جمعیت زمین فقط آمار ۷٫۵ میلیارد نفر | Inhabitat

[ad_1]

بیش از ۷٫۵ میلیارد نفر هم اکنون بر روی سیاره زمین با دقت به ساعت جمعیت جهان اقامت. اما بیشتر مردم می تواند همراه با کمتر دسترسی به منابع غذایی و انرژی. جمعیت جهانی ۷٫۵ میلیارد نفر پیامدهای گسترده – از جمله گازهای گلخانه ای افزایش تیره غذا و افزایش مصرف کل با دقت به حضور مردم مسائل هست.

 زمین جمعیت جمعیت جهان رشد جمعیت افزایش جمعیت overpopulation افراد بشر انسان، بشریت، مسائل جمعیت، منابع، منابع، محیط زیست، امور جمعیت

می گوید که رشد جمعیت می تواند برخی از کشورها را در فقر نگه، و آن را در زمین مورد نیاز زندگی وحش intrudes. سر مبارزات Alistair کوری edie.net گفت، “ما ادم کش رقابت برای منابع که شامل نه تنها سوخت های فسیلی اما سازنده زمین و آب، کاهش قیمت فقط برای مصرف کنندگان اما برای شرکت(کمپانی) های تجاری و صنعتی هست که آنها بیش از حد نیاز فشار بالا را ببینید. پتانسیل عظیمی مانند بسیاری از صحرای آفریقا را در فقر گیر و خواهیم دید که بی ثباتی سیاسی ناشی از فشار جمعیت و مهاجرت، جنگ بر سر منابع از جمله بازارهای.”

 زمین جمعیت جمعیت جهان رشد جمعیت افزایش جمعیت overpopulation افراد بشر انسان، بشریت، مسائل جمعیت، منابع، منابع، محیط زیست،

چین هست بسیاری از افراد در ۱ کشور; ۱٫۳۸ میلیارد مردم وجود دارد زندگی می کنند. هند بعدی با ۱٫۳۴ میلیارد بعدلقب از ایالات متحده با ۳۲۶ میلیون هست. سازمان ملل متحد فکر می کند ما جمعیت جهانی ۱۰ بيليون سال ۲۰۵۶ رسید.

مرتبط با: دانشمندان می گویند جهان هست “محصول ۱ چرخه از گرسنگی پرورش”

کوری هشدار داد در حالی که کسب و کار ممکن هست افزایش جمعیت جهان به عنوان فرصتی برای به دست آوردن مشتریان بیشتر را ببینید, که رشد بیش از حد خوب برای سیاره – و یا کسب و کار ما نخواهد بود. او گفت: “رشد به طور نامحدود در سیاره محدود ادامه نمی باشد و مصرف کنندگان کمتر بهتر برای همه ما هست. کسب و کار باید شروع به شناخت و تطبیق با آن واقعیت. با اقدام در حال حاضر، ما می تواند محدود کردن رشد جمعیت و نهایت رسیدن به سطح پایدار.”

ما در حال حاضر تا منابع عناصر خاکی ۱٫۶ استفاده و مگر ما می تواند به تغییر الگوهای مصرف ما ما نیاز ۳ زمین تا سال ۲۰۵۰٫

+ مسائل جمعیت

از طریق کشف توطئه

عکس از طریق Stròlic Furlàn – Davide Gabino در فلیکر و وحشی McKay در فلیکر

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید