دانشمندان ضبط اولین تصویر همیشه از وب ماده تاریک هست که کهکشان ها | Inhabitat

[ad_1]

برای اولین بار، دانشمندان تصویری از پل ماده تاریک تایید نظریه که کهکشان ها با هم هستند به وسیله وب کیهانی برگزار كرده هست. تا به حال، ماده تاریک بزرگ وب به ما پنهان شده بود اما ۱ سری از تصاویر فردی برای ایجاد کامپوزیت با استفاده از, محققان پیوند گریزان کیهانی را شناسایی کرده اند.

 وب ماده تاریک ماده تاریک، نجوم، متوجه ماهانه انجمن ستاره شناسی سلطنتی، Epps ست، مایکل هادسون، دانشگاه واترلو، علوم، فضا، تاریکی مهم تصویر ماده تاریک تصویر وب، وب کیهانی

ماده تاریک می سازد تا حدود ۱ چهارم از جهان، اما دشوار هست برای ما برای تشخیص آن از آنجا که آن را منعکس کند یا درخشش نور. اما با استفاده از روش lensing ضعیف گرانشی نامیده می شود، محققان قادر به شناسایی تحریفات از کهکشان های دور به لقب آنها به وسیله ۱ توده بزرگ، نهان مانند ماده تاریک را تحت تاثیر قرار شد.

مرتبط: تازه کشف شده ‘شبح کهکشان’ پر از ماده تاریک راه شیری

دانشمندان در بیش از ۲۳۰۰۰ جفت کهکشان به ایجاد تصویر کامپوزیت هست که نشان می دهد وب ماده برای اولین بار نگاه بزرگ هست. محققان یافته های خود را در مجله ماهانه متوجه انجمن ستاره شناسی سلطنتی منتشر شده. به گفته Epps د ست یکی از دانشمندان، همراه با مایکل J. هادسون که تحقیق “با استفاده از این تکنیک تنها قادر به دیدن که این رشته های ماده تاریک در جهان وجود دارد، ما قادر به دیدن تا چه حد که این رشته پیوند کهکشان ها با هم، ما نیست”.

از طریق Phys.org

عکس از طریق Epps و هادسون توده ضعیف lensing از رشته های بین کهکشان ها قرمز درخشان

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید