تجربه خوب قدیمی روز خارج از شبکه در پارک تریلر پرنعمت ال Cosmico زندگی | Inhabitat

[ad_1]

هر چند برخی ممکن هست فکر می کنم که طراحی خانه کوچک هست مفهوم نسبتا تازه، تریلر زندگی شده هست اطراف تقریبا از سپیده دم زمان، و یا حداقل از زمان ایجاد جریان هوا یاد. برای کسانی که به بازگشت به خوب قدیمی روز زندگی ساده دنبال ال Cosmico پارک در مارفا، تگزاس قرار هست خانه به ۱۱ بازسازی تریلر پرنعمت هست که به زحمت به خود حالت اوج “عشایری تفریح” revamped شده

 ال Cosmico پارک تریلر، تریلر ترمیم یکپارچهسازی با سیستمعامل ریو، ال تریلر کیهانی خانه بازسازی تریلر پارک کردن زندگی شبکه مارفا، تگزاس، marfa تریلر پارک کردن شبکه تریلر تریلر تبدیل ون تبدیل زندگی عشایری، yurts در مارفا، کمپینگ در مارفا تریلر مارفا اجاره

 Cosmico ال پارک، بازسازی تریلر پارک تریلر یکپارچهسازی با سیستمعامل, خانه های کیهانی تریلر ال ، پارک تریلر ترمیم کردن زندگی شبکه مارفا، تگزاس، marfa تریلر پارک کردن شبکه تریلر، تریلر تبدیل ون تبدیل زندگی عشایری، yurts در مارفا، کمپینگ در مارفا تریلر مارفا اجاره

ال Cosmico پارک جامعه رنگارنگ تریلر هست که نشسته در دشت کویر مارفا جامعه هنر دوست چشم انداز باور نکردنی آن شناخته شده هست. تریلر پرنعمت به شکوه اساسی خود را تا حد امکان بازیابی شده هست. بیشتر توس دریایی بافت داخلی و امکانات رفاهی بدون زواید بشود به کسانی که به دنبال مهلت از فشار و شلوغی زندگی روزانه هست.

مرتبط با: Vintages دارای ۱۵ زحمت بازسازی تریلر پارک یکپارچهسازی با سیستمعامل

 ال Cosmico پارک تریلر بازسازی پارک تریلر یکپارچهسازی با سیستمعامل, ال خانه کیهانی تریلر پارک تریلر ترمیم کردن زندگی شبکه مارفا، تگزاس، marfa تریلر پارک کردن شبکه تریلر و تریلر تبدیل و تبدیل ون و زندگی عشایری، yurts در مارفا کمپینگ در مارفا, تریلر مارفا اجاره
 Cosmico ال پارک ، ترمیم تریلر پارک تریلر یکپارچهسازی با سیستمعامل، ال خانه کیهانی تریلر پارک تریلر ترمیم کردن زندگی شبکه مارفا، تگزاس، marfa تریلر پارک کردن شبکه تریلر و تریلر تبدیل و تبدیل ون و زندگی عشایری، yurts در مارفا کمپینگ در مارفا, تریلر مارفا اجاره

۱۱ تریلر پرنعمت هست – که به اجاره در طول سال در دسترس هستند – در انواع اشکال و اندازه می آیند ، با شخصیت های منحصر به فرد خود را. عمارت شاهنشاهی ۴۲ پا به عنوان مثال، خود حمام و آشپزخانه کامل. آن دوست داشتنی عرشه چوبی مناسب برای شام bbq اسموکی تحت ستارگان هست. انگشت کوچک کوچک از سوی دیگر عجیب هست، او ریخته esque 13 فوت که همچنین همراه با عرشه کمی شیرین اما سهام در فضای باز توالت و حمام با او همسایه آمیگو تریلر.
 ال Cosmico پارک تریلر بازسازی پارک تریلر یکپارچهسازی با سیستمعامل, ال خانه کیهانی تریلر پارک تریلر ترمیم کردن زندگی شبکه مارفا، تگزاس، marfa تریلر پارک کردن شبکه تریلر و تریلر تبدیل و تبدیل ون و زندگی عشایری، yurts در مارفا کمپینگ در مارفا, تریلر مارفا اجاره

هر تریلر اساسی تجهیزات برای پخت و پز، ناهار خوری، خواب، حمام کردن، و غیره هست و ترین عرشه هوای آزاد هست. همه از تریلر نیز مجهز با گرم کردن و خنک کننده برای سال باقی می ماند. با این حال، در درست کردن شبکه مد وجود دارد محدود به اینترنت که در دسترس هست تنها در لابی. برای کسانی که دنبال رفتن کمی بیشتر روستایی، اردوگاه نیز yurts و teepees عرضه می دهد.

+ ال Cosmico ریو

عکس از طریق ال Cosmico ریو
 ال Cosmico پارک تریلر، تریلر ترمیم پارک تریلر یکپارچهسازی با سیستمعامل، ال خانه کیهانی تریلر پارک تریلر ترمیم کردن زندگی شبکه مارفا، تگزاس، marfa تریلر پارک کردن شبکه تریلر، تریلر تبدیل ون تبدیل زندگی عشایری، yurts در مارفا کمپینگ در مارفا تریلر مارفا اجاره
 Cosmico ال پارک ، ترمیم تریلر پارک تریلر یکپارچهسازی با سیستمعامل، ال خانه کیهانی تریلر پارک تریلر ترمیم کردن زندگی شبکه مارفا، تگزاس، marfa تریلر پارک کردن شبکه تریلر و تریلر تبدیل و تبدیل ون و زندگی عشایری، yurts در مارفا کمپینگ در مارفا, تریلر مارفا اجاره
 ال Cosmico پارک تریلر، تریلر ترمیم یکپارچهسازی با سیستمعامل ریو، ال تریلر کیهانی خانه بازسازی تریلر پارک کردن شبکه های زندگی، marfa ، تگزاس، marfa تریلر پارک کردن شبکه تریلر و تریلر تبدیل و تبدیل ون و زندگی عشایری، yurts در مارفا کمپینگ در مارفا, تریلر مارفا اجاره
 ال Cosmico پارک تریلر ترمیم پارک تریلر یکپارچهسازی با سیستمعامل, ال خانه کیهانی تریلر پارک تریلر ترمیم کردن زندگی شبکه مارفا، تگزاس، marfa تریلر پارک کردن شبکه تریلر، تریلر تبدیل ون تبدیل زندگی عشایری، yurts در مارفا ، تریلر کمپینگ در مارفا مارفا اجاره

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید