ایرانی
 • آب نما در باغ
 • بشر و فضا
 • التر ناتیو
 • انتخاب فرم
 • التر ناتیوها
 • التر ناتیو (۱)
 • التر ناتیو (۲)
 • التر ناتیو (۳)
 • التر ناتیو (۴)
 • مبانی طرح
 • روند طراحی
 • محور اساسی
 • ورودی
 • حیاط مرکزی- گالری ها – فضاهای ارتباطی

فصل هفتم :تحلـــیل ســــایت

 • مقدمــــــه
 • تحلیل سایت
 •  دیاگرام عملکردی روابط
 •  دیاگرام عملکردی روابط
 • جهت گیری با دقت به اقلیم
 • آلودگی صوتی با دقت به اقلیم
 • شیب و توپوگرافی
 • زون بندی
 • عرضه چند نمونه از چیدمان
 • نمونه ای از چیدمان کارگاه نقاشی
 • نمونه ای از چیدمان کافی نت
 • نمونه ای از چیدمان کارگاه عکاسی
 • نمونه ای از چیدمان صمعی و بصری
 • نقشه و تصاویر فرهنگسرا

چکیده انگلیسی

منابع و مآخذ


این مطالب را هم ببینید:

رساله مجتمع فرهنگی و هنری

دانلود رساله خانه کودک


دانلود رساله فرهنگسرا :

[ad_2]
دانلود بزرگترین آرشیو رساله معماری با بیش از ۲۰۰ عنوان رساله معماری :
رساله معماری

دانلود رساله فرهنگسرا – دانلود مطالعات پایان نامه فرهنگسرا

دیدگاهتان را بنویسید