بچه اتاق که خواهد شد را شما می خواهید به بچه دوباره

[ad_1]

ون Staeyen Interieur نشان میدهد که تمام طول می کشد تا اتاق بچه باور نکردنی هست برخی از چوب رنگ و برخی از تخیل. خوب، بسیاری از تخیل به لقب اثبات شده در این پروژه(طرح) به نام جوانه. در طبقه بالای خانه روستایی بلژیکی آنها تبدیل به خالی ناشیانه شکل اتاق به اتاق خواب که هر بچه که رویای به تماس خود.

در وسط اتاق ۱ حجم بزرگ خانه های تخت در هر طرف دو بچه دادن خود را “اتاق خواب” با ذخیره سازی گنجانیده شده. نردبان متصل شده در پایان نمایشگاه با دهانه های هندسی برای دنبال منجر می شود.

پایین نیمی از ساختار هست رنگ سفید با زرد از ظاهر از لهجه ها. در حالت طبیعی pinewood خود برای کنتراست بالا و درون cubbies تخت باقی مانده بودند.

در هر طرف اتاق خواب، میز امتداد سقف sloped نصب شده بود.

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید