حذف هزینه های در فن آوری های تجدید پذیر اسپرز تغییر سریع به انرژی پاک | Inhabitat

[ad_1]

به انقلاب انرژی پاک – با یا بدون تهمت. گزارش تازه از دستور کار محیط زیست سازمان ملل متحد بلومبرگ تازه انرژی مالی (BNEF) و مکتب فرانکفورت – مرکز Collaborating UNEP اقلیم & پایدار انرژی مالی هزینه غوطه وری در فن آوری های تجدید پذیر تولید شده اند کاملا تازه نشان می دهد جهان از قدرت. تجدید پذیر ریالی در كشورهای در حال حاضر تازه ارزان ترین شکل از انرژی.

 سازمان ملل متحد، بلومبرگ تازه انرژی مالی، مکتب فرانکفورت - UNEP همکاری مرکز آب و هوا & پایدار انرژی مالی, انرژی تجدید پذیر و تجدید پذیر، تجدید پذیر، تمیز انرژی, انرژی, انرژی خورشیدی, خورشیدی، انرژی خورشیدی، پانل های خورشیدی، پانل های خورشیدی، باد، نیروی باد، انرژی باد, توربین بادی, توربین های بادی

عشق مخالفان انرژی تجدید پذیر به ادعا می کنند آن هست که بیش از حد گران هست، اما این انتقاد به سادگی دیگر نگه ندارد ، برپایه گزارش تازه. در هر مگاوات، متوسط دلار هزینه های سرمایه بیش از ۱۰ درصد برای باد و انرژی خورشیدی افتاد. این گزارش همچنین نشان داد هزینه های تولید انرژی خورشیدی در سراسر جهان به طور متوسط ۱۷ درصد در ۱ سال کاهش یافت. باد خشکی ۱۸ درصد کاهش یافته هست و باد دریایی ۲۸ درصد کاهش یافت.

مرتبط با: میانگین هزینه های خورشیدی و انرژی باد می تواند سقوط ۵۹ درصد در آینده دهه

BNEF هیئت مشاوران رئیس Liebreich مایکل در این گزارش گفت: “سوال همیشه استفاده می شود، ‘تجدید پذیر همیشه خواهد شبکه رقابتی?’ خوب، بعد از کاهش چشمگیر هزینه چند سال گذشته ریالی باد و انرژی خورشیدی می تواند عرضه کمترین هزینه تازه برق در تعداد فزاینده ای از کشور حتی در جهان در حال گسترش – گاهی به وسیله عامل ۲٫ این جهان تازه… به جای داشتن به کمک هزینه تجدید پذیر, در حال حاضر مقامات کمک هزینه گاز طبیعی گیاهان به کمک به آنها عرضه قابلیت اطمینان شبکه ممکن هست.”

 سازمان ملل متحد، بلومبرگ تازه انرژی مالی، مکتب فرانکفورت - UNEP همکاری مرکز آب و هوا & پایدار انرژی مالی, انرژی تجدید پذیر و تجدید پذیر، تجدید پذیر، تمیز انرژی, انرژی, انرژی خورشیدی, خورشیدی، انرژی خورشیدی، پانل های خورشیدی، پانل های خورشیدی، باد، نیروی باد، انرژی باد, توربین بادی, توربین های بادی

۱۳۸٫۵ gigawatts (ج) از ظرفیت های انرژی های تجدید پذیر تازه آنلاین در سال ۲۰۱۶ شد ، بیش از سال ۲۰۱۵ را ۱۲۷٫۵ GW ولی ۲۰۱۶ GW با سرمایه گذاری ۲۳ درصد كمتر از سال ۲۰۱۵ ساخته شد. سرمایه گذاران بیشتر بنگ برای جفتک انداختن خود را برپایه این گزارش پیش گفتار کنید.

“حرکت از سوخت های فسیلی به منابع تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و باد هست کلیدی برای دستیابی به گسترش زیست محیطی و اجتماعی، اقتصادی،” با دقت به گزارش. انرژی های تجدید پذیر ایجاد شغل، برق را برای افرادی که نمی باید قبل از آن و کاهش آلودگی هوا همه در به طور فزاینده ای کم هزینه فراهم می کند.

از طریق ThinkProgress

عکس از طریق TONSLEY س TAFE بر فلیکر و انبار ویکی مدیا

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید