بازسازی پکن کارخانه می شود زندگی تازه با ذن ظرافت یکپارچه باغ | Inhabitat

[ad_1]

بعد از بازسازی های متعدد از ساختمان اساسی این کارخانه پکن، تعمیرات اساسی گسترده زندگی تازه به ساختمان – به معنای واقعی کلمه نفس هست. او وی استودیو / ۳andwich طراحی(طرح ریزی) بازسازی ساختمان با زیبا باغ ذن آرامی به ساختار یکپارچه به منظور انتقال جوهر سنتی چینی باغ خصوصی. کارگران دفتر مدرن به خود غوطه ور می توانند در ۱ محیط آرام، طبیعی مهم نیست که چگونه استرس زا می شود روز.

 طویل جعبه صنعتی، دینگ هوی یوان ذن & چای اتاق او وی استودیو / 3andwich طراحی(طرح ریزی) سبز نوسازی کارخانه نوسازی، پکن، باغ های چینی حیاط درونی مراقبه اتاق سبز معماری فضای اداری رمپ و گردشگاهها

قبل از وی او چالش تبدیل آن به فضای مدرن اداری هست که نگه می دارد روح شیوه های ساختمان باستانی ولايات کارخانه اساسی ساخته شده در ۱۹۷۰, از طریق بازسازی چندین رفت. تیم بازسازی گردش خون و ایجاد راه های دیگر اجازه می دهد تا مردم را به هنگام ورود به فضای اساسی آرام شود.

مرتبط: پاناسونیک سابق کارخانه در چین تبدیل به ۱ فضای رویداد های مدرن

 طویل صنعتی جعبه دینگ هوی یوان ذن & چای اتاق، استودیو وی او / 3andwich طراحی(طرح ریزی) سبز نوسازی کارخانه نوسازی، پکن، باغ های چینی حیاط درونی مراقبه اتاق سبز معماری فضای اداری رمپ و گردشگاهها

A zigzagging مسیر منجر به بازدید کنندگان از ورود در سمت غرب از طریق طولانی ، راهرو باریک نیمه در فضای باز. این راه مردم را به راه رفتن را از طریق باغ کل اتاق ذن به نام. پله خورده واقع بین طول رمپ و پله های paralleled عرضه دیدگاه های حیاط درونی و tearoom بزرگ از طریق قفسه های توری کفپوش.

 طویل جعبه صنعتی، دینگ هوی یوان ذن & چای اتاق او وی استودیو / 3andwich طراحی(طرح ریزی) سبز نوسازی کارخانه نوسازی، پکن، باغ های چینی حیاط درونی مراقبه اتاق سبز معماری فضای اداری رمپ و گردشگاهها

طبقه دوم که به لقب فضای عمومی اساسی، باریک و طولانی و اتاق موسیقی کوچک tearooms خانه ، اتاق مدیتیشن و tearoom بزرگ.

+ او وی استودیو / طراحی(طرح ریزی) ۳andwich

از طریق روابط عمومی آفتاب

عکس به وسیله Zou بن

 طویل صنعتی جعبه دینگ هوی یوان ذن & چای اتاق، استودیو وی او / 3andwich طراحی(طرح ریزی) سبز نوسازی کارخانه نوسازی، پکن، باغ های چینی حیاط درونی مراقبه اتاق سبز معماری فضای اداری رمپ و گردشگاهها

 طویل جعبه صنعتی ، دینگ هوی یوان ذن & چای اتاق او وی استودیو / 3andwich طراحی(طرح ریزی) سبز نوسازی کارخانه نوسازی، پکن، چینی باغ حیاط درونی مراقبه اتاق سبز معماری فضای اداری رمپ و گردشگاهها

 طویل جعبه صنعتی، دینگ هوی یوان اتاق چای & ذن، او وی استودیو / 3andwich طراحی(طرح ریزی) سبز نوسازی کارخانه نوسازی، پکن، چینی باغ حیاط درونی، اتاق مدیتیشن ، سبز معماری و فضای اداری و رمپ و گردشگاهها

 طویل جعبه صنعتی، دینگ هوی یوان ذن & چای اتاق او وی استودیو / 3andwich طراحی(طرح ریزی) سبز نوسازی کارخانه نوسازی، پکن، باغ چینی حیاط درونی مراقبه اتاق سبز معماری فضای اداری رمپ و گردشگاهها

 طویل جعبه صنعتی، دینگ هوی یوان ذن & چای اتاق ، او وی استودیو / 3andwich طراحی(طرح ریزی) سبز نوسازی کارخانه نوسازی، پکن، چینی باغ حیاط درونی مراقبه اتاق سبز معماری فضای اداری رمپ و گردشگاهها

 طویل جعبه صنعتی، دینگ هوی یوان ذن & چای اتاق او وی استودیو / 3andwich طراحی(طرح ریزی) سبز نوسازی کارخانه نوسازی، پکن، چینی باغ حیاط درونی مراقبه اتاق سبز معماری فضای اداری رمپ و گردشگاهها

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید