بزرگترین جستجوی پیشرفته مصنوعی می تواند هر چیز زندگی در ۱ لحظه سرخ | Inhabitat

[ad_1]

دانشمندان در مرکز هوافضای آلمان می خواهند به درخشش نور را در راه های تازه برای تولید سوخت های سازگار با محیط زیست – به وسیله جرقه جهان بزرگترین “مصنوعی خورشید.” آن را به نام Synlight و آن را از زیر طاق ۱۴۹ و غول پیکر هست که ۱۰۰۰۰ بار بیشتر از نور خورشید احساس ما بر روی زمین شلیک کردن شدت نور ترکیبی ساخته شده هست.

 مرکز هوافضای آلمان و پژوهشکده خورشیدی، DLR انجمن دانشمندان آلمانی تحقیقات انرژی خورشیدی، Synlight، Synlight و Synlight مصنوعی خورشید و جهان بزرگترین خورشید مصنوعی، بزرگترین خورشید مصنوعی در جهان آلمان خورشید مصنوعی

Synlight زیر طاق ۱۴۹ مشابه معمولا مورد استفاده در پروژکتور سینما هستند. با دقت به DLR “فعال کردن آنها، قدرت تابش خورشیدی تا ۳۸۰ کیلووات و بار دو تا ۲۴۰ کیلووات در سه اتاق اشعه به طور جداگانه قابل استفاده در آن چگالی شار حداکثر بیش از یازده مگاوات در هر متر مربع می تواند به دست”. آنها ایجاد آرایه درخشان که امید به دانشمندان کمک خواهد کرد که آنها چطور به بهترین مقدار زیادی انرژی از نور خورشید زمین را هدف قرار دادن استفاده کنید.

 مرکز هوافضای آلمان و پژوهشکده خورشیدی، DLR انجمن دانشمندان آلمانی تحقیقات انرژی خورشیدی، Synlight، Synlight و Synlight مصنوعی خورشید و جهان بزرگترین خورشید مصنوعی، بزرگترین خورشید مصنوعی در جهان آلمان مصنوعی خورشید

آزمایش بدون هزینه نمی آمدند: Synlight کردن برق به اندازه فقط چهار ساعت داره به لقب خانواده چهار در تمام طول سال استفاده می ، اسوشیتد پرس،. همچنین در ساختار ساخته شده در آلمان قرار دارد.

 مرکز هوافضای آلمان و پژوهشکده موسسه DLR – تحقیقات خورشیدی برای دانشمندان آلمانی تحقیقات انرژی خورشیدی، Synlight، Synlight و Synlight مصنوعی خورشید و جهان بزرگترین خورشید مصنوعی، بزرگترین خورشید مصنوعی در جهان خورشید مصنوعی آلمان

مرتبط با: نروژی شهر ایجاد ‘مصنوعی خورشید’ به نور تا زمستان روز

تمرکز برای محققان Synlight می خواهد در سوخت خورشیدی ، DLR، که گفت: دانشمندان در حال گسترش فرآیندهای تولیدی صفر خواهد شد. دانشمندان به راه های تازه برای ایجاد هیدروژن که به طور طبیعی یافت نمی شود اما باید به وسیله تقسیم آب به هیدروژن و اکسیژن، با دقت به اخبار ABC ایجاد گودی خواهد شد. انتشار به نقل از مدیر موسسه برنارد Hoffschmidt شرایط کوره نور Synlight – تا ۵,۴۳۲ درجه فارنهایت-مي گفت که حیاتی به آزمایش با روش های تازه ایجاد هیدروژن هستند.

 Synlight، آلمانی هوافضا مرکز، DLR، DLR موسسه تحقیقات خورشیدی موسسه تحقیقات انرژی خورشیدی آلمان علم خورشید نور خورشید خورشید مصنوعی مصنوعی نور خورشید انرژی خورشیدی، جایگزین سوخت جایگزین، هیدروژن، تحقیق

DLR گفت: شرکت(کمپانی) های صنعتی مانند هوا و فضا سفر خواهد بود قادر به استفاده از Synlight برای تست قطعات با کمک دانشمندان DLR.

از طریق DLR خبرگزاری فارس و آسوشیتد پرس

عکس از طریق DLR

 Synlight مرکز هوافضای آلمان DLR، DLR تحقیق موسسه تحقیقات انرژی خورشیدی، موسسه تحقیقات انرژی خورشیدی آلمان علم خورشید نور خورشید خورشید مصنوعی مصنوعی نور خورشید انرژی خورشیدی، جایگزین، سوخت های جایگزین و هیدروژن،

 Synlight، آلمانی هوافضا مرکز، DLR، DLR موسسه تحقیقات انرژی خورشیدی , موسسه خورشیدی تحقیقات آلمان علم خورشید نور خورشید خورشید مصنوعی مصنوعی نور خورشید انرژی خورشیدی، جایگزین سوخت های جایگزین، هیدروژن، تحقیقات

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید