خارج از شبکه حمل و نقل کانتینر کابین داخلی چوبی گرم هست | Inhabitat

[ad_1]

حمل و نقل کانتینر خوابگاه می تواند پیچیده و استادانه درست شده، اما گاهی اوقات آن را آوردن به اصول اولیه کلید زندگی خوب هست. بنا به درخواست مشتری خود را به سان فرانسیسکو و معماران YAMAMAR ساده ایجاد شده خارج از شبکه کانتینر کابین گریز از ظروف حمل و نقل repurposed دو جمع به جنگل بکر طبیعی در منطقه کوه لاسن شمال کالیفرنیا.

کابین ظرف در ۱۰۰۰ هکتار بیابان بکر واقع شده هست. محل idyllic کنار بستر نهر قدیمی با غروب قشنگ از محیط اطراف هست. درخواست صاحبخانه که قبلا تریلر فلیتوود قدیمی شده بود به خواب در سایت با استفاده از، ساختار تازه به این منطقه طبیعی به وسیله عامل کاملا خارج از شبکه مناسب بود. در درون محدودیت های تعیین شده به وسیله محافظت از طبیعت محلی برای سازه های دائمی، تیم به وسیله سفارشی دو ظروف حمل و نقل کردن سایت شروع به کار. این پروژه(طرح) کلی رد پا و تولید هزینه کاهش می یابد.

مرتبط: کابین جداره ظرف هست که نشان دهنده کلرادو آسمان

 YAMAMAR طراحی(طرح ریزی) کابین ظرف معماری کانتینر حمل و نقل حمل و نقل کانتینر خانه ها، طراحی(طرح ریزی) سازگار با محیط زیست طراحی(طرح ریزی)، تبادل نظر طراحی(طرح ریزی) خانه حمل و نقل کانتینر کابین داگلاس شاه درخت طراحی(طرح ریزی) کابین دوباره اصلاح مواد کالیفرنیا کابین خورشیدی شکار کابین کوه لاسن کابین کوه، طراحی(طرح ریزی) سبز

۱ بار با هم ترکیب شده ، کابین تازه با مواد ساده مانند پانل های صنوبر داگلاس اصلاح شده در کف و دیوار ساخته شده بود. برای تولید برق آرایه های خورشیدی بر روی سقف نصب شده بود اما خانه با استفاده از پروپان برای بسیاری از آن نور و حرارت نیاز دارد. نهر مجاور خانه طبیعی منبع های آب شیرین هست.
 YAMAMAR طراحی(طرح ریزی) کابین ظرف معماری کانتینر حمل و نقل حمل و نقل کانتینر خانه طراحی(طرح ریزی) سبز پایدار طراحی(طرح ریزی) diy طراحی(طرح ریزی) خانه حمل و نقل کانتینر سلامتی دوباره داگلاس شاه درخت طراحی(طرح ریزی) کابین اصلاح مواد، کالیفرنیا کابین خورشیدی شکار کابین کوه لاسن کابین کوه، طراحی(طرح ریزی) سبز

برخلاف برخی از خانه لوکس در جهان حمل و نقل کانتینر طراحی(طرح ریزی) این کابین خارج از شبکه برای عرضه اصول و حفظ تمرکز در محیط شگفت انگیز معنای بود. داخلی فشرده مجهز به آشپزخانه کوچک و ۱ اتاق خواب با پنجره های بزرگ هست که عرضه می دهد نمایش های باور نکردنی هست. دو درب در دو طرف خانه رول باز در بلبرینگ و تنگ استفاده می توان قفل شده.

+ طراحی(طرح ریزی) YAMAMAR

از طریق ساکن

عکاسی به وسیله بروس Damonte

 YAMAMAR طراحی(طرح ریزی) کابین ظرف معماری کانتینر حمل و نقل حمل و نقل کانتینر خانه ها، طراحی(طرح ریزی) سازگار با محیط زیست طراحی(طرح ریزی)، تبادل نظر طراحی(طرح ریزی) خانه حمل و نقل کانتینر کابین دوباره داگلاس شاه درخت طراحی(طرح ریزی) کابین اصلاح مواد کالیفرنیا کابین خورشیدی شکار کابین کوه لاسن کابین کوه، طراحی(طرح ریزی) سبز
 طراحی(طرح ریزی) YAMAMAR ، کابین کانتینر حمل و نقل کانتینر معماری، حمل و نقل کانتینر خانه طراحی(طرح ریزی) سبز پایدار طراحی(طرح ریزی) diy طراحی(طرح ریزی) خانه حمل و نقل کانتینر سلامتی دوباره داگلاس شاه درخت طراحی(طرح ریزی) کابین اصلاح مواد، کالیفرنیا کابین خورشیدی شکار کابین کوه لاسن کابین کوه، طراحی(طرح ریزی) سبز
 YAMAMAR طراحی(طرح ریزی) کابین ظرف معماری کانتینر حمل و نقل حمل و نقل کانتینر خانه ها، طراحی(طرح ریزی) طراحی(طرح ریزی) پایدار، تبادل نظر طراحی(طرح ریزی) خانه حمل و نقل کانتینر کابین ، دوباره داگلاس شاه درخت طراحی(طرح ریزی) کابین مواد اصلاح شده کابین کالیفرنیا خورشیدی شکار کابین کوه لاسن کابین کوه، طراحی(طرح ریزی) سبز
 YAMAMAR طراحی(طرح ریزی) کابین ظرف معماری کانتینر حمل و نقل حمل و نقل کانتینر خانه ها، طراحی(طرح ریزی) سازگار با محیط زیست طراحی(طرح ریزی)، تبادل نظر طراحی(طرح ریزی) خانه حمل و نقل کانتینر کابین دوباره داگلاس شاه درخت طراحی(طرح ریزی) کابین اصلاح مواد کالیفرنیا کابین خورشیدی شکار کابین کوه لاسن، کابین کوه ، طراحی(طرح ریزی) سبز

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید