باغ جامعه تحت کاهش بودجه پیشنهادی تهمت را پژمرده ممکن هست | Inhabitat

[ad_1]

پیشنهاد رئیس جمهور دونالد تهمت متهم می تواند بوسه مرگ را برای شهر نیویورک جامعه باغ متوسط. بیش از ۵۰۰ فضاهای جمعی در سراسر نیویورک پنج همه بستگی به دستور کار ای به نام GreenThumb که به وسیله گروه شهر نیویورک پارک ها و تفریح اداره می شود. در پی بحران مالی دهه که منجر به ترک گسترده زمین های دولتی و خصوصی، آغاز GreenThumb صدها بسیاری بی سرپرست به خاک ورزی تبدیل شده هست. بسیاری از بودجه آن می آید از فدرال جامعه گسترش بلوک کمک — آنهایی که به دنبال طرح بودجه برای از بین بردن همان.

 جامعه باغ، باغبانی، دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن, GreenThumb, کمک هزینه بلوک گسترش جامعه

باید بودجه تصویب، GreenThumb خطر از دست دادن ۱ میلیون دلار سال از ۲٫۴ میلیون دلار، با دقت به WNYC بودجه.

مرتبط: دیترویت غیر انتفاعی دنبال crowdfunding یابی تازه جامعه ضلع باغ

 جامعه باغ، باغبانی، دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن, GreenThumb, کمک هزینه بلوک گسترش جامعه

“آن به GreenThumb گفته می شود، آن به معناى تخمگذار کردن کارگران ۱ دوجین یا بیشتر و کمتر پول برای تامین این امر برای لامپ برای ابزار, “گفت: شهر نیویورک عضو شورای مارک لوین، که صندلی کمیته تفریحی و پارک شهر.

لوین، اضافه می WNYC در تامین امنیت بیشتر پول برای باغ های جامعه و همچنین ترمیم مشاغل برای ۱۵۰ پارک بخش باغبان و نگهداری کارگران کار هست.

از طریق WNYC

عکس به وسیله Unsplash

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید