این کوچک بامبو و پناهگاه فلزی چراغ تا فانوس در شب مثل | Inhabitat

[ad_1]

چینی استودیو C.DD عشق خود به خود شهر فوشان چين در زمان و ایجاد سرپناه کوچک هست که چراغ مانند فانوس در شب. ساخته شده برای هفته طراحی(طرح ریزی) گوانگژو، منبع از همه چیز هست فلزی سوراخ دار مکعب که ویژگی های شخصیت چینی برای “هوی،” هست که معنی “به مبدا بازگشت.”

 او شیائو پینگ, لی Xing لین، منشاء از همه چیز، هوی نصب، هنر چیدمان، بامبو هنر، بامبو هنر نصب, بامبو سازه های گوانگژو هفته طراحی(طرح ریزی)، مواد کم الکترونیکی هنر وقایع چین بامبو طرح معماری چینی هنر چینی طراحان چینی، معماری نبات نصب هنر C.DD

برای ۱ رویداد هست که طراحان برای عرضه نمایندگی مقیاس کوچک شهر گسترش یافته بود. طراحان او شیائو پینگ و لی Xing لین گسترش ساختمان مکعب به زادگاه خود را جمع و جور و در عین حال پویا طبیعت.

مرتبط: MPavilion دست ساز می خواهد ساختار بامبو بزرگترین تا کنون ساخته شده در استرالیا
 او شیائو پینگ, لی Xing لین، منشاء از همه چیز، هوی نصب، هنر چیدمان، بامبو هنر، بامبو هنر نصب, بامبو سازه های گوانگژو هفته طراحی(طرح ریزی)، مواد کم الکترونیکی هنر وقایع چین بامبو طرح معماری چینی هنر چینی طراحان چینی، معماری نبات

A دیوار بامبو میله های froms منطقه مستطیل کوچک در مرکز مکعب فلزی. اگر چه در نگاه اول نصب ۹ متر مربع کوچک طراحی(طرح ریزی) ساده هنگام نگاه کردن به مقطع از بالا ممکن هست مانند نگاه، دو مربع مستقل بامبو دیوار و دیوار خارجی شکل کاراکتر چینی “هوی”

 او شیائو پینگ, لی Xing لین، منشاء از همه چیز، هوی نصب، هنر چیدمان، بامبو هنر، بامبو هنر نصب, بامبو سازه های گوانگژو هفته طراحی(طرح ریزی)، مواد کم الکترونیکی هنر وقایع چین بامبو طرح معماری چینی هنر چینی طراحان چینی، معماری نبات

هنگامی که در داخل, بازدید کنندگان به دنبال مسیر باریک در ساختمان که توصیف معماران به لقب”جاده برای سفر.”تشویق می شوند وزش باد مسیر اطراف دیوارهای چهار مکعب منجر مهمان رفتن مسیر تنهایی در حالی که موسیقی بعد زمینه مربوط به چراغ های رایانه ای.

در قسمت بیرونی مکعب پروژه(طرح) های سری نقشه های فوشان چين از طریق فضاهای سوراخ در نمای فلزی. این چاله ها عرضه داخلی فضای کوچک با تهویه و نور طبیعی.

از طریق آفتاب روابط عمومی

عکاسی به وسیله یون های OUYANG

 او شیائو پینگ, لی Xing لین، منشاء از همه چیز، هوی نصب، هنر چیدمان، بامبو هنر، بامبو هنر نصب, بامبو سازه های گوانگژو هفته طراحی(طرح ریزی)، مواد کم الکترونیکی هنر وقایع چین بامبو طرح معماری چینی هنر چینی طراحان چینی، معماری نبات

 او شیائو پینگ ، لی Xing لین, منشاء از همه چیز، هوی نصب، هنر چیدمان، بامبو هنر، بامبو هنر نصب, بامبو سازه های گوانگژو هفته طراحی(طرح ریزی)، مواد کم الکترونیکی هنر وقایع چین بامبو طرح معماری چینی هنر چینی طراحان چینی، معماری نبات

 او شیائو پینگ, لی Xing لین، منشاء از همه چیز، هوی نصب، هنر چیدمان، هنر بامبو، بامبو هنر نصب, بامبو سازه های گوانگژو هفته طراحی(طرح ریزی) ، مواد کم الکترونیکی هنر وقایع چین بامبو طرح معماری چینی هنر چینی طراحان چینی، معماری نبات

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید