تاکسی آب با Seabubble پرواز را شناور پایین رودخانه پاریس سن امسال | Inhabitat

[ad_1]

پاریسی طبیعی به زودی فرصت برای سر خوردن پایین رودخانه ها در پرواز تاکسی آب به اطراف شهر داشته باشد.  SeaBubbles شرکت(کمپانی) ایجاد پرواز آب تاکسی خود حالت نوآورانه سبز حمل و نقل در پاریس این تابستان بر روی رودخانه سن اولین. به جای سواری در آلوده کردن جاده وسایل نقلیه تا پنج نفر می تواند هاپ روی SeaBubble و نه پاس، – پرداخت Uber، فکر می کنم اما برای رودخانه ها.

 SeaBubbles SeaBubble آلن Thébault آندرس Bringdal تاکسی آب آب تاکسی تاکسی، تاکسی، رودخانه سن رودخانهی سن پاریس سبز حمل و نقل، حمل و نقل عمومی حمل و نقل و برق و باتری و رودخانه، رودخانه

SeaBubbles پیشگام سازگار با محیط زیست حمل و نقل آینده با خود تاکسی آب پرواز، که مجهز به باتری رانده سیستم نیروی محرکه هستند. بال زیر آب فرو رفته زیر سطح آبراه اجازه خودرو طراحی(طرح ریزی) شده به وسیله آلن Thébault و اندرس Bringdal به نظر می رسد که اگر آن را پرواز – و حتی در سرعت کامل این شرکت(کمپانی) می گوید SeaBubble امواج را تولید نمی کند. تاکسی آب خاموش با اطراف محدوده ۵۰ تا ۶۲ مایل هستند و بالای سن در سرعت تقریبا ۲۰ کیلومتر در ساعت به سر خوردن می تواند.

مرتبط: ماشین آبی گربه کال کراون هست وزوز آینده

 SeaBubbles SeaBubble آلن Thébault آندرس Bringdal تاکسی آب آب تاکسی تاکسی، تاکسی، رودخانه سن رودخانهی سن پاریس سبز حمل و نقل، حمل و نقل عمومی حمل و نقل و برق و باتری و رودخانه، رودخانه ها

مردم خواهد بود قادر به صعود به SeaBubble از طریق اسکله ویژه در امتداد رودخانه ، و چهار نفر به همراه راننده قادر خواهید بود به سفر در داخل. را این زیست می تواند به انتخاب یکی از مقرون به صرفه نیز قابل مقایسه با Uber قیمت.

SeaBubbles نیز می بیند وسایل نقلیه خلاق خود را به لقب پاسخ به روند بیشتر مردم در حال حرکت به. در وب سایت خود را تا سال ۲۰۵۰ می گویند وجود می تواند حدود ۱۰ میلیارد نفر بر روی زمین و بیش از ۷۵ درصد در مناطق شهری ساکن می تواند. برای کاهش آلودگی تولید شده به وسیله این مبلغ از مردم ساکن در شهرها و عرضه فرم تمیز و سریع حمل و نقل در دسترس برای بیشتر مردم، تاکسی ها SeaBubble راه حل برای مسائل چند در ۱ بار پیشنهاد می کنیم.

 SeaBubbles SeaBubble آلن Thébault آندرس Bringdal تاکسی آب آب تاکسی تاکسی، تاکسی، رودخانه سن رودخانهی سن پاریس سبز حمل و نقل، حمل و نقل عمومی حمل و نقل و برق و باتری و رودخانه، رودخانه

شهردار پاریس هیدالگو آن هست که همه برای SeaBubbles. گفت: “من واقعا در گسترش حمل و نقل رودخانه باور دارم. بسیاری از شهرهای بزرگ جهان در دستها، پاها، پرنده، مزیت ما مجبور به استفاده از کاهش ما تکیه بر آلاینده اتومبیل ساخته شد.”

پخش برای SeaBubbles این تابستان.

SeaBubbles

از طریق من مدرن ملاقات

+ تصاویر از طریق SeaBubbles

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید