به همین دلیل هست که دانشمندان در بیش از ۴۰۰ شهر در روز زمین مارس | Inhabitat

[ad_1]

حتی اگر رئیس جمهور ایالات متحده رد علم، دانشمندان قصد را صدای آنها را شنیده هست. فردا آنها در واشنگتن و مکان های بیش از ۴۰۰ در سراسر جهان در ماه مارس برای علوم مارس کنید. در حالی که سازمان دهندگان می گویند مارس موفقیت زنان ژانویه ۲۱ مارس گرفته شده بود، آنها همچنین تأکید بر خود رویداد هست بگمارند. راهپیمایی خود را جشن علم و برجسته “نیاز به احترام و تشویق تحقیقات که به ما بینش را در جهان هست.”

 مارس برای علم، علم و دانشمند و دانشمندان و مارس، پیاده روی های واشنگتن دی سی، سیاست، سیاست، تحقیق های علمی پژوهشی رویداد، رویدادها، روز زمین

ده ها هزار نفر از مردم انتظار می رود برای نشان دادن برای مارس برای علوم در واشنگتن دی سی در فردا. مردم جمع آوری در یادبود واشنگتن با شروع در ۸:۰۰ و خواهد شد شرکت(کمپانی) در آموزش-in و دستور کار تجمع تا مارس در ۲:۰۰ PM. سخنرانان شامل بیل نای و اطفال مونا هانا-Attisha هست که در معرض مسموميت با سرب فلینت.

مرتبط: تهمت الهام بخش دانشمندان ۴۰۰ به اجرا برای دفتر

 مارس برای علم علم دانشمند دانشمندان مارس، پیاده روی های واشنگتن دی سی، سیاست، سیاست، تحقیق های علمی پژوهشی رویداد، رویدادها، روز زمین

تهمت تنها دلیل برای مارس برای علم نمی باشد. دانشمندان و دانشگاهیان سال در حال حاضر بیش از بی اعتمادی عمومی علم نگران شده اند. صفحه ماموریت این رویداد می گوید: “افرادی که بها علم مانده سکوت برای مدتی بسیار طولانی در مواجهه با سیاست هست که نادیده گرفتن شواهد علمی و زندگی انسان و آینده دنیای ما را به مخاطره اندازد. سیاست های تازه را برای بیشتر محدود کردن توانایی دانشمندان تحقیق و ارتباط یافته های خود را تهدید می کند. ما رو به آینده ممکن هست که در آن مردم نه تنها شواهد علمی نادیده اما دنبال آن به طور کامل از بین بردن… ما باید علم از آزمایشگاه و مجلات را و آن را با دنیا به اشتراک بگذارید.

انجمن آمریکایی برای پیشبرد علم, انجمن شیمی آمریکا و آمریکایی ژئوفیزیکی اتحادیه تمام پشتیبانی مارس. پیاده روی های ماهواره ای در شش قاره های مختلف برگزار خواهد شد.

شما می توانید ثبت نام برای مارس در واشنگتن دی سی یا مارس نزدیک شما در اینجا پیدا کنید. اگر مارس علم روز زمین شرکت(کمپانی) می کند شما برای آب و هوای علم در بسیج مردم آب و هوا در DC در تاریخ ۲۹ آوریل می توانم مارس.

+ مارس برای علم

از طریق واشنگتن پست

عکس از طریق انبار ویکی مدیا و مارس برای علم

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید