تخم مرغ طلایی غول پیکر سونا گرم تا ساکنان شهر های شمالی سوئد | Inhabitat

[ad_1]

Bigert & Bergström فقط پرده برداری تخمک خورشیدی سونا طلایی غول واقع در شهر Luossabacken سوئد. سفارش برای برای Riksbyggen انجمن جالب تعاونی اقتصادی مفهوم تخم مرغ طلایی برای شهر شمالی کشور را برای ساکنان با جلسه toasty عمیق محل ها بود در چشم انداز پوشیده از برف.

حتما ببینید: مرجع دانلود معماری

 استودیو Bigert & Bergström، سوئد طراحی(طرح ریزی)، سونا کیرونا استخراج شهرهای سوئد تخم مرغ های خورشیدی, خورشیدی غلاف خورشیدی suanas خورشیدی سونا سونا سوئد طراحی(طرح ریزی) شهری تیتانیوم طلا تخم مرغ خورشیدی چراغ روشنایی پانل های خورشیدی, انرژی خورشیدی, چراغ,

 استودیو Bigert & Bergström، سوئد طراحی(طرح ریزی)، سونا کیرونا استخراج شهرهای سوئد تخم مرغ خورشیدی غلاف های خورشیدی suanas خورشیدی و حمام خورشیدی، سونا سوئد ، طراحی(طرح ریزی) شهری، تیتانیوم طلا تخم های خورشیدی, چراغ روشنایی، پانل های خورشیدی, انرژی خورشیدی, چراغ,

شهر معدن کیرونا در حال حاضر رو به تغییرات رادیکال; که شرکت(کمپانی) معدنی آهن بیشتر از زیر چشم انداز آن را استخراج می تواند کل شهر در حال حرکت هست. معدن بخشی ضروری از شهر جدا شده از قرن ۱۹ بوده و صنعت به وجود آن هست. با این حال، بسیاری از تند این وابستگی به معدن آهن – به خصوص داده تاثیر آن بر محیط زیست و شهر خوب بودن. این موضوع الهام گرفته از طراحان سوئدی از Bigert & Bergström به ایجاد تخمک خورشیدی به عنوان محل گرم ملاقات های اجتماعی که در آن ساکنان می تواند بحث آینده شهر، یا به آنها آن، “افکار تولد دوباره سریع”.

 استودیو Bigert & Bergström، سوئد طراحی(طرح ریزی)، سونا کیرونا استخراج شهرهای سوئد تخم مرغ های خورشیدی, خورشیدی غلاف خورشیدی suanas خورشیدی سونا سونا سوئد طراحی(طرح ریزی) شهری تیتانیوم طلا تخم مرغ خورشیدی چراغ روشنایی پانل های خورشیدی, انرژی خورشیدی, چراغ,

 استودیو Bigert & Bergström، سوئد طراحی(طرح ریزی)، سونا کیرونا استخراج شهرهای سوئد تخم مرغ خورشیدی غلاف های خورشیدی suanas خورشیدی و حمام خورشیدی، سونا سوئد ، طراحی(طرح ریزی) شهری تیتانیوم طلا تخم مرغ خورشیدی چراغ روشنایی پانل های خورشیدی, انرژی خورشیدی, چراغ,

مرتبط با: Ecocapsule پیل خورشیدی اجازه می دهد تا شما زنده خارج-از شبکه در هر جای جهان

تخم مرغ خورشیدی از ورق های استیل آینه هست که در تضاد با چشم انداز برفی ساخته شده هست. پانل سوسو زننده منعکس و شکستن به محیط اطراف به آینه تصاویر تکه تکه – معنای یکی از ویژگی های طراحی(طرح ریزی) برای نشان دادن پیچیدگی که با بحث های “گرم” درباره تغییرات آب و هوایی و زندگی پایدار.

 استودیو Bigert & Bergström، سوئد طراحی(طرح ریزی)، سونا کیرونا استخراج شهرهای سوئد تخم مرغ های خورشیدی, خورشیدی غلاف خورشیدی suanas خورشیدی سونا سونا سوئد طراحی(طرح ریزی) شهری تیتانیوم طلا تخم مرغ خورشیدی چراغ روشنایی پانل های خورشیدی, انرژی خورشیدی, چراغ,

 استودیو Bigert & Bergström، سوئد طراحی(طرح ریزی)، سونا کیرونا استخراج شهرهای سوئد تخم مرغ خورشیدی غلاف های خورشیدی suanas خورشیدی و حمام خورشیدی، سونا سوئد ، طراحی(طرح ریزی) شهری، تیتانیوم طلا تخم های خورشیدی, چراغ روشنایی، پانل های خورشیدی, انرژی خورشیدی, چراغ LED،

دیوارهای داخلی تخم مرغ را در لانه زنبوری پانل های چوب هست که تخم مرغ به شکل غلاف مانند آن چادری هستند. چراغ روشنایی داخلی روشن و بزرگ چوب حرارت اجاق سونا قلبی شکل ساخته شده از آهن و سنگ نشسته در وسط فضا عرضه درجه حرارت گرم از هر نقطه بین ۷۵ درجه و ۸۵ درجه ج

 استودیو Bigert & Bergström، سوئد طراحی(طرح ریزی)، سونا کیرونا استخراج شهرهای سوئد تخم مرغ خورشیدی غلاف خورشیدی suanas خورشیدی و حمام خورشیدی و سوئد سونا، طراحی(طرح ریزی) شهری ، تیتانیوم طلا تخم مرغ خورشیدی چراغ روشنایی خورشیدی انرژی خورشیدی، چراغ،

تخم مرغ خورشیدی هست بخشی از استراتژی Bigert & Bergström را به عنوان سمبل کارها هنری به بحث آب و هوا – ابتکار هست که با این تیم اتاقک های پروژه در سال ۱۹۹۴ آغاز شد.

+ استودیو Bigert & Bergström

عکاسی به وسیله ژان باپتیست Béranger

 استودیو Bigert & Bergström، سوئد طراحی(طرح ریزی)، سونا کیرونا استخراج شهرهای سوئد تخم مرغ خورشیدی غلاف های خورشیدی suanas خورشیدی خورشیدی سونا سوئد سونا، طراحی(طرح ریزی) شهری، تیتانیوم طلا تخم مرغ خورشیدی, چراغ روشنایی، پانل های خورشیدی، برق خورشیدی چراغ

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید